Nyhetsbrev juni 2024

Nyhetsbrev med blandning av information och nyheter. Skickades ut till alla medlemmar 27 juni.
Brevbäraren kommer med nyhetsbrev juni 2024

Nyheter och tips från Föreningen DIS

Hej!

I detta nyhetsbrev finns en nyhet om Disbyt, information om när kansliet har semester och inte kan skicka beställningar från webbshoppen, tips om webbsidor för sommarens släktforskning - samt dessutom en sommarrea på Disgen 2023!

Föreningen Dis - Vi gör din släktforskning enklare.


Disbyt öppnar upp - högsta behörighetsnivå för alla!

Nu öppnar vi Disbyt så att alla medlemmar får “högsta behörighetsnivå” oavsett om du har skickat in utdrag eller inte från din egen släktforskning till Disbyt. Vi tar också bort gränserna som rör förmåner i visningen av Disbytsökningen beroende på hur stort bidrag det inskickade bidraget var eller när du senast skickade in det.

Det här är ett prov som kommer att gälla fram till kommande årsskifte. Vi kommer att göra uppföljningar för att se om sökningar och bidrag ökar eller inte.

För vi önskar naturligtvis att du oavsett de ökade möjligheterna i Disbyt ändå bidrar med ditt släktforskningsmaterial till Disbyt för allas bästa med Disbyt – ju fler som bidrar desto större nytta ger Disbyt.

Du som använder Disbyt för sökning men inte själv skickat in till Disbyt - tänk på att en stor del av värdet för dig med Disbyt är de träfflistor och den kvalitetskontroll som du får tillbaka när du själv skickar in.

Sök i Disbyt


Vad är Disbyt?

Genom att vi delar med oss till Disbyt av vår respektive släktforskning bidrar vi till att någon annan får ökad kunskap om sina släktingar och därmed hjälper denne framåt i sin forskning. I Dis har vi ju medlemmar från hela världen, så du kanske hjälper en svenskättling någon annanstans i världen.

I Disbyt får du också dina kontaktuppgifter visade för andra forskare. Om du skickar in din forskning ökar du möjligheten för att få kontakt med andra forskare, vilket kan leda till goda samarbeten om gemensamma anor eller något annat.

Värt att nämna är också den kvalitetskontroll du får på ditt material, dels genom de körningar som görs när du lämnar in och den statistik du får ut, dels genom den automatiska kontroll och rättning som Disbytombudet genomför, dels genom eventuella kontakter som tas från andra släktforskare som kan upptäcka något konstigt i ditt material. Även du ska naturligtvis också vara kritisk till allt som finns i Disbyt och på ett vänligt vis gärna upplysa andra om eventuella tveksamheter.

Likaså är det genom att skicka in ett Disbytbidrag som du får de filer som behövs till vårt verktyg DisbytMatch.

Disbyt


Vad tas med i Disbyt?

I en artikel i Diskulogen 125 sidan 28–33 skriver Eva Dahlberg om Disbyt och vad som tas med i databasen (till exempel tas inga levande personer med) och andra begränsningar. Notera dock att artikeln även nämner två nordiska databaser, dels vår egen Finlandsdatabas (den är numera en del av det vanliga Disbyt), dels den norska databasen som har lagts ner.

Disbyt till din hjälp


DIS webbshop

I DIS webbshop finns produkter som stöttar dig i din släktforskning. Det är handböcker, databaser, kartor att använda i Disgen och nu också lite tillbehör, bland annat för dig som fortfarande föredrar att använda penna och papper ibland. Med andra ord så finns det något för alla som vill passa på med släktforskning under sommaren.

Tänk på att nu närmar vi oss semestertider och leveranserna kan ta lite längre tid. Inga utskick görs 15–30 juli. Så passa på att beställa redan nu.

DIS webbshop


DIS kansli i semestertider

Kansliet är helt stängt för semester från 15 juli till och med 28 juli (veckorna 29 och 30). Det är i övrigt semestertider från nästa vecka fram till 16 augusti så bemanningen under den tiden är mer sparsam.

Du kan under tiden köpa Disgen 2023 och betala med kort, Swish eller din internetbank (men inte via plusgirokontot).

Beställningar i webbshoppen av böcker och databaser gjorda under veckorna 29 och 30 kommer att börja levereras vecka 31, men det kan ta lite tid att komma ifatt.

DIS kansli


Släktforskardagarna 2024 i Malmö

I år hålls Släktforskardagarna i Baltiska Hallen i Malmö den 24–25 augusti. Arrangörer är Malmö släktforskarförening med stöd av Sveriges Släktforskarförbund. Huvudsponsor är ArkivDigital.

Dis är förstås en av utställarna. I vår monter erbjuds böcker, kartor, medlemskap och Disgen till förmånliga priser. Där finns också faddrar, utbildare, Disbyt-ombud och andra som kan informera om föreningen och våra verktyg. Kom också och lyssna på några kortare föredrag i montern.

Nu finns föreläsningsschema klart för bägge dagarna på Släktforskardagarnas hemsida. Det går också att köpa biljetter till dagarna. Årets tema är “Det är vägen som är resans mål”.

Släktforskardagarna 2024


De 101 bästa släktforskningssidorna?

Den amerikanska släktforskningstidningen Family Tree Magazine publicerar varje år en lista med de 101 bästa släktforskningssidorna enligt dem. Det är både gammalt och nytt i listan jämfört med tidigare år.

Till exempel har FamilySearchs samling vuxit och inkluderar nu många register som tidigare krävde ett besök på Family Search Library eller ett Family Search Center.

Ellis Island-databasen har också expanderat från att bara omfatta åren 1892 till 1924 till att nu täcka cirka 65 miljoner ankomstregister till New York från 1820 till 1957, det vill säga även från föregångarna till Ellis Island.

Listan med 101 bästa släktforskningssidorna


Historiska kartor hos Lantmäteriet

Lantmäteriets e-tjänster Historiska kartor och Arkivsök har varit stängda en period under våren av säkerhetsskäl. Sedan i början på juni har de återigen öppnats, dock med viss begränsning i utbudet av kartor.

För tillfället går det endast att se kartor och akter för åren 1628–1873 i tjänsten Historiska kartor. Visningen av de översiktliga kartserierna fram till 1970-talet är oförändrad.

Historiska kartor hos Lantmäteriet


Svenska runstenar

Svenska runstenar är en ny app, både för Android och iOS-enheter, som hjälper dig i utforskandet av runstenar runt omkring i Sverige. Det kan vara ett intressant inslag i semesterresan att stanna till vid en gammal runsten och fundera på vad det står på den.

Appen underlättar i förståelsen av runstenen då det kan finnas en tolkning av runorna och annan intressant fakta om den. Runstenarna är några av våra äldsta nedtecknade källor som finns att tillgå idag om hur livet var i dåtidens Sverige.

Databasen innehåller i dag 1 300 av Sveriges cirka 2 000 runstenar – alla de runstenar som är tillgängliga i Norrland (Gästrikland, Medelpad och Hälsingland) och Svealand (Uppland, Södermanland, Västmanland, Värmland och Närke). Hösten 2024 kommer även Götaland.

Appen Svenska runstenar


Sommarrea till och med 12 juli på Disgen 2023!

Oavsett vilken äldre version du har av Disgen kan du nu passa på under sommarrean att uppgradera till Disgen 2023.

Endast 150 kr oavsett vilken äldre Disgen version du har. Gäller till och med 12 juli!

Du får detta i Disgen 2023:

  • Släktskapsträdet ger möjligt att se alla olika vägar som två personer är släkt. Du kan enkelt välja vilka gemensamma anor som ska visas.
  • Bygg källträdet automatiskt direkt i Disgen. Disgen underlättar ditt arbete med källträdet.
  • Lista över männingar till en valfri person i valfria nivåer. Bra lista inte bara för att fixa kusinträffen utan också för att arbeta med dina DNA-träffar. Vi kallar den N-männinglista och den har flera olika varianter.
  • Släktöversikten har flera nyheter, bland annat kan du skapa en pdf-fil som kan visas, sparas och skrivas ut.
  • Redigera orter i ny modernare tappning. Du får en bättre överblick över allt som rör en ort eller plats utan att behöva växla flik.
  • Flaggrupper - en mer flexibel hantering av flaggor som ger nya möjligheter genom att erbjuda enkel växling mellan fyra olika uppsättningar av flaggor att visa i Familjeöversikten.

Vänta inte med att uppgradera. Priset är billigt för 150 kr, om du väntar med att uppgradera till ytterligare nästa version av Disgen blir det dyrare för dig.

Köp Disgen 2023


Faktabanken på Rötter

I Nättidningen Rötter, Släktforskarförbundets sajt, finns en avdelning som heter Faktabanken. Där hittar du länkar till gratisdatabaserna Gravstensinventeringen och Porträttfynd, Wiki-Rötter etc. Men det finns också flera olika databaser märkta med hänglås som är prenumerationsdatabaser, som ingår i något av abonnemangen som finns hos Släktforskarförbundet.

Faktabanken


Läs tipsen från äldre nyhetsbrev

I förra nyhetsbrevet tipsade vi om släktforskarveckor i Dalarna och Västmanland i sommar. Vi har ju släktforskningstips i nyhetsbreven så kika genom dem, om du inte har mejlen kvar eller har blivit medlem senare.

Läs våra nyhetsbrev!


Läs äldre Diskulogen

Alla nummer av Diskulogen finns på webben. De som är mer än ett år gamla är öppet tillgängliga. Det finns innehållsförteckningar som vi har delat upp på teman. Det har genom åren publicerats en hel del intressanta artiklar att läsa i olika ämnen.

Diskulogen 2009–2020

Diskulogen 2021–2024


Databasen Sveriges skeppslista 1837–1885

I vårt förra nyhetsbrev skrev vi om att DDSS, en webbsida som många använt, har stängts och att det mesta flyttat in till Riksarkivets söktjänster. Men en av databaserna som heter Sveriges skeppslista 1837–1885 flyttades till en annan sida som heter Länspumpen. Det är webbplatsen för Länspumpen Sjöfartshistorisk Förening och de har fått en kopia av databasens innehåll som publiceras hos dem med Riksarkivets godkännande. Eventuellt kommer Sjöhistoriska museet att ta över ägarskapet av databasen längre fram.

Databasen med 47 625 poster bygger huvudsakligen på "Förteckning öfver svenska handelsfartyg" som gavs ut vartannat år under perioden. Efter 1885 finns det även poster från 1897–1898 och 1908.

Läs mer och sök här