Hur använder jag bilder

Bilder ger liv åt dina presentationer. Här lär du dig hur du använder dem.
Handledning - Hur använder jag bilder

Gäller från Disgen 2016 och senare. För Disgen 2019 finns några nya typer av bildnotiser som beskrivs separat nedan.


Var kan bilder användas

Du kan koppla bilder till varje

 • person, en eller flera varav en kan markeras som porträtt.
 • gifte som du måste markera som porträtt ifall du vill kunna skriva ut det
 • Disgenort.

Gäller från Disgen 2019 och senare

Notistyperna Webbild och Bokbild går att använda samtidigt som Bild. Du kan markera en av varje som porträtt. Väljer du att skriva ut porträtt så väljer systemet vilket av dem som kommer att skrivas ut av de som är markerade som porträtt. I vanliga "pappersutskrifter" så väljs i ordningen Bokbild, Bild och sist Webbild. Vid utskrift av en släktpresentation för webläsare (Export till HTML) så väljs i ordningen Webbild, Bild och i sista hand Bokbild.


Förberedelser

Kopiera en lagom stor bild till din datamapps DgPic - mapp. Läs mer i guiderna Spara bilder och Ändra storlek på bild.

Porträtt och bilder för personer

Ifrån personöversiktens panel Levnadsbeskrivning väljer du Lägg till Notis > Bild

anvand-bilder-1000.jpg
anvand-bilder-1010.jpg

Välj Hämta...

anvand-bilder-1020.jpg

Klicka på bilden som du tidigare har kopierat till DgPic mappen och välj Öppna.

Använder du Windows 10 syns en miniatyrbild till höger då bilden markerats.

anvand-bilder-1030.jpg

Fyll i en bildtext. I anteckningar kan du skriva vad du vet om bilden som minne för dig själv. Vill du använda bilden som ett porträtt så sätt en bock i rutan Använd som porträtt. Välj OK

anvand-bilder-1040.jpg

Personöversikten visar nu bildnotisen som vi nyss registrerade. Du kan lägga in fler bilder och använda en bild som porträtt.

anvand-bilder-1050.jpg

Porträttet syns i familjeöversikten, om det finns en bock i rutan för Visa bild i familjeöversikten under inställningar.

anvand-bilder-1060.jpg

Bilder i relationsöversikt och Disgenorter

Bilder hanteras på samma sätt som ovan under relationsöversikten och panelen relationshistoria under Lägg till Notis.

Under Redigera ort  fliken Bild finns Hämta... en bild på liknande sätt.

Utskrift

Du kan styra om porträtt eller bilder ska skrivas ut eller inte genom val av utskriftsmall. Alla bilder placeras horisontellt centrerat på sidan med bildtexten centrerad under. Bildtexten använder samma typsnitt som angivits för "Vanlig text" med tillägget kursiv.

Porträtt placeras före den notis (person/gifte/ort) de avser. Övriga bildnotiser skrivs på den plats de har bland de andra notiserna.

Bilder och porträtt kan skrivas ut i ansedlar, antavla i tabellform, antavla släktmatrikel samt stamtavla i tabellform. Dessutom finns möjlighet att skriva ut enbart porträtt i antavla i grafisk form och i de sidindelade formerna samt i stamtavla i grafisk form.

Läs mer om detta i guiderna Inställningar utskrifter och utskriftsmallar.

Bildformat

Disgen kan visa och skriva ut bilder som lagrats i följande format. Formatet bestäms av filypen, alltså filens "efternamn".

 • BMP Windows Bitmap format
 • GIF Graphics Interchange Format 
 • JPG JPEG format, har bäst komprimering och är det som lämpar sig bäst för publicering på internet. 
 • PCX PC Paintbrush format 
 • PNG Portable Network Graphics format 
 • TIF Tagged Image File Format 
 • PCD Kodak Photo CD format 
 • WMF Windows Meta File format 
 • TGA Targa format

När du väljer filen som ska användas ser du alla filformat som kan användas.

anvand-bilder-1070.jpg

Bilders lagringsplats

Bilderna som Disgen använder bör ligga i datamappens undermapp DgPic.

Om exempelvis Disgen är installerad i mapp
C:\Den här datorn\Dokument\Disgen\
så bör bilderna ligga i mappen
C:\Den här datorn\Dokument\Disgen \DgPic\

Ligger bilderna där kommer de att kunna säkerhetskopieras med Disgen. Är det inte valt att säkerhetskopieringen ska omfatta bilder eller att bilderna inte finns i underkatalogen DgPic så lagras endast filnamnet, t.ex. farfar.jpg, bland farfars notiser.

Ligger bilderna i DgPic så kan du flytta personer till en annan filstruktur, t.ex. hos en annan släktforskare, utan att behöva ändra filnamnet på alla bilder.

Det är dock möjligt att låta bildfilerna ligga på annan enhet och annan mapp, t.ex. ett USB-minne eller en CD-spelare. Du måste då se till att dessa filer är tillgängliga när Disgen behöver dem.
 

Begränsningar

Bilder skrivs för närvarande inte ut till textformat.