Innehållsförteckning till Disgen handledning

En detaljerad innehållsförteckning till Disgen 2019 handledning.
Index

1 Medlemskap, program och licens

1.1 Medlemskap

a) Bli medlem
b) Självservice

1.2 Program och licens

a) Ladda ner Disgen
b) Tekniska krav
c) Att välja program
d) Installation av Disgen
e) Köpa Disgen
f) Licenshantering
g) Hämta licensnyckel

 

2 Datahantering

2.1 Datamappar

a) Hantera datamappar

2.2 Överföra släktträd från andra system

a) Import av GEDCOM-fil och hur fortsätter jag

2.3 Säkerhetskopiering

a) Skapa säkerhetskopia i Disgen (Verktyg)
b) Återläsa säkerhetskopia (Verktyg)
c) Flytta till annan dator

 

3 Disgen Handledning

3.1 Grundläggande

a) Grundläggande info om Disgen
b) Fördelar med att använda Disgen
c) Kom igång med Disgen
d) Arbetsmetodik
e) Hur skrivs namn
f) Inmatningstips

3.2 Hjälp

a) Disgen Support - Hjälp
b) Faddrar till din hjälp (Fadderlistan)
c) FAQ: Vanliga frågor om Disgen
d) FAQ: Vanliga frågor om Datamappar och backup

3.3 Disgens fönster

a) Fönsterhantering
b) Återkommande funktioner
c) Flera fönstergrupper
d) Paneler – i Personöversikt och Relationsöversikt
e) Inställningar (Verktyg)

3.4 Kom igång

a) Starta Disgen
b) Lägg till första person
c) Lägg till far
d) Lägg upp första kyrkboken som källa
e) Hantera flera efternamn
f) Lägg till mor
g) Lägg till relationsnotis
h) Lägg till syskon
i) Lägg till släktingar
j) Lägg till levdenotis
k) Ta bort första personerna

3.5 Startguider

a) Komprimerad startguide
b) Ordlista

3.6 Grundläggande fönster

a) Startfönstret
b) Huvudfönstret
c) Familjeöversikt – hjärtat i din forskning
d) Personöversikt – allt om en person
e) Relationsöversikt – allt om relationen mellan två personer
f) Släktöversikt
g) Antavla och Stamtavla
h) Söklista – Resultatet av en detaljerad sökning
i) Kartfönstret

3.7 Funktioner i Familjeöversikten

a) Centrumperson
b) Lägg till ny person
c) Dubblettkontroll – vid registrering av ny person
d) Skapa relation och lägg till partner
e) Skapa relation och lägg till barn
f) Ändra ordning på barn
g) Koppla personer – med dra och släpp

3.8 Funktioner i Personöversikten

a) Alternativa namn
b) Flaggor
c) Levnadsbeskrivning
d) Notiser
e) Datum – och kalendern
f) Orter – och ortsträdet
g) Källor – och källträdet
h) Yrke
i) Textnotiser
j) Flyttade och levde
k) Faddrar
l) Arbetsmaterial
m) Korrigera/komplettera registrerade uppgifter

3.9 Bilder

a) Bilder i Disgen
b) Förbereda och spara bilder för Disgen
c) Ändra storlek på bild
d) FAQ: Vanliga frågor om bilder och bildhantering

3.10 Sökning

a) Sök/välj person – med senaste använda personer och favoriter
b) Detaljerad sökning – Kikaren
c) Söklistan – Resultatet av en detaljerad sökning
d) Sök i DISBYT (från Disgen)
e) Sök i DISPOS (från Disgen)

3.11 Hantering av orter

a) Konvertera orter till Disgen-orter (Verktyg)
b) Återställ Disgen-orter (Verktyg)
c) Redigera slag av ort (Verktyg)

3.12 Kartfunktionen

a) Kartor - en introduktion
b) Kartfönstret
c) Ortens placering och visning på kartan
d) Visa släkten på kartan i Disgen
e) Exportera till Google Earth
f) Underlagskartor från DIS
g) Egna underlagskartor
h) Kartor i utskrift
i) Inställningar och kortkommando för kartan

3.13 Kontroller

a) Kontrollera notiser och relationer (Verktyg)
b) Kontrollera dubbletter (Sök)
c) Kontrollera och rätta databasen (Verktyg)

3.14 Utskrifter

a) Utskrifter
b) Utskriftsinställningar – och egna utskriftsmallar
c) Språk i utskrifter
d) Släktskapstavla
e) Skriv ut Utdrag
f) Skriva ut en Släktbok
g) Statistik (Verktyg)
h) Administrativa utskriftsinställningar (Verktyg)

3.15 Export och import

a) Exportera personer till GEDCOM
b) Exportera personer till HTML
c) Importera personer från GEDCOM
d) Gör DISBYT-utdrag (Verktyg)
e) Exportera till app (Verktyg)
f) Appen SLÄKTEN

3.16 Speciell datahantering

a) Exportera personer till XML (Verktyg)
b) Importera personer från XML (Verktyg)
c) Exportera orter till XML (Verktyg)
d) Importera orter från XML (Verktyg)
e) Överföra släktträd från Ancestry till Disgen
f) Överföra släktträd från MyHeritage till Disgen

3.17 Konvertering från Disgen 8

a) Konvertering från Disgen 8
b) Importerade faddrar
c) Justera faddrar (Verktyg)
d) FAQ: Vanliga frågor om konverteringen från Disgen 8

 

4 Teknik

4.1 Operativsystem

a) Andra plattformer än Windows
b) Förstoring i Windows