Lägg till levdenotis

Lägg till en plats i ortsregistret och använd i levdenotisen. Sen kan du kopiera den till alla personerna som bodde på platsen vid samma tidpunkt. Arbeta med personöversikten vid sidan om familjeöversikten så går det smidigt.
Gustav och Berta vid staketet framför sitt hus där stora syrenbuskar skymmer fönstren.

Gäller från Disgen 2016. Bilderna kan skilja mellan versionerna.


Familjen bodde på Elleholm no 19. Det var Gustav och Berta och barnen Julius, Anna, Herman och Bamera. Gustavs mor Hanna och systern Johanna bodde där också. De finns upptagna i husförhörslängden för Elleholm (K) AI:5 som avser åren 1868-1891. De finns på sidan 87.

reg-levdenotis-1010.jpg

De här personerna har du lagt upp om du följt exemplet ända hit så nu ska de alla få en levdenotis som berättar om detta.

reg-levdenotis-1020.jpg

Lägg in notisen på systern Johanna. Se till att Gustavs mor Hanna är centrumperson. Markera dottern Johanna och tryck mellanslag eller dubbelklicka på henne.

reg-levdenotis-1032.png

Notisen ska läggas upp i panelen Levnadsbeskrivning. Tryck på knappen Lägg till Notis eller tryck Alt + N så visas listan med de notistyper som finns att välja bland. Välj Levde. Då öppnas ett fönster där du kan fylla i uppgifterna.

Här kan man ha olika filosofier för hur man fyller i datumet. En variant är att välja slutåret för husförhörslängden som i det här fallet är 1891. Man vet ju att de levde då. Vi väljer den varianten.

reg-levdenotis-1042.png

Orten ska vara No 19, Elleholm (K). Elleholm (K) finns troligen i droplistan. Välj det och tryck på lampan eller tabba till den och tryck mellanslag så öppnas ortsträdet med församlingen Elleholm markerat.

reg-levdenotis-1050.jpg

Vi ska lägga in No 19 under Elleholm så att det blir knutet som en ort som finns i församlingen.

Tryck på Ny nästa nivå.

reg-levdenotis-1060.jpg

I fältet Namn i översikten fyller du i No 19. I fältet Namn i utskrifter ser du att det blev som det var tänkt. Tryck OK.

reg-levdenotis-1070.jpg

Då finns platsen i Elleholm som ska användas. Markera den och tryck OK.

Du kan läsa mer om hur man använder och arbetar med ortsträdet i guiden Orter.

reg-levdenotis-1082.png

Källan finns troligen i droplistan så tryck på nerpilen i fältet Källa och välj aktuell källa. Tryck OK.

reg-levdenotis-1092.png

I Levdebeskrivningen finns nu levdenotisen tillagd. Den ska kopieras till de andra personerna som bodde på platsen. Markera levdenotisen. Antingen högerklickar du och väljer Kopiera notis som bilden ovan visar eller så trycker du Ctrl + C. En kopia av notisen finns nu i datorns minne och kan klistras in på en eller flera ställen i Digen.

reg-levdenotis-1102.png

Fönstren i Disgen kan ändras storlek på. Här är huvudfönstret med familjeöversikten minskad och i personöversikten är högra kolumnen med föräldrar, partner och barn dold genom att dra i högra sidan av fönstret så det blivit smalare. Med det här utseende är det enkelt att klistra in levdenotisen för de andra personerna. Familjeöversikt och personöversikt visar samma person och markerar man en annan person i familjeöversikten så byts innehållet i personöversikten till den markerade personen.

Markera Hanna och högerklicka i levnadsbeskrivningen i personöversikten och välj Klistra in notis eller markera levnadsbeskrivningen och tryck Ctrl + V så läggs levdenotisen in under födelsenotisen.

reg-levdenotis-1112.png

Markera nu Gustav i familjeöversikten. Markera sen levnadsbeskrivningen för Gustav och klistra in levdenotisen för honom också enligt samma princip som ovan. Så länge du inte kopierar något annat så finns levdenotisen kvar i minnet och kan klistras in på annan plats.

Dubbelklicka sen på Gustav så han blir centrumperson så du kan lägga in levdenotisen på hans hustru och barnen. Börja med att markera hans hustru Berta.

reg-levdenotis-1122.png

Hon har både födelse- och dödsnotis så levdenotisen bör ligga mitt emellan. Markera födelsenotisen och klistra sedan in levdenotisen. Den hamnar efter den markerade födelsenotisen.

Blev det fel så den hamnade sist så kan du enkelt flytta upp den. Markera levdenotisen och tryck Ctrl + Pil upp eller använd dra och släpp.

Sen markerar du barnen ett och ett och klistrar in levdenotisen på dem också.

Klart.

Har du nu föjt den här rutinen till punkt och pricka så har du åtta personer i din databas som du troligen inte vill ha där när du börjar lägga in din egen släkt. Det finns en guide som visar hur du gör fär att ta bort dem.

Sen börjar du om från början i den här guideserien men använder dina egna släktingar när du lägger in personer. Att det finns en plats i ortsträdet som du inte behöver gör inget. Inte heller att det finns en källa i källträdet.


Guider i den här serien.

 1. Lägg upp din första familj
 2. Lägg till första person
 3. Lägg till far
 4. Lägg upp första kyrkboken som källa
 5. Hantera flera efternamn
 6. Lägg till mor
 7. Lägg till relationsnotis
 8. Lägg till syskon
 9. Lägg till släktingar
 10. Lägg till levdenotis
 11. Ta bort första personerna