Presentation av appen Släkten

Nu finns möjlighet att visa genealogiska data, dina personer och släktträd, från Disgen i din smarttelefon eller surfplatta (både Android och iOS).
Android-versionen är klar men iOS-versionen dröjer pga lite oklarheter med Apple.
Presentation av appen Släkten

Vad är Släkten?

Släkten är ett verktyg som visar släktdata från Disgen med hjälp av bl.a. en GEDCOM-fil. (GEDCOM är ett filformat som används för att utbyta släktdata mellan olika datorprogram - se den här Wikipedia-artikeln för mer information.) 
Notera att du inte kan editera släktdata i Släkten utan enbart visa data som du redan har tillgång till. Du kan ta med dig din släktforskning i din smarttelefon eller surfplatta (både Android och iOS).

Hur får Släkten tillgång till mina släktdata?

Saknar du släktforskningsdata när du loggat in? Först och främst måste du ha Disgen 2019.2 eller senare version för att kunna ladda upp dina data från Disgen. 

Starta först Disgen. Under menyalternativ Verktyg väljer du "Exportera till app" och loggar in på genom att ange ditt medlemsnr (!), inte ditt användarid som du använt för klassiska Disbyt utan bara siffrorna som är medlemsnumret. Lösenordet är samma som du brukar använda på Dis webb och i Disbyt.

Följ infon i Guiden så laddas dina valda data upp. Blir det fel så kan du upprepa förfarandet för att byta ut de data du laddat upp.
Du kan välja mellan att ladda upp alla personer eller från en söklista. Ett tredje alternativ är att använda flaggor för att göra ett urval. För att att göra exporten så enkel som möjligt så finns bara möjlighet att välja vilka personer som ska ingå i dina släktdata för Släkten. Tänk på att du kan hantera en uppsättning av släktdata i appen Släkten. Men dina data kan självklart innehålla flera släktträd från en och samma datamapp i Disgen.

Dis lagrar dina data på en server och de kan bara nås med din personliga inloggning. Det är anledningen till att inloggning krävs både i Disgen och Släkten. Släkten är för ditt personliga bruk så det är således olämpligt att du delar med dig av din inloggning.

Hur använder jag Släkten ?

När du har laddat upp dina släktdata från Disgen startar du den installerade appen Släkten i din mobil eller platta.
När Släkten har läst in dina släktdata kan du välja en person som finns lagrad i filen. Detta kan du göra på flera sätt
•    genom startpersonen som är den med lägst personid från Disgen
•    genom att söka efter ett namn 
•    genom att använda efternamnsindexet. Ett tips: Om du lämnar sökfältet tomt när du gör en sökning så kommer alla personer i filen visas, sorterade i alfabetisk ordning.

Klicka på en person i listan av sökresultat (eller i indexet) så kommer Släkten att visa personen i personvyn (se nedan).

Startsida

Startsidan som visas när dina släktdata laddats har förutom knappar för Namnindex och Sökning knappar för Hjälp och Om appen.

Släktens olika vyer

Släkten har tre huvudvyer: personvyn, trädvyn och cirkelvyn. När du byter vy så visas nästa vy i den nämnda ordningen och efter cirkelvyn kommer du tillbaka till personvyn. Du byter vy genom klicka på den knapp i appens titelrad som föreställer nästa vy (ett anträd, en cirkel respektive en textsida). Se nedan för mer information om vyerna.
Släkten kan visa två vyer samtidigt genom att skärmen delas i två halvor. Detta gör du genom att klicka på ikonen för delad vy som finns till höger om appens titel. Om du befinner dig i trädvyn eller cirkelvyn så kommer denna vy att visas i den ena halvan av skärmen och personvyn i den andra. Om du befinner dig i personvyn så kommer denna att visas i den ena skärmhalvan och sökresultatet (eller namnregistret) i den andra. Skärmdelningen inaktiveras genom att klicka på samma ikon i titelraden igen.

Personvyn

Den här vyn visar detaljerad information om en person samt namnen på personens närmaste familjemedlemmar.
Den detaljerade informationen innefattar händelser, attribut (titel, yrke osv.), medialänkar (t.ex. bilder) och notiser. Till sist visas källorna för den visade informationen.
Personens närmaste släktingar visas som länkar (understrukna och i en avvikande färg) som du kan klicka på för att se den detaljerade informationen för den personen. Du kan också klicka på bilderna för att visa med fullskärm.

Slakten-person.jpg

Trädvyn

Trädvyn öppnas från personvyn genom att klicka på trädikonen i appens titelrad.
Trädvyn visar den valda personen och ett förvalt antal generationer av hans eller hennes förfäder och ättlingar (se "Inställningar" nedan för att ändra antal generationer). Anor visas ovanför den valda personen, partners bredvid personen och ättlingar nedanför personen. Du kan zooma på vanligt sätt med nyprörelser.
Klicka på en valfri person i trädvyn för att se ett nytt träd för den personen.

Slakten-trad.jpg

Cirkelvyn

Cirkelvyn öppnas från trädvyn genom att klicka på cirkelikonen i appens titelrad.
Cirkelvyn visar den valda personen och ett antal generationer av hans eller hennes förfäder. Antalet generationer varierar beroende på bildskärmens storlek. Som mest kan fem generationer av förfäder visas.
Klicka på en valfri person i cirkelvyn för att se en ny cirkel för den personen.

Slakten-Cirkel.jpg

Platsvyn

Platser som visas i personvyn visas som en länk ifall det finns ytterligare information att visa om den platsen. Klicka på länken för att se denna information.

Slakten-karta.jpg

Inställningar 

För att titta på eller ändra på inställningarna så klickar du på menyknappen och väljer "Inställningar". Följande inställningar finns:

Visa notiser som HTML:
Välj den här funktionen om notiserna i GEDCOM-filen innehåller HTML-taggar.

Öppna den senast öppnade filen vid omstart:
Om den här funktionen är vald kommer Släkten automatiskt att öppna den senast öppnade filen vid nästa start.

Visa efternamn med stora bokstäver:
Om den här funktionen är vald kommer Släkten att skriva ut efternamn med VERSALER.

Visa efternamn först
Välj mellan de alternativ som erbjuds.

Vid flera efternamn prioritera
Välj mellan de alternativ som erbjuds.

Datumformat:
Specificerar hur Släkten ska visa datum.

Textstorlek:
Specificerar textstorleken för personvyn.

Textstorlek vid utskrift:
Specificerar textstorleken för utskrifter av personvyn. (Notera att utskrifter kräver Android 4.4 eller senare)

Antal generationer av förfäder i trädvyn:
Anger antalet generationer av förfäder som ska visas i trädvyn.

Antal generationer av ättlingar i trädvyn:
Anger antalet generationer av ättlingar som ska visas i trädvyn.

Sökvägsprefix för mediafiler:
Använd det här fältet för att ange var dina mediafiler är lagrade. Släkten kommer använda den här sökvägen som ett prefix till de filnamn som finns i GEDCOM-filen. Detta prefix kan ange en sökväg i Android-enhetens filsystem eller en webbaddress. Lämna fältet tomt om dina mediafiler ligger i samma bibliotek som din GEDCOM-fil (eller rättare sagt, om mediafilernas sökvägar anges relativt det bibliotek där GEDCOM-filen ligger).

Utskrifter

Släkten kan skriva ut innehållet i person-, träd- och cirkelvyerna. För att göra detta, klicka på menyknappen och därefter på "Skriv ut". Detta öppnar utskriftsdialogen där du kan välja skrivare och göra inställningar.

Släkten kan skriva ut direkt till många modeller av skrivare. Se dokumentationen för din skrivare för mer information. Släkten kan också skicka utskrifter till din Mac eller PC genom webbläsaren Chrome. För att göra detta måste du installera Google Cloud Print på din Android-enhet. (Notera att Cloud Print inte finns på Amazon Fire). Utskriftsfunktionen kräver Android 4.4 eller Fire OS 4 (eller senare versioner).

Med utskrift kan enkelt också skapa en pdf-fil i t.ex. A0-format och skriva ut på ett tryckeri när du ska ha en släktträff.

Tekniska krav

Android 4.1 (eller senare) resp. iOS 9.3 (eller senare, Catalina ska enligt uppgift inte skapa problem). 
Fler tekniska detaljer går att läsa i appens inbyggda hjälp.