Användningsvillkor "Släkten"

Användningsvillkor för dig som använder appen "Släkten"
iPad

Allmän information

Villkoren gäller mellan dig och "Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen" ( nedan kallat: DIS). Detta är version 2 av villkoren som gäller från och med 2021-10-12 och framåt.

Dessa villkor gäller om du använder appen “Släkten” från DIS. I texten nedan kallar vi den helt enkelt “appen”.

Information om medlemsavgift i DIS finns på DIS webb.

Information om priser för Disgen finns på DIS webb.

Appen ingår inte i Disgens pris utan måste köpas i respektive appstore (Google Play resp Apple Appstore).

Appen kan användas med Disgen 2019.2 och senare kommande versioner av Disgen. 

Sammanfattning

  • Du ska ha licens för Disgen 2019 eller nyare version.
  • Du behöver vara medlem i DIS. Lämnar du föreningen blir appen obrukbar.
  • DIS gör sitt bästa för att hålla appen och de servertjänster som appen kräver tillgängliga men ingen garanti för detta kan lämnas. Planerat och oplanerat underhåll kan förekomma, och även andra driftstörningar.
  • Support sker via Disgens faddrar.
  • Du äger dina släktforskningsdata.
  • Dina släktforskningsdata lagras på DIS servrar och kan nås endast av dig själv (med dina inloggningsuppgifter, som du måste hålla hemliga) och av ansvarig personal på DIS.
  • Dina inloggningsuppgifter är personliga enligt medlemsbevis.
  • DIS avser att hålla appen uppdaterad för aktuella/moderna versioner av Android och iOS. Ingen garanti kan emellertid lämnas.

Utförlig version

Förutsättningar

Appen är avsedd för ditt personliga bruk. 

För att använda appen ska du ha licens för Disgen 2019 eller nyare version av Disgen. Vilket i sin tur förutsätter medlemskap i DIS. 

Appen förutsätter för sin funktion vissa servertjänster som ägs och tillhandahålls av DIS. Dessa tjänster kräver oftast att du har ett giltigt medlemskap i föreningen. Om du lämnar föreningen blir tjänsterna otillgängliga och du får då inte använda appen längre. 

Vissa servertjänster kan vara tillgängliga även för icke medlemmar, enligt DIS beslut.

Informationsinsamling

Olika slags användarstatistik samlas in av DIS och av Sundin Software. 

DIS samlar in information om inloggningar från appen och från Disgen. Dessa används för att göra anonymiserad användningsstatistik, och för att upptäcka säkerhetsproblem (t ex försök att gissa lösenord, och lösenord på rymmen)

Sundin Software samlar in information om inloggningar som görs. Det är endast ditt medlemsnummer som loggas vid inloggningen utan någon annan information om dig.

Statistiken utgör också ett debiteringsunderlag mellan DIS och Sundin Software. DIS och Sundin Software delar mellan sig sådana uppgifter och statistik som krävs för att debitering ska kunna fullgöras. 

Sekretess

Du kan läsa om hur DIS hanterar dina personuppgifter på DIS webb.

Dataskyddsförordningen

Vad händer om din släktforskning innehåller uppgifter om nu levande personer?

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller inte för “Fysiska personers behandling av personuppgifter som görs i ett led i verksamhet av rent privat natur [...]”

Din släktforskning och dess innehåll ansvar du själv för.

DIS lagrar din släktforskning på sina servrar, där den är väl skyddad och bara kan nås av dig via appen eller Disgen. DIS använder inte din släktforskning på något annat sätt. DIS anser därför att dataskyddsförordningen inte omfattar din användning av appen eller din användning av DIS servertjänster som krävs för appen.

Du bör läsa DIS etiska riktlinjer för släktforskning på DIS webb.

Ägarskap till innehållet

Du äger dina släktforskningsdata.

Dina släktforskningsdata lagras på DIS servrar. Kontakta DIS om du vill ta bort dem. De blir då inte längre tillgängliga i appen. Du kan när som helst ersätta dina släktforskningsdata genom att ladda upp nya data från Disgen.

Säkerhet

Dina inloggningsuppgifter är personliga enligt det medlemsbevis du har fått.
De data du laddar upp till DIS servrar kan nås endast av dig själv (med dina inloggningsuppgifter, som du måste hålla hemliga) och av ansvarig personal på DIS, som enbart kommer att hantera filerna för att kunna driva tjänsten, ta säkerhetskopior, med mera.

DIS ansvar/förpliktelser

DIS gör sitt bästa för att hålla servertjänsterna tillgängliga men ingen garanti kan lämnas. Driftstörningar, planerat och oplanerat underhåll kan förekomma.

Support

Support på program, appar och tjänster sker via Disgens faddrar.

Uppdateringar/ändringar i appen

DIS avser att hålla appen uppdaterad för aktuella/moderna versioner av Android och iOS. Ingen garanti kan emellertid lämnas.

Det kan hända att appen inte fungerar på ett äldre operativsystem; vad som menas med “äldre” är något som DIS styrelse beslutar.

Avslutande av tjänsten från DIS sida

DIS förbehåller sig rätten att lägga ner appen och servertjänsterna efter beslut i DIS styrelse. DIS kommer att försöka ge rimlig förvarningstid i så fall.

Användarens förpliktelser

Du måste hålla dina inloggningsuppgifter hemliga eftersom de är personliga. Du får inte dela dem med någon.

Kommunikation mellan DIS och dig angående tjänsterna sker via e-post, och du ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter med E-postadress uppdaterade i medlemsregistret.

Avstängning av användaren

Missbruk av tjänsten kan leda till avstängning. Om du vill klaga på en sådan avstängning gör du det till kansliet, som förmedlar frågan till rätt instans.

Missbruk kan exempelvis vara att låna ut dina personliga inloggningsuppgifter så som användarnamn och lösenord till annan person eller uppladdning till server av orimligt utrymmeskrävande släktforskningsdata.
 

Tidigare versioner av villkoren

Version 1 gällde 2020-04-01 till 2021-10-12. Ändringen i version 2 gäller att appen inte ingår i Disgens pris utan är ett separat köp.