Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för 2024

Medlemmar i Sverige

Föreningen DIS 190 kr
Tillkommer för medlemskap i regionförening (första kalenderåret är gratis för nya medlemmar):  
DIS-Nord 75 kr
DIS-Mitt 90 kr
DIS-Bergslagen 60 kr
DIS-Öst 50 kr
DIS-Filbyter 100 kr
DIS-Väst 90 kr
DIS-Småland 80 kr
DIS-Syd 70 kr

För familjemedlemskap tillkommer en halv medlemsavgift, kontakta kansliet om du är intresserad. Läs mer på medlemssidan om familjemedlemskap.

Medlemmar i Norge

Föreningen DIS                                     190 kr

Medlemmar i Danmark

Föreningen DIS                                      190 kr

Medlemmar i Finland

Föreningen DIS                                     190 kr

 

Att betala medlemsavgiften

Tillbaka till medlemssidan