Avgifter

Medlemsavgifter för 2019

Medlemmar i Sverige

Föreningen DIS 180 kr
Tillkommer för medlemskap i regionförening (första kalenderåret är gratis för nya medlemmar):  
DIS-Nord 75 kr
DIS-Mitt 80 kr
DIS-Bergslagen 60 kr
DIS-Öst 100 kr
DIS-Filbyter 100 kr
DIS-Väst 90 kr
DIS-Småland 80 kr
DIS-Syd 70 kr

För familjemedlemskap tillkommer en halv medlemsavgift, kontakta kansliet om du är intresserad. Läs mer på medlemssidan om familjemedlemskap.

Medlemmar i Norge

Föreningen DIS                                     180 NOK

Medlemmar i Danmark

Föreningen DIS                                     180 DKK

Medlemmar i Finland

Föreningen DIS                                     21 EUR

 

Tillbaka till medlemssidan