Sammankoppla personer med dra och släpp

Fungerar för partners oavsett kön. Fungerar för barn vare sig de är biologiska eller ej. Fungerar för faddrar. Ja det fungerar i väldigt många situationer när båda personerna redan finns i din databas.
Handledning Disgen - Sammankoppla personer med dra och släpp

Guiden gäller från Disgen 2018. 
Mycket fungerar också för Disgen 2016. Nyheterna för Disgen 2018 framgår av texten.


Dra och släpp innebär att du markerar en person med musen och håller musknappen nere och drar musen till den plats du vill släppa den. Där släpper du musknappen.

Det finns situationer när du vill flytta på ett barn i en familjeöversikt för den ligger på fel plats i syskonskaran eller för att den har hamnat i fel barngrupp om centrumpersonen har mer än en relation.

Du kan också arbeta i två familjeöversikter. Båda personerna finns i din databas innan du gör sammankopplingen. Du drar en centrumperson eller ett barn i en familjeöversikt  till en centrumperson, en barngrupp eller en relation i en annan familjeöversikt. Disgen tolkar din dragning och berättar vad som kommer att hända när du släpper musknappen. Ibland drar du bara med musen, ibland håller du Shift nere samtidigt som du drar.

Följande situationer finns beskrivna nedan:

 • Lägg barnet på rätt plats i barnkullen
 • Koppla en centrumperson som barn i en barnkull
 • Koppla en centrumperson som partner i en relation
 • Koppling av partners med varsin barnkull
 • Koppling av centrumperson som fadder till ett fadderbarn
 • Ge barnet en föräldrarelation till

Lägg barnet på rätt plats i barnkullen

I exemplet nedan har ett barn hamnat i fel barnkull och ett på fel plats i sin barnkull. Med dra och släpp justeras de enkelt.

koppla-personer-1000.jpg

Christina finns i fel barngrupp. Tryck på Christina och håll vänster musknapp fast och dra henne ner till mellanrummet mellan Peter och Samuel. Släpp musen där.

koppla-personer-1005.jpg

Elin är yngst i barngruppen och ska flyttas ner som sista barn i den relationen. Tryck på Elin. Håll vänster musknapp fast och dra henne till mellanrummet mellan Peter och relationsrutan.
 

koppla-personer-1008.jpg

Nu ligger barnen i rätt grupper och i rätt ordning.

Koppla en centrumperson som barn i en barnkull

Centrumpersonen kan inte redan vara barn i en familj men blir det som resultat av hopkopplingen.

koppla-personer-1010.jpg

Dra centrumpersonen till önskad plats och släpp den där.

koppla-personer-1020.jpg

Mottagande person måste ha en relation för att kopplingen ska gå att göra men behöver inte ha en partner.

Koppla en centrumperson som partner i en relation

I det här exemplet har du hittat mamman till alla barnen.

koppla-personer-1030.jpg

En centrumperson kan bara kopplas till en person som har en relation och denna relation saknar partner. Dra Pernilla i högra familjeöversikten till det tomma partnerfältet i vänstra familjeöversikten.

koppla-personer-1040.jpg

Resultatet efter hopkopplingen.

Koppling av partners med varsin barnkull

koppla-personer-1050.jpg

Han är far till hennes barn och hon är mor till hans barn. Så nu ska vi flytta alla barnen så de blir hennes barn. Markera ett barn i taget och dra det över till henne.

koppla-personer-1060.jpg

Markera den tomma relationen i vänstra familjeöversikten. Högerklicka och välj koppla loss. Dra sedan Nils Nilsson Björk i vänstra familjeöversikten över till den tomma partnerrutan i den högra familjeöversikten.

koppla-personer-1070.jpg

Resultat. Nu är de ”gifta” och alla deras barn finns i en kull.

Koppling av centrumperson som fadder till ett fadderbarn - nytt från Disgen 2018

Karna Nilsdotter gift med Ola Svensson bar Per Jönsson född 1795-07-12 till dopet. Nu ska hon kopplas in som fadder till Per. Karna ska vara centrumperson i den ena familjeöversikten och Per ska vara barn i den andra.

koppla-personer-1080.jpg

Dra Per till Karna. När du stannar musen över Karna så kommer det upp en meddelandetext som säger ”Koppla barnet Per* Jönsson född 1795-07-12. Död 1798 – Fadder blir Karna* Nilsdotter”. Du ser vad som kommer att hända och kan släppa musknappen så koppligen kan ske. Det kommer upp en dialog där en kommentar kan fyllas i.

koppla-personer-1090.jpg

Tryck OK.

Öppnar du personöversikten för Per så ser du i panelen Faddrar att han har fått en fadder.

koppla-personer-1100.jpg

Öppnar du personöversikten för Karna så ser du i panelen Fadder till att hon har ett fadderbarn.

koppla-personer-1110.jpg

Karna var fadder till många barn och Per Jönsson ligger sist eftersom han var den siste som kopplades.

Blev det fel när du kopplade fadderbarn med fadder?

 Det finns två sätt att rätta till det på.

 1. Öppna personöversikten för faddern och i panelen Fadder till markerar du fadderbarnet, högerklickar och väljer Koppla loss eller
 2. Öppna personöversikten för fadderbarnet och panelen Fadder markerar du faddern, högerklickar och väljer Koppla loss.

Ge barnet en föräldrarelation till - nytt Disgen 2018.

I den ena familjeöversikten finns barnet, antingen som barn i en familj eller som centrumperson. I den andra finns en av de nya föräldrarna som centrumperson och den andra är knuten som partner med en relation. Samma sak gäller om partner saknas i relationen.

koppla-personer-1120.jpg

Håll Shift nere och dra barnet så markören pekar på relationen. Du får upp en meddelandetext som säger ”Lägg till Johan* Adolf Bengtsson … som barn till Hans Peter Bengtsson och Agda Nilsdotter Björk i en befintlig parrelation.”. Barnet kommer att lägga sig som första barn i relationen.

koppla-personer-1130.jpg

När du släpper musen får du upp en dialog där du ska fylla i vilken typ av relation barnet har till var och en av föräldrarna.  Du kan också fylla i när barnet fanns i familjen och en kommentar.

I en ansedel skrivs detta ut så här.

koppla-personer-1140.jpg

Lägg till ett barn till en centrumperson

Om barnet bara ska relateras till centrumpersonen och inte till båda så ska det dras till centrumpersonen.

I den ena familjeöversikten finns barnet, antingen som barn i en familj eller som centrumperson. I den andra finns centrumpersonen du vill knyta barnet till.

koppla-personer-1150.jpg

Håll Shift nere och dra barnet så markören pekar på centrumpersonen. Du får upp en meddelandetext som säger ”Lägg till Johan* Adolf Bengtsson … som barn till Agda Nilsdotter Björk som enda förälder i en relation”. När du släpper musen så får du upp samma typ av dialog som i förra exemplet där du ska fylla i vilken typ av relation barnet har till föräldern. Ny relation utan partner skapas som barnet läggs in efter.

koppla-personer-1160.jpg

Lägg till ett barn till en syskonskara

I den ena familjeöversikten finns barnet antingen som barn i en familj eller som centrumperson. I den andra finns föräldrar med en syskonskara.

koppla-personer-1170.jpg

Håll Shift nere och dra centrumpersonen/barnet så markören pekar på det barn i syskonskaran du vill det ska läggas efter. Du får upp en meddelandetext som säger ”Lägg till Johan* Adolf Bengtsson … som barn till Nils Peter Björk och Maria Petronella Nilsson i en befintlig parrelation.”. När du släpper musen så får du upp samma typ av dialog som i exemplen ovan där du ska fylla i vilken typ av relation barnet har till föräldern.

koppla-personer-1180.jpg

Blev det fel när du kopplade ett barn till fler föräldrar?

 1. Hamnade barnet på fel plats i kullen?
  Använd drag och släpp och flytta det till rätt plats.
 2. Hamnade barnet i en ny relation enbart med en av de icke biologiska föräldrarna?
  Använd drag och släpp och flytta in det i den önskade relationen. När du släpper får du fylla i uppgiften om vilken relation barnet har till de båda föräldrarna.
  Markera sen den tomma relationen, högerklicka och koppla loss.
 3. Valde du fel föräldrapar och vill koppla barnet till helt andra föräldrar?
  Markera barnet, högerklicka och välj Koppla loss.

 

Kontroller

Koppling tillåts ej om inkopplad person redan finns i den Familjeöversikt till vilken kopplingen sker. Det skulle ju ge cirkulära relationer, till exempel att en person är far till sig själv.

Det sker inga ytterligare kontroller eftersom det ofta skulle ta rätt lång tid. Var därför noga vid koppling så att inte cirkulära relationer uppstår.

Andra kopplingar

Om du vill göra en annan koppling än de som beskrivits ovan måste du se förfarandet från "rätt håll". Om du exempelvis vill koppla person A som far till person B så är ju det detsamma som att koppla person B som barn till person A.