Skapa relation och lägg till partner

Det finns olika sätt att lägga till en partner. Det beror på hur familjen ser ut. Ibland finns där redan en relation som ska få en partner. Ibland måste också relationen skapas. Det spelar ingen roll om det är gamla tiders traditionella par eller om det är ett samkönat par, du gör alltid på samma sätt.
Vigselringar som ligger omlott på varandra. Disgen.

Bilder kan skilja mellan olika Disgenversioner men arbetssättet är principiellt detsamma.


Nedan finns ett antal olika situationer där en partner ska läggas till. Här beskrivs hur du gör för att partnern ska hamna rätt i familjen.

Hur du fyller i uppgifterna för partnern kan du läsa om i Lägg till person.

Hur du fyller i uppgifterna om relationen kan du läsa om i Relationsöversikt.

Lägg till partner till en singelperson

skapa-relation-lagg-till-partner-1000.jpg

Gustav var gift med Bertha Bengtsdotter som ska läggas in som partner.

Tryck på knappen Partner i fönstrets nederkant. Då startas guiden för Lägg till person så du kan fylla i de uppgifter du har om partnern. När du är klar så ser familjeöversikten ut så här.

skapa-relation-lagg-till-partner-1030.jpg

Om du vet när de gifte sig så tryck på den tomma relationsrutan och lägg till uppgiften där. Hur du gör ser du i guiden Relationsöversikt.

skapa-relation-lagg-till-partner-1040.jpg

Lägg till ytterligare en partner i en ny relation

skapa-relation-lagg-till-partner-1050.jpg

Elna hittar en ny make efter ett antal år som änka. Hon gifter om sig efter 10 år 1868.

Markera sista barnet i barnkullen och tryck på Partner. Fyll i uppgifterna om partnern i guiden. När det är klart ser familjeöversikten ut så här.

skapa-relation-lagg-till-partner-1060.jpg

Dubbelklicka på relationsrutan till vänster om person för att öppna den och fylla i uppgifterna om giftet. Du kan också markera den och trycka mellanslag.

Lägg till en relation och partner före en befintlig relation

Det visar sig att Elna har ett utomäktenskapligt barn som föddes under de tio år hon var änka.

skapa-relation-lagg-till-partner-1070.jpg

Markera det understa barnet i den första relationen. Skapa en ny relation genom att trycka på knappen Relation.  Det skapar en tom relation som du kan lägga till en partner till om du hittar vem fadern var.

skapa-relation-lagg-till-partner-1080.jpg

Tryck på relationen så du får upp relationsöversikten. Den vanligaste relationsnotisen som används här är Utom äktenskap.  Några fyller i årtalet då barnet föddes om det bara är ett barn för att göra det tydligt när det hände. Andra lägger in en text som berättar relationen men struntar i relationsnotisen så texten i rutan förblir Relation...  Andra skriver en kommentar i barnets födelsenotis och låter relationsöversikten vara utan relationsnotiser. I det här exemplet har vi valt att använda relationsnotisen Utom äktenskap.

skapa-relation-lagg-till-partner-1090.jpg

Fick kvinnan flera barn utom äktenskap och man inte vet vem som är far så får man fundera på om det ska vara en relation för varje barn eller om man ska lägga barnen under samma. Det är en smaksak.

Hittar man den som är barnets far så lägger man till partnern genom att trycka på det grå fältet som det står Partner på så startar guiden för Lägg till person och du kan fylla i de uppgifter du har om honom.

Lägg till samma partner flera gånger

Det händer ju att ett par som levt ihop i några år bryter upp och bildar nya par på annat håll. Senare i livet kan de hitta tillbaka till varandra och blir ett par igen. Vill du göra detta riktigt synligt i familjeöversikten så lägger du upp en ny relation och kopplar samma person till den en gång till.

Det kan göras på två olika sätt. Antingen genom att starta guiden Lägg till person och använda dubblettsökningen eller genom att arbeta i två familjeöversikter och använda dra och släpp.

skapa-relation-lagg-till-partner-1100.jpg

Christina Larsson ska kopplas till Anders Johansson en gång till så markera sista relationen och tryck på knappen Relation eller skriv g (som i gifte). Om den nya relationen inte hamnade sist så markera relationen och dra ner den  med musen så den ligger underst.

skapa-relation-lagg-till-partner-1110.jpg

Lägg till en Särbonotis.


Gäller för Disgen 2018,

Öppna relationsöversikten och lägg till en Sambonotis men byt notisnamnet på den till Särbo.


skapa-relation-lagg-till-partner-1120.jpg

Familjeöversikten ser sen ut så här.

skapa-relation-lagg-till-partner-1130.jpg

Använda dubblettsökningen

Tryck på Partner.. och starta guiden Lägg till person. Där görs en dubblettsökning som går att använda. Det blir ingen ny person utan du kopplar en befintlig.

skapa-relation-lagg-till-partner-1140.jpg

När du skrivit in namnet så hittar du Christina i rutan för Möjliga dubbletter. Markera henne och tryck på Koppla dubblett.

Använd dra och släpp

Tryck på snabbvalsknappen Flytta/Koppla arrangerar familjeöversikter för att kunna koppla. Den finns på familjeöversiktens vänstra sida.

skapa-relation-lagg-till-partner-1150.jpg

Då visas en familjöversikt till bredvid den första.

skapa-relation-lagg-till-partner-1160.jpg

Dubbelklicka på Christina Larsson i den ena familjeöversikten så hon blir centrumperson.

skapa-relation-lagg-till-partner-1170.jpg

Dra centrumpersonen Christina från den ena familjeöversikten till Partner i den andra. När du stannar med musen över Partner så kommer det upp en ruta som säger ”Koppla in partner – Christina Larsson ……”. Är det rätt så släpper du musknappen och hon kopplas in.

skapa-relation-lagg-till-partner-1180.jpg

Läs mer om dra och släpp.

Blev det fel när du la till partner

Kom relationerna i fel ordning så markera den du vill flytta och dra den till rätt plats. Disgen gillar bäst när du flyttar relationer uppåt.

La du in fel partner så koppla loss den genom högerklick och välj Koppla loss i popupmenyn..

Har du lyckats få till tomma relationer utan partner som inte ska finnas där så markera dem en i taget och koppla loss dem genom högerklick och välj Koppla loss.

Personer du kopplar loss hittar du under fliken Bland senaste under den vänstra Glada gubben uppe i menyradens ikonrad. Beskrivs i Sök (Välj person)

Ansedeln för Anders Johansson

Som avslutning kan det vara intressant att se hur Anders tre relationer återges i en ansedel.

skapa-relation-lagg-till-partner-1190.jpg