Flyttade och levde

Information om flyttade-/levde-notiserna.
Handledning - Flyttade och levde

Notisen Flyttade

Du väljer från personöversiktens panel för levnadsbeskrivning, Lägg till notis, från dropplisten  

reg-flyttade-levde-1000.jpg

 

reg-flyttade-levde-1101.jpg

Här kan du lägga till kommentar, datum, ort och källa. Löpande text kan läggas som en fotnot och/eller anteckningar. Vill du skriva mer utförligt, använd en text-notis. Du kan lägga till flera flyttade-notiser.

Notisen Levde

Du väljer från personöversiktens panel för levnadsbeskrivning, Lägg till notis, välj i dropplisten

reg-flyttade-levde-1200.jpg
reg-flyttade-levde-1301.jpg

Uppgifter för notisen levde registreras på samma sätt som notisen flyttade. Du kan lägga till flera levde-notiser. Hur du väljer att fylla i dessa notiser påverkar hur utskriften blir.

Ifall du fyller i alla uppgifter som efterfrågas i yrkesnotisen både yrke, tidsperiod, ort, källa och eventuell kommentar kommer det vid utskrift av ansedel i första stycket stå en eller flera yrkesnotiser med källa/källor.  Antalet flyttade – och/eller levdenotiser kan då minskas.

Du kan välja att bara skriva EN yrkesnotis för det yrke personen haft antingen utan årtal och plats eller med. Källa anges inte. Du skriver istället i en flyttade-notis t.ex. flyttade som dräng samt datum, ort, källa/källor och eventuell kommentar. Om ny flyttning skett till annan sida i samma husförhörsbok som föregående källa, räcker det att skriva in den nya sidan i källträdets nästa hänvisning. Om någon levt längre tid på en plats skriv t.ex. Levde som rättare, tidsintervall, ort, flera källor och eventuell kommentar.

Du kan ha flera textnotiser mellan notiser för flyttade och levde så allt kommer i tidsföljd.

Om du senare vill skriva ut en grafisk tavla är det bäst att ha skrivit endast församling för notiserna född och död, eftersom utrymmet där är begränsat. Det räcker med församling i den typen av sammanställning.  Du kan istället ange exakt plats för född och död i flyttade- eller levde-notiserna.

Exempel 1, Ett eller flera yrken

Född…
Yrke  Dräng, 1843-1844, Örsebo, Kisa (E), (Kisa AI:9, 1841-1845 sid 547)
Yrke  Dräng, 1844 -    , Kjettestorp, Kisa (E), (Kisa AI:9, 1841-1845, sid 297)  (Ingen anteckning om utflyttning från Örsebo. Han återfinns först 1849)
Yrke  Dräng, 1849- 1850, Gårdby, Kättilstad (E), (Kättilstad AI:13, 1846-1850, sid 60)
Yrke: Livgrenadjär vid Kinds Kompani 1850 – 1882 i Kindkullen, nr 103 Valla Kättilstad (E)
 
Levde som livgrenadjär 1850 – 1882 i Kindkullen nr 103, Valla Kättilstad (E), 
(Kättilstad AI:15, 1856-1860, sid 231, Kättilstad AI:16, 1861 – 1865, sid 366,
Kättilstad Ai:17, 1866- 1872, sid 376, Kättilstad Ai.18, 1873 – 1877, sid 344)
Död…

Exempel 2  Kort yrkesnotis
Född…
Yrke
  Livgrenadjär nr 103, Kinds kompani 1850 – 1882
Flyttade som dräng Johan Axel Wigur 1843 från Tidersrum (E) till Örsebo, Kisa (E), (Kisa AI:9, 1841-1845 sid 547)
Flyttade som dräng 1844 från Örsebo, Kisa (E), (Kisa AI:9, 1841-1845, sid 297) (med kommentar: ingen anteckning om utflyttning från Örsebo. Återfinns först 1849 )
Flyttade som dräng Johan Widmundsson 1849 från Tidersrum (E) till Gårdby, Kättilstad (E), (Kättilstad AI:13, 1846-1850, sid 60)
Levde som livgrenadjär Johan Herrman 1850 – 1882 i Kindkullen nr 103, Valla Kättilstad (E), (Kättilstad AI:15, 1856-1860, sid 231, Kättilstad AI:16, 1861 – 1865, sid 366,Kättilstad Ai:17, 1866- 1872, sid 376, Kättilstad AI:18, 1873 – 1877, sid 344)