Exportera personer till XML-fil

Exportera till XML när du vill dela med dig eller när du vill massuppdatera viss typ av information för att sen importera filen igen.
Handledning -  Exportera personer till XML-fil

Du kan exportera några eller alla dina personer till en textfil i XML-format. Exporten kan göras i två olika former, antingen för att t.ex. redigeras och sedan importeras igen i samma datamapp eller för att överföras till en annan datamapp.

I båda fallen exporteras personerna i ett format som kallas XML-fil. Det är ett format där alla värden är märkta med s.k. taggar som talar om vad för information det är. HTML är en specialversion av XML-format. Varje tagg börjar med <Tagg-namn> och avslutas med </Tagg-namn>. Sedan byggs innehållet upp av taggar inuti taggar.

XML-export och import är generellt sett definierade för överföring mellan Disgens datamappar i samma version. Du kan använda det exporterade resultat från Disgen 2016 för import i Disgen 2016 oavsett vilka uppdateringar av 2016 som används. På samma satt kan du kan använda det exporterade resultat från Disgen 2018 för import i Disgen 2018 oavsett vilka uppdateringar av 2018 som används.

Från och med Disgen 2019 kan export göras för olika Disgen-versioner.

Start sker från menyn

Välj Verktyg > Exportera personer > Exportera till XML-fil

person-export-1000.jpg

Markering av vilken sorts export du vill göra.

person-export-1015.jpg
Dialogbild från Disgen 2019 som ger möjlighet att anpassa fö mottagande Disgen-version.

 

Exportera personer för att skicka till en annan databas. Standardinställning har Alla notistyper, Anteckningar, Fotnoter, Disgen 8 referens, Faddrar och Flaggor förvalt. Välj bort de du inte önskar ha med. Välj Exportera.

Klicka gärna på knappen Hjälp och läs mer där.

Alla Disgen-orter som refereras av de notiser som exporteras kompletteras med alla orter som ligger ovanför dem i trädet upp till de första ortersom levererades med Disgen. Detta görs för att importen skall kunna placera orterna på rätt ställe i mottagarens ortsträd.

Alla strukturerade källor som refereras av de notiser som exporteras kompletteras med alla källor upp till toppen av källträdet och ingår i exporten. Detta görs för att importen ska kunna återskapa gruppera källorna på samma sätt som de var i exportdatamappen.

Alla filer som refereras från bild- (porträtt) och multimedianotiser samt inkluderade textfiler packas ihop med XML-filen i en ZIP-fil så att allt kan överföras i en fil.

Arbetsmaterial ingår inte i exporten.

person-export-1020.jpg

Filen kommer att sparas i din Datamapp/DgTmp/ med filnamnet XmlExport.zip. Tänk på att ge filen ett unikt namn om du tänker göra fler exporter. Välj Spara.

person-export-1030.jpg

Gör ett urval varifrån personerna skall exporteras ifrån, alla, en söklista eller med flaggval.

Välj Alla inmatade personer och klicka OK, eller välj Personer med nedanstående flaggor.

person-export-1040.jpg

Markera önskad flaggor, välj OK.

person-export-1050.jpg

Välj OK.

Kontrollera vart XML-filen hamnade

person-export-1060.jpg

Från Menyraden:  Arkiv - Öppna datamappen

person-export-1070.jpg

Öppna sedan DgTmp-mappen.

person-export-1080.jpg

XmlExport.zip är klar att skickas iväg t.ex. med E-post.
 

Exportera personer för att importera till samma databas

Standardinställning har Alla notistyper, Anteckningar, Fotnoter, Faddrar. Välj bort de du inte önskar ha med. Välj Exportera.

person-export-1090.jpg

Filen kommer att sparas i din Datamapp/DgTmp/ med filnamnet XmlExport.xml. Tänk på att ge filen ett unikt namn om du tänker göra fler exporter. Välj Spara.

person-export-1100.jpg

Gör ett urval varifrån personerna skall exporteras ifrån, alla, en söklista eller med flaggval.

Välj Alla inmatade personer och klicka OK, eller välj Personer med nedanstående flaggor.

person-export-1110.jpg

Markera önskade flaggor, välj OK.

person-export-1120.jpg

Välj OK.

Kontrollera vart XML-filen hamnade

person-export-1130.jpg

Från Menyraden:  Arkiv - Öppna datamappen

person-export-1140.jpg

Öppna sedan DgTmp-mappen.

person-export-1150.jpg

Dubbelklicka på den sparade XML-filen för att öppna den.

person-export-1160.jpg

Filen innehåller värden mellan taggar.
Starttagg <Taggnamn>
Värde (text eller siffror)
Sluttagg</Taggnamn>.
Exempelvis <Comment>Anställd av Munksund AB</Comment>

Felaktiga värden kan rättas genom sök och ersätt.

Observera att redigering inte ska göras med traditionella ordbehandlingsprogram som Word som tillför egen formatering till filen. Använd istället program som Anteckningar.