Exportera personer till XML-fil

Exportera till XML när du vill dela med dig eller när du vill massuppdatera viss typ av information för att sen importera filen igen.
Handledning -  Exportera personer till XML-fil

Du kan exportera några eller alla dina personer till en textfil i XML-format. Exporten kan göras i två olika former, antingen för att t.ex. redigeras och sedan importeras igen i samma datamapp eller för att överföras till en annan datamapp.

I båda fallen exporteras personerna i ett format som kallas XML-fil. Det är ett format där alla värden är märkta med s.k. taggar som talar om vad för information det är. HTML är en specialversion av XML-format. Varje tagg börjar med <Tagg-namn> och avslutas med </Tagg-namn>. Sedan byggs innehållet upp av taggar inuti taggar.

XML-export och import är generellt sett definierade för överföring mellan Disgens datamappar i samma version. Du kan använda det exporterade resultat från Disgen 2016 för import i Disgen 2016 oavsett vilka uppdateringar av 2016 som används. På samma satt kan du kan använda det exporterade resultat från Disgen 2018 för import i Disgen 2018 oavsett vilka uppdateringar av 2018 som används.

Från och med Disgen 2019 kan export göras för olika Disgen-versioner.

Start sker från menyn

Välj Verktyg > Exportera personer > Exportera till XML-fil

person-export-1000.jpg

Markering av vilken sorts export du vill göra.

person-export-1015.jpg
Dialogbild från Disgen 2019 som ger möjlighet att anpassa fö mottagande Disgen-version.

 

Exportera personer för att skicka till en annan databas. Standardinställning har Alla notistyper, Anteckningar, Fotnoter, Disgen 8 referens, Faddrar och Flaggor förvalt. Välj bort de du inte önskar ha med. Välj Exportera.

Klicka gärna på knappen Hjälp och läs mer där.

Alla Disgen-orter som refereras av de notiser som exporteras kompletteras med alla orter som ligger ovanför dem i trädet upp till de första ortersom levererades med Disgen. Detta görs för att importen skall kunna placera orterna på rätt ställe i mottagarens ortsträd.

Alla strukturerade källor som refereras av de notiser som exporteras kompletteras med alla källor upp till toppen av källträdet och ingår i exporten. Detta görs för att importen ska kunna återskapa gruppera källorna på samma sätt som de var i exportdatamappen.

Alla filer som refereras från bild- (porträtt) och multimedianotiser samt inkluderade textfiler packas ihop med XML-filen i en ZIP-fil så att allt kan överföras i en fil.

Arbetsmaterial ingår inte i exporten.

person-export-1020.jpg

Filen kommer att sparas i din Datamapp/DgTmp/ med filnamnet XmlExport.zip. Tänk på att ge filen ett unikt namn om du tänker göra fler exporter. Välj Spara.

person-export-1030.jpg

Gör ett urval varifrån personerna skall exporteras ifrån, alla, en söklista eller med flaggval.

Välj Alla inmatade personer och klicka OK, eller välj Personer med nedanstående flaggor.

person-export-1040.jpg

Markera önskad flaggor, välj OK.

person-export-1050.jpg

Välj OK.

Kontrollera vart XML-filen hamnade

person-export-1060.jpg

Från Menyraden:  Arkiv - Öppna datamappen

person-export-1070.jpg

Öppna sedan DgTmp-mappen.

person-export-1080.jpg

XmlExport.zip är klar att skickas iväg t.ex. med E-post.
 

Exportera personer för att importera till samma databas

Standardinställning har Alla notistyper, Anteckningar, Fotnoter, Faddrar. Välj bort de du inte önskar ha med. Välj Exportera.

person-export-1090.jpg

Filen kommer att sparas i din Datamapp/DgTmp/ med filnamnet XmlExport.xml. Tänk på att ge filen ett unikt namn om du tänker göra fler exporter. Välj Spara.

person-export-1100.jpg

Gör ett urval varifrån personerna skall exporteras ifrån, alla, en söklista eller med flaggval.

Välj Alla inmatade personer och klicka OK, eller välj Personer med nedanstående flaggor.

person-export-1110.jpg

Markera önskade flaggor, välj OK.

person-export-1120.jpg

Välj OK.

Kontrollera vart XML-filen hamnade

person-export-1130.jpg

Från Menyraden:  Arkiv - Öppna datamappen

person-export-1140.jpg

Öppna sedan DgTmp-mappen.

person-export-1150.jpg

Dubbelklicka på den sparade XML-filen för att öppna den.

person-export-1160.jpg

Filen innehåller värden mellan taggar.
Starttagg <Taggnamn>
Värde (text eller siffror)
Sluttagg</Taggnamn>.
Exempelvis <Comment>Anställd av Munksund AB</Comment>

Felaktiga värden kan rättas genom sök och ersätt.

Observera att redigering inte ska göras med traditionella ordbehandlingsprogram som Word som tillför egen formatering till filen. Använd istället program som Anteckningar.

 

 

Relaterat innehåll