Disgen - inmatningstips

Tips för hur man skriver efternamn, förnamn, datum, ort, född och död i Disgen
Bild på namn på föräldrar i en dopbok

Efternamn

Enklast och vanligast är att man skriver in det namn barnet fick vid födseln. Fram till runt sekelskiftet 1900 är det oftast patronymikon som gäller, alltså faderns förnamn följd av –son eller -dotter. Därefter fick man oftast föräldrarnas efternamn då modern i samband med giftermålet också fick faderns efternamn. I nutid är det inte ovanligt att fadern tar eller tagit moderns efternamn vid giftermål eller att man behåller sitt namn eller lägger till ett mellannamn.

Efternamnet kan skrivas på många olika sätt och egentligen finns inga enhetliga regler.

När man registrerar efternamnet i databasen skall man också tänka på sökfunktionen. DISGEN söker på alla ord i rutan. Därför bör endast namnen vara med utan förklaringar. Väljer man att ta med både födelse- och giftasnamnet/namnbytet skall man vara noga med att ordningen på namnen är genomgående. Skriv inte in förklarande ord som född eller gift.

 

Bra

 

Asson                Endast födelsenamnet 
Bsson                Endast tagna namnet eller giftasnamnet 
Asson Bsson     Båda namnen. Obs bara mellanslag 
Asson - Bsson  Mellanslag på båda sidor om skiljetecken 

Inte bra

 

Asson gift Bsson
Bsson född Asson
Asson g. Bsson
Bsson f. Asson
Asson senare Bsson
Bsson tidigare Asson

Säkert finns också andra sätt att skriva in efternamnen. I de fyra första exemplen fungerar sökfunktionen så att programmet söker på båda namnen. Har man ett dubbelnamn med bindestreck och skriver detta utan mellanslag söker programmet bara på hela kombinationen.

Samma sökfunktion finns i DISBYT. Vid körningen mot DISBYT-basen kommer detta program att ta bort skiljetecken som parenteser, komman, punkter och mellanslag. Endast bokstäver godkänns av DISBYT och din varningsfil kan bli ganska lång.

Ett sätt att visa var släkten fortsätter i en barnaskara kan vara att skriva efternamnet med versaler eller att lägga ett mellanslag före så det avviker i översiktsbilden. Här kan man ju faktiskt lika gärna använda stamtavlefunktionen när man vill titta i programmet. Det ser bättre ut i utskriftsversionerna när det är likformigt.

Namnbyten och speciella omständigheter när det gäller efternamn kan skrivas in som notiser.

Förnamn

Förnamnet skrivs in som det är skrivet i födelseboken. Framförallt flicknamn ändras sedan i husförhörslängderna. Elisabeth får heta Lisa, Maria heter Maja, Johanna heter Anna. Vill man skriva in denna förkortade variant och sannolikt tilltalsnamnet kan sätta det inom parentes och markera det med en asterisk *.

Är tilltalsnamnet första namnet i en förnamnskombination behöver det inte markeras med *. DISGEN förutsätter då att detta är tilltalsnamn om man bara vill ha tilltalsnamnet utskrivet. Vill du att tilltalsnamnet ska skrivas med fet stil  så  behöver det finnas en * annars blir det skrivet som vanligt namn. Så rekommendationen är att alltid sätta * efter tilltalsnamnet även om personen bara har ett namn. 

Om tilltalsnamnet finns inne i namnkombinationen så ska det markeras med * för att DISGEN ska förstå att detta skall visas som tilltalsnamn i utskriften. Även om tilltalsnamnet skrivs med versaler skall det markeras med *.

Dubbelnamn skrivs med bindestreck om det står så i födelseboken t ex Karl-Erik. Om namnet skrivs utan bindestreck men ändå används som tilltalsnamn kan man skriva Karl* Erik*, dvs marekra alla tilltalsnamnen. Dvs man kan skriva Karl* Erik*.  Eller Karl* Johan Erik*.

Smeknamn, öknamn eller andra omständigheter med förnamnet kan skrivas in som notiser.

Datum

I de flesta notisvarianterna finns en datumfunktion. Grundinställningen är exakt datum som skrivs ååååmmdd i en följd. Programmet lägger in bindestrecken så utskriften blir 1900-01-01.

Bakom Datum-rutorna finns en knapp med en lampa. Är datumet av någon anledning osäkert kan man klicka på lampan och få fram alternativa datumangivelser: Det kan vara ungefärligt, avse ett intervall eller en period eller vara en fras. Under dessa finns sedan ytterligare alternativ.

Ungefärligt ger dig fyra varianter att välja på:

  • Omkring: Kan användars om t. ex. en dödsdag inte finns angiven men att man kan hänga upp ungefärlig datum på något annat exempelvis ett slag där en knekt stupade.
  • Beräknat: När du hittat en anteckning i dödsboken att vederbörande blev si och så många år, månader och dagar.
  • Uppskattat: Om du i en födelsebok hittar en siffra som sannolikt visar moderns ålder.
  • Tolkat: När prästen skrivit otydligt eller satt en bläckplump över årtalet.

Även Intervall och Period har ett par varianter att välja på.

Fras ger dig möjlighet att skriva en mening som prästen använt exempelvis "Under slaget i Poltava".

Här finns också en kalender där du kan se vilken veckodag ett visst datum föll in. Du kan också räkna ut när en person var född och du vet levnadsdagarna eller räkna ut antalet levnadsdagar om du vet födelse och dödstid.

Prova hur länge du har levt.

Ort

Du kan välja att arbeta med DISGENS ortsträd eller skriva in för hand direkt i ortsfältet.
Skriver du för hand så följ följande regel församling (länsbokstav) t ex Kaga (E).
Fyller du på med bynamn och gårdsnamn så skriv dem alltid i samma ordning.
Församling, bynamn, gårdsnamn, torp.
DIS rekommenderar dig dock att använda det inbyggda ortsträdet från start. Det ger dig alltid orten stavad på samma sätt, Du kan söka på församlingen och få med alla som finns i byarna och gårdarna. Du kan göra utskrifter utifrån orten. Kort sagt fördelarna med att använda ortsträdet är många.

DISGENS ortsträd innehåller landets församlingar 1989 och är de som rekommenderas även när du skriver för hand.

Du hittar dem på Skatteverkets hemsida.

Utdrag ur hemsidan:

Sveriges församlingar genom tiderna

Under århundradenas lopp har församlingarna i Sverige genomgått många ändringar. Namn har ändrats, församlingar har upphört och nya har tillkommit. De sedan mer än 300 år förda kyrkoböckerna har ett utomordentligt stort värde för all slags forskning. För den som söker uppgifter bakåt i tiden har det emellertid varit svårt att få fram rätta uppgifter på grund av de många ändringarna.

Den här matrikeln systematiserar uppgifter från äldsta tid fram till 1989 om indelning, förande och förvaring av kyrkoböcker m.m. Huvudändamålet är att underlätta vid all slags forskning där kyrkoarkivalier ska användas som källa. Genom att boken är heltäckande både tidsmässigt och geografiskt är den ett ovärderligt hjälpmedel f ör släktforskare m.fl.

Materialet har samlats in från matriklar, landsarkivens historiska redogörelser, folkräkningsredogörelser och många andra källor. Uppgifterna har sedan registrerats på data vid den demografiska databasen i Umeå. Matrikelns huvudförteckning innehåller 4 381 församlingsnamn. Den kompletteras av flera speciella förteckningar över särskilda slag av församlingar, förlossningsanstalter m.m.

Orter i DISGEN

Denna ortsdatabas finns också i DISGEN. I stället för att skriva in orten kan man klicka in den. Fördelar med detta är att orterna alltid blir lika stavade. Oaktat prästerna stavade t ex Wisby, Grenna eller Hvetlanda så SKA det stavas Visby, Gränna och Vetlanda i DISGEN. Annan stavning underkänns vid inkörning i DISBYT.

Likaså måste församlingarna ligga i det län de låg 1989. Gärdserum låg i Kalmar län fram till runt 1970 då länsgränsen flyttades så församlingen tillhör nu Östergötlands län. Det är alltså Gärdserum (E) som gäller. Andra exempel finns bl a mellan Jönköping och Halland.

När du ska lägga in en ort klickar du på lampan till höger om ortsrutan. Leta upp länet och klicka på + framför länet, leta upp kommunen och klicka på dennas +, leta upp församlingen och markera denna samt klicka på Okej. Nu hoppade orten in i Ort-rutan.

Vet du inte var församlingen ligger finns en sökfunktion. Klicka på lampan och sedan på Sök. Skriv i församlingsnamnet följt av * eller ? och klicka på sök. * eller ? är viktigt för annars förstår inte programmet att länsbokstaven önskas. Sedan är det bara att markera och klicka in orten i rutan.

Som en bonus fick du också in x och y koordinaterna för församlingens kyrka. Detta kommer du att se nyttan av när vi behandlar kartfunktionen.

Redigera orter

Vill man nu förfina ortsdatabasen med slott, byar, gårdar, torp, backstugor eller annat så finns det också möjligheter.

När man klickat på lampan vid Ort-rutan letar man upp församlingen och markerar denna. Sedan klicka man på Ny nästa nivå. I rutan Namn i översikten skriver man in namnet på objektet man vill lägga till. Sedan går man till pilen i högra kanten av rutan Slag av ort och får fram en rullgardin där man kan välja det lämpliga t ex gård.

De grid-referenser som finns i rutan pekar mot församlingens kyrka. Är vi nu ambitiösa så lägger vi in gårdens referenser. Hur får man då tag i dessa?

Har man en gps kan man ju åka till gården och läsa in dem eller också kan man ta fram karta och linjal och mäta in dem, men så kan man också använda datatekniken.

Öppna internet och gå in på http://www.gis.lst.se/lanskartor/ och välj län i rutan uppe till höger. Välj kommun och Öppna tittskåp. När kartan öppnat klickar man på handen i verktygsfältet och drar kartan så man får avsett område i mitten. Sedan klickar man på förstoringsglaset med +-tecknet. Därefter lägger man markören strax ovanför till vänster om där objektet bör ligga, håller ner vänster mustangent och drar så fyrkanten väl täcker objektet.

Släpp musknappen och kartan har förstorats. Gör samma sak tills du är nöjd med förstoringen. Om du förstorar för mycket blir det svårläst men det är enkelt att gå tillbaka via förstoringsglaset med –tecknet.

Nu ska antingen förstoringsglaset med xy eller pilarna i vinkel markeras. Gå sedan ner och lägg markören på skorstenen eller vid ingångsdörren och vänsterklicka. Koordinaterna skrivs ut i klartext under kartan. Skriv nu in koordinaterna i rutan i ortsdatabasen i DISGEN. Samtidigt som du gör detta ändras latitud och longitud automatiskt.

Andra vägar in i ortsdatabasen är det lilla huset i verktygsfältet eller Redigera – Orter. Skall man ta bort något ur basen måste man gå in via Redigera orter.

Om man importerar en fil från annan släktforskare kanske orterna är felaktigt skrivna. I Disgen finns funktionen Konvertera till Disgen-orter under Verktyg. Läs gärna på i Handledningen innan du konverterar och glöm inte säkerhetskopian innan du börjar.

Född och död

Förutom ort och datum finns här flikar för Döpt och Faddrar samt Begravd och Dödsorsak.