Kopiera min släktforskning från Disgen 8-datamapp

Läs hur du kommer över från Disgen 8 till aktuell version av Disgen.
Handledning - Kopiera min släktforskning från Disgen 8-datamapp
Kopiera min släktforskning från Disgen 8-datamapp

Texten är ursprungligen skriven för Disgen 2016 men gäller även för nyare versioner av Disgen. En del bilder kan spegla Disgen 2016 och därmed skilja sig lite från motsvarande i nyare versioner av Disgen och vice versa.


Du har använt Disgen 8 tidigare och vill föra över dess innehåll till nyare Disgen. Installationen av Disgen är klar och Startfönstret har öppnats. (Läs nedan om nyheter och förändringar samt sammanfattning.)

OBS Konverteringen stoppas från Disgen 8 vid dubbla födelse- eller dödsnotiser. Du bör därför i Disgen 8 först Kontrollera notiser innan du konverterar till det nya programmet.

konvertera-disgen8-1005.JPG

Välj att starta Kopiera min släktforskning från en Disgen 8-datamapp.

konvertera-disgen8-1025.jpg

Notera att du enkelt kan öppna handledningen från fönstret. Välj Konvertera databasen på den här datorn och Nästa. 

konvertera-disgen8-1030.jpg

Se till att markera den/de datamappar i listan som du vill konvertera. Har du fler datamappar Lägg till dem eller har du bara en, välj sedan Nästa.

Första gången du gör en konvertering till en tom databas får du denna fråga: 

konvertera-disgen8-1040.png

Välj Ja

konvertera-disgen8-1050.jpg

Här ges möjlighet att döpa om datamappar till annat än förslaget. (Datamapp-1 till något annat namn). Välj sedan Nästa.

konvertera-disgen8-1060.jpg

"Konverteringen skapar flaggor i nya Disgen med namnen på de flockar som finns i Disgen 8" medför att alla personer som fanns i flocken kommer att ha koppling till flockflaggan i personöversikten. Flaggan kommer att heta Flock 0 basflock etc. beroende på vad de heter i Disgen 8.

"Lägg till flock och individ (Flk:Ind) från Disgen 8 som referens på personer i nya Disgen" medför att Flk:Ind nr läggs till efter personidentitet nr som syns bl.a. i personöversikten. Bocka i önskade alternativ och välj Nästa.

konvertera-disgen8-1070.png

Välj Slutför.

konvertera-disgen8-1080.png

Konverteringen genomförs.

konvertera-disgen8-1090.png

Visa loggfil

Konvertering klar välj Visa Loggfil. Html-Filen öppnas i din standard internetläsare.

konvertera-disgen8-1100.jpg

Från Disgen 2018 är det möjligt att välja mellan att se loggfilens alla felmeddelanden  eller endast felmeddelanden.

konvertera-disgen8-1105.JPG

Kontrollera loggfilen: Läs igenom hela och kontrollera. Fel rapporteras med röd text. Stäng sedan loggfönstret. Längre ned finns anvisning hur du rättar till det rapporterades fel.

konvertera-disgen8-1110.png

Avsluta med kontroll

Din databas från Disgen 8 är överförd till nyare Disgen. När Disgen startas kollar du vilken datamapp som används genom att titta på statusraden längs ner till höger i Disgen. Om det inte är den du vill använda väljer du funktionen Arkiv > Hantera datamapp och byter till den du vill använda. Därefter bör du kontrollera innehållet genom att söka blankt. Om du skapat flera nya datamappar bör du kolla alla.

konvertera-disgen8-1115.jpg

Från Startfönstret välj i Huvudfönstrets Meny: Sök - Personer.

konvertera-disgen8-1120.jpg

Sök

Observera att det har skapats flaggor. Lämna sökfönstrens fält tomma och välj Sök.

konvertera-disgen8-1130.jpg
Bild från Disgen 2016. Kan ser lite annorlunda ut i senare versioner.

I översta delen av sökfönstret visas antal sökträffar, vilket är det antal personer, som du nu har i din databas. Markera önskad person och välj Familj så öppnas Familjeöversikten.

konvertera-disgen8-1140.jpg

Fönster och funktioner har förändrats. Dubbelklicka på en ruta med en person så öppnas personöversikten.

konvertera-disgen8-1150.jpg

Läs sammanfattningen nedan och Se vidare i Handledningen hur de nya fönstren och notiserna i programmet fungerar. Kom ihåg att göra en säkerhetskopiering innan du går vidare så du slipper göra en ny konvertering.

Sammanfattning

Loggfil

Vill du titta på loggfilen som skapades vid konverteringen, kan du ta fram den via Arkiv - Öppna textfil - Resultat från senaste datamappskonverteringen.

Källreferens till grupp 

Finns en eller flera källreferenser till grupper som inte har källa ovanför sig, så skapar konverteringen en ny grupp. 

Gruppen skapas direkt under 'Översta gruppen' och heter 'Källor skapade av konverteringen.

I den nya källgruppen skapas en källa för varje grupp som refereras enligt ovan. Källreferenserna blir till de nya källorna. Logfilen får en (Röd) rad för varje sådan källreferens. Det blir alltså inga fritextkällor. Utskrifterna ser likadana ut. Notiserna ser likadana ut. Källträdet får en grupp (sist på toppnivån) med en rad källor.

Felrapportering

Prova att rätta felen som upptäckts i Disgen.

Exempel:
Bildfilen  C:\Users\Debo\Documents\Disgen\Datamapp\DgPic\Krig\Harju Kalle Albert.jpg" som används i en bildnotis saknas.

Felet ovan beror på att en bildfil som en person är kopplad till via notiser saknas i Datamapp/DgPic för Disgen 8. Kopplingen finns kvar och går att se i panelens notis Levnadsbeskrivning, som finns i Personöversikten.

(Det kan hända om du importerat en GEDCOM-fil i en tidigare version av Disgen eller om du döpt om filen och inte kopplat om den. Bildfilen kan också av misstag raderats bort eller kopplats till ett annat ställe än Disgen 8:as Datamapp/DgPic. )

Kopiera en ny bildfil till Disgens Datamapp/DgPic och koppla den på nytt. Har du ingen bild, ta bort koppling genom att ta bort bildnotisen. Har du bytt namn på filen i Datamapp/DgPic måste du koppla om bilden med det nya namnet för den personen som ska ha bilden via Personöversikten.

Fel i ortsdatabasen, refererat index "100696" saknas

Felet beror på att någon ort saknas i Orter. Personer som haft den orten kopplad får då texten: (FEL: Referens till ort som inte finns) som blir sökbar. Använd Sök och klistra in texten i fältet för Ort: och välj Sök

konvertera-disgen8-1160.jpg

I söklistan finner du alla personer som har ort: (FEL: Referens till ort som inte finns). Korrigera dem genom att öppna familjeöversikten och i personöversiktens panel för levnadsbeskrivning dubbelklickar du sedan på notiserna som har Fel i ort. Välj lampan för ortsfältet. I orter måste du registrera den ort som saknades och välja den.
 

Göra en ny konvertering

Välj på nytt att starta länken Kopiera min släktforskning från en Disgen 8-datamapp eller via Huvudfönstrets Meny – Arkiv – Konvertera Disgen 8 Datamapp…

Din Datamapp innehåller den först gjorda konverteringen. Därför kommer du att få en annorlunda formulerad fråga i Popupfönstret Bekräfta, andra gången du gör ett försök att konvertera med liknande text som i exemplet nedan.

konvertera-disgen8-1170.png

Välj Ja. Se i guiden Hantera datamappar.

Faddrar som du har noterat under personnotiser i gamla Disgen är nu konverterade till personer med för och efternamn men utan kön och födelsedatum. Läs mer om faddrar i guiderna Faddrar och Importerade faddrar.

Källor

Om du i tidigare versioner av Disgen har lagt en källreferens till en grupp får du ett meddelande i loggfilen: T:ex  Källreferens till gruppen "Näshult AI:6 1786-1809" ovanför källan.  

Det har nu skapats en ny källa av detta : Ny källa "Näshult AI:6 1786-1809". Denna källa ligger nu i en egen grupp: "Källor skapade av konverteringen".

konvertera-disgen8-1180.png

Läs om de nyheter som har tillkommit i Disgen 2018 i guiden Nyheter i DG 2018.

Läs en alternativ beskrivning för konvertering av konvertering från Disgen 8.

Läs hur du konverterar flera datamappar.

 

Relaterat innehåll