Konvertering till Disgen 2016 av flera datamappar

Lite hjälp på vägen om du vill konvertera flera datamappar från Disgen 8.
Handritade foldrar i dubbel upplaga

Mina Datamappar i Disgen 8.2d

I Disgen 8.2d finns funktioner för att hantera flera datamappar:

  • Skapa datamapp: Menyraden > Skapa > Ny datamapp.
  • Byta mellan datamappar: Menyrad > Arkiv > Byt datamapp.
konvertera-flera-datamappar-1000.jpg
Bild 01: Två datamappar Dg82Data-Torgny och Dg82Data-Ingrid (Delade dokument)

Konvertering till Disgen 2016

Konverteringen sker i ett antal steg som börjar med Menyrad > Arkiv > Konvertera Disgen-datamapp (se Bild 02):

konvertera-flera-datamappar-1100.jpg
Bild 02: Startfönstret för konverteringen till Disgen 2016.

Konverteringsprogrammet hittar automatiskt den datamapp som senast var aktiv i Disgen 8. Om du har flera datamappar i Disgen 8.2d måste du leta upp dem, med hjälp av knappen “Lägg till” i konverteringsfönstret (se Bild 03), och sedan konvertera dem, en efter en eller alla på en gång.

konvertera-flera-datamappar-1200.jpg
Bild 03: Lista över dina datamappar i Disgen 8 och konverteringen av dem.

Tryck på Nästa och följ anvisningarna.

Håll rätt på dina datamappar i Disgen 2016

Håller reda på dina datamappar i Disgen 2016 med Menyrad > Arkiv > Hantera datamappar... (se Bild 04)

konvertera-flera-datamappar-1300.jpg
Bild 04: Förteckning av dina datamappar i Disgen 2016.

Funktioner:

  • Byt datamapp: Markera en av datamapparna och tryck knappen “Använd”
  • Skapa ny datamapp: Tryck på knappen “Ny”
  • Lägg till en redan befintlig datamapp: Tryck på knappen “Lägg till befintlig”. Använder du om du bytt namn på en datamapp eller flyttat den.
  • Ta bort datamapp från listan: Tryck på knappen “Ta bort från listan”, den försvinner inte från hårddisken men från listan.

Mina Datamappar i Disgen 2016

konvertera-flera-datamappar-1400.jpg
Bild 05: Två datamappar Datamapp och Datamapp-Ingrid (Mina dokument)
  • Datamapp = konverterad från Dg82Data-Torgny (valde standardmappen i Disgen 2016).
  • Datamapp-Ingrid = konverterad från Dg82Data-Ingrid (valde själv namnet på mappen i Disgen 2016).

 

Relaterat innehåll