Nyheter och kända brister i Disgen

Gäller Disgen 2018.
Släktöversikt Disgen 2018

Nyheter i Disgen 2018

Släktöversikt

Släktöversikten är ett dynamiskt timglas som visar en centrumperson och upp till fyra generationer bakåt och fyra generationer framåt. Med stor skärm och låg upplösning så får du en god överblick. Du bestämmer själv hur många generationer du vill se.

Den är tätt integrerad med familjeöversikten så när du vandrar runt i den och markerar en person så blir den personen aktiv också centrumperson i familjeöversikten och vice versa.

Bilden ovan är tagen på en laptop med en upplösning på 1920*1080 utan förstoring av texten.

Fler namn i personöversikten

Tillhör du dem som vill skriva in flera efternamn, inte bara kvinnans flicknamn utan också hennes namn som gift. I Disgen 2018 kan du göra det. Du kan också skriva en kommentar om det, ange under vilken period namnet använts och ange en källa för det. Du kan också bestämma vilka namn som ska visas. När du söker efter kvinnan kan du söka på alla namnen. Samma princip gäller förstås även soldaten, borgaren och emigranten eller andra som byter namn i dåtid eller nutid.

Namnpanel
Namnpanelen

 

Registrering av flera namn
Registrering av flera namn

Utökade notiskontroller

Har man forskat länge så finns det nästan alltid lösa trådar att gå vidare med. Ett sätt att hitta dem är att använda det nya omfattande analysverktyget. Några exempel på vad du enkelt kan hitta

 • Personer som saknar födelsenotis eller har en ofullständig sådan. Samma sak för dop, död och begravning.
 • Personer som du vet har en relation inlagd men där du inte letat reda på vem partnern var.
 • Personer som inte är relaterade till någon annan i din databas.
 • Barn i fel ordning, händelser i fel ordning eller orimliga datum på händelser.

Analysverktyget hjälper dig att hålla en hög kvalitet på din forskning och på dina inmatningar i programmet. Du kan nu acceptera fler resultat vid analysen av dina data.

Analysera/kontrollera notiser - första valen
Analysera/kontrollera notiser - första valen

 

Nästa nivå med ett exempel för val av notistyper
Nästa nivå med  ett exempel för val av notistyper

Dra och släpp

Redan idag kan du arbeta i två familjeöversikter och koppla ihop personer som du redan har i din databas med metoden dra och släpp. Du kan koppla ihop en centrumperson med en partner eller koppla in den som ett barn i en befintlig familj.

Nu kan du också koppla in ett barn som fosterbarn i en familj med dra och släpp-metoden. Om du hittar fosterbarnets biologiska föräldrar kan du lägga upp dem och sedan lägga till dem till barnet. Den nya dra och släpp-möjligheten ersätter i Disgen 2018 den tidigare knappen "Lägg till fler föräldrar ..." i personöversikten.

Ett barns faddrar finns ofta nära i familjen så du har troligen många av dem inlagda i din databas. Funktionen med dra och släpp är suverän för att koppla ihop fadderbarnet med sin fadder.

Notiserna i levnadsbeskrivningen kan också flyttas med dra och släpp.

Hjälpmedel vid DNA-forskning

Flera av funktionerna som finns sedan tidigare kan användas i DNA-forskningen. Nytt är en tavla för X-match samt möjligheten att skapa olika typer av stamtavlor. Bättre möjligheter att välja om icke-biologiska relationer ska inkluderas i tavlor och urval eller inte skapar också nya utskriftsmöjligheter.

Kart-nyheter

Parallellt med framtagningen av digitaliserade historiska kartor anpassade för att användas i Disgen har en del större nyheter tillkommit i Disgen samt lite finputs gjorts för att förenkla användningen.

De större nyheterna rör lagring av många Disgen-kartor, ändring av egenskaper för en grupp av kartor, stöd för ändring av redan placerad underlagskarta samt extra fönster vid kartsynkronisering.

För att förenkla hanteringen av stora volymer av kartfiler har vi skapat en ny lagringsplats, ett s.k. kartförråd, som är gemensamt för alla dina datamappar. Kartförrådet ingår alltså inte i Disgens backup. Det fungerar enkelt parallellt med den tidigare lagringsplatsen för kartor. Med ett par enkla handgrepp kan du placera ett flertal paket av underlagskartor i det nya kartförrådet. Utifrån ditt aktuella kartfönster hämtar du sedan de relevanta kartorna.

Av samma anledning finns nu möjlighet att samtidigt ändra egenskaper som valt lager och zoomintervall för en grupp valda underlagskartor. Praktiskt när t.ex. olika karttyper hamnat i samma lager och blir svåra att särskilja.

Om en bild, som du själv placerat som underlagskarta, hamnat lite fel är det nu möjligt att lätt korrigera dess läge utan att på nytt genomföra placeringen i sin helhet.

För att slippa skapa ett nytt kartfönster för hand när man vill synkronisera och jämföra kartor i olika lager eller jämföra olika personers eller släkters banor på kartan, är det nu enklare att öppna ett extra kartfönster. En parallell till funktionen vi har för att öppna två parallella familjeöversikter, främst för olika dra och släpp-funktioner.

Startfönster, familjeöversikt och personöversikt

Vi har skapat ett mer informativt startfönster genom att lyfta fram aktuell datamapp med innehåll samt gjort länkarna mer tydliga.

Startfönster
Startfönster

Familjeöversikten har fått större rutor för relationerna vilket skiljer dem bättre från barnen och ger möjlighet att visa bild även på relationen.

Visningen av relationer har utökats i familje- och personöversikten.

Utskrifter och HTML-export

Den tidigare utdrags-funktionen är tillbaka och därmed den efterfrågade ”födelsedagslistan”.

HTML-exporten är förbättrad. Ny mallnumrering samt en ny mall (nr 11) har tillkommit.

Vi har kompletterat med två nya språk, polska och italienska.

Utskriften av relationshistoria och icke-biologiska relationer har förbättrats. ”Faddrar” och ”Fadder till” har tillkommit i utskrifter.

Gott och blandat

Bland andra nyheter i Disgen 2018 kan nämnas

 • Ny rutin för att registrera en person där du kan påverka vilka notiser du vill lägga in direkt
 • Bättre anpassning till olika typer av skärmar och förstoringsgrader
 • Detaljerad sökning har förenklats
 • Ortsträdet är utökat med en grundläggande världsstruktur med världsdelar
 • Listan med "Slag av ort" kan redigeras och nya slags orter kan läggas till
 • Förbättringar av export och import i GEDCOM
 • Mer konsekvent beteende i personöversikten
 • Databaskontroll för att kontrollera databasen och rätta några fel som kan ha uppstått i tidigare versioner av Disgen
 • Typsnittet är numera Segoe UI i hela programmet.
 • Filtrering av konverteringslogg vid kopiering av datamapp från Disgen 8

Här listar vi de viktigaste kända bristerna

Ni som använt Disgen 8 kommer att upptäcka att en del funktioner inte finns längre. De som saknas och är planerade att återkomma i någon form är:

 • "Statistik" under "Verktygs-menyn" (påbörjad men inte riktigt klar att släppas)
 • Skapa och använda egna språkfiler
 • Spara inställningar

Bilder med data om bilden

Bilder i bildformatet TIFF och JPG innehåller även data om själva bilden (s.k. EXIF-information). Alla digitala kameror skapar inte data på ett 100-procentligt  korrekt sätt. Effekten av det är att förhandsgranskningen av bilder i Windows 10 kan krascha och ta med sig Disgen i kraschen. Det kan hända när du hanterar en bildnotis och väljer bilden och får fram en utforskarliknande dialog där bilden ska förhandsgranskas. Windows signalerar inte detta på ett sätt som Disgen kan ta hand om vilket leder till en krasch.

Lösningen är  att med hjälp av ett enkelt bildbehandlingsprogram spara bilden i ett annat bildformat, t.ex. BMP, så att EXIF-data försvinner. Om du vill kan du sedan spara bilden i det nya format i TIFF/JPG igen.

Disbyt-utdrag

För tillfället innehåller Disbytutdraget även icke-biologiska relationer men Disbyt hanterar det korrekt.

Export till och import från GEDCOM

Gedcom 5.5 som kom 1996 är fortfarande standard för datautbyte mellan släktforskningsprogram. Dagens släktforskningsprogram, vilket inkluderar Disgen, har flera nya funktioner där GEDCOM-standarden inte enkelt kan tillämpas direkt. Standarden är också möjlig att tolka, och därmed använda, på olika sätt. Konsekvensen kan bli att exporterande och importerande program inte riktigt förstår varandra.
 
Disgen har ambitionen att försöka ta hand om alla data på något sätt så att ingen dataförlust uppstår. Även om det inte lagras på samma sätt som exporterande program gör eller förväntar sig.
Värt att notera är att Gedcom-filer inte innehåller foton, filmer, dokument eller liknande, utan endast länkar till filerna.

Brist i hanteringen av XML-export/import i Disgen 2016 och Disgen 2018.

Det har uppstått en brist i hanteringen av Disgenorter om man exporterar från Disgen 2018 eller senare och vill importera till Disgen 2016.

Bristen går inte att rätta till i programmet, varken i Disgen 2016 eller Disgen 2018 eller senare utgåvor utan måste hanteras av användaren i varje enskilt fall.

Problemet uppstår om användaren i Disgen 2018 lagt till Disgen-orter under någon av de nya Disgenorterna 'Övriga världen' och världsdelarna. Om man använder sådana tillagda orter i notiser och sen exporterar till XML så kan inte XML-filen importeras till Disgen 2016. Det blir ett databasfel 'Fel referens mellan tabeller' som visas i loggen.

Om en användare vill importera en XML-fil till Disgen 2016 från Disgen 2018 och i Disgen 2018 lagt till orter under världsdelarna så måste användaren före exporten flytta den del av ortsträdet som är tillagd från världsdelen till att ligga under ortsträdets toppnivå '-----'. Detta kan lätt göras med 'klipp ut' och 'klistra in på nästa nivå'.

Sedan kan exporten göras och därefter kan användaren flytta tillbaka den flyttade delen av ortsträdet till sin rätta plats.

En exportfil som gjorts på detta sätt kan importeras i Disgen 2016 och de tillagda orterna kommer att hamna under toppnivån. I Disgen 2016 kan sen en lämplig hierarki skapas dit de importerade orterna kan flyttas med klipp och klistra.

Någon programrättning är inte möjlig.

Kartfunktionen

Kartans popup-meny innehåller en ny funktion ”Visa Disgen-kartor från DIS..:” vars dialog saknar en Hjälp-knapp. Dessutom är responsen från DIS ”kartserver” inte komplett ännu.
Denna sida är förberedd att visa selektiv information om DIS kartutbud som finns tillgängligt för Disgen. Baserat på den yta du just har i kartfönstret och ditt val av karttyper ska du få en vink om vad som kan passa just dig!
Ha tålamod! Så snart vi har tid kommer vi successivt lägga upp mer relevant information här.
 
För dig som använder mer än en datamapp: Vid användning av det nya kartförrådet finns det möjlighet att skapa flera sådana kartförråd. P.g.a. en oklarhet vid växlingen mellan dessa då de är knutna till olika datamappar, rekommenderas du att tills vidare endast använda ett kartförråd för alla dina datamappar.

Förstoring i Windows

För att hantera förstoring i Disgen 2018 använder vi  en annan metod i Windows än vi gjorde i Disgen 2016.6. Vårt utvecklingsarbete för att hantera hög DPI-skalning har kokat ner till att Disgen och Windows nu klarar av att hantera förstoringar i de allra flesta situationer. 
 
Att använda två skärmar med olika förstoring på skärmarna ger problem som vi inte har förutsättningar att lösa. Vi uppmärksammar berörda användare på situationen och föreslår att samma förstoring används. Läs mer om detta.
 

Placering av Disgens datamappar

Vi rekommenderar att molntjänster inte används för lagring av Disgens aktiva datamappar. Anledningen är att lösningarna oftast bygger på att lokala filer, t.ex i din Dropbox, synkas med molnet som därefter synkar med alla andra lokala dropboxmappar. Konsekvensen blir att de olika förekomsterna av datamappen inte har samma status eller innehåll.
 
Lagring av säkerhetskopior i molnet fungerar däremot utmärkt.

Flera brister

 • Plustecknet för flerradiga notiser med fotnot/anteckningar kan upplevas felplacerat
 • Plustecknet när utökade namn används visas för både för- och efternamn även om du endast använder utökade namn för ett av dem
 • Pilen/Trekanten för att öppna/stänga panelen i person- och relationsöversikten är svår att använda vid förstoring.
 • Det finns udda situationer då för många biologiska föräldrar kan registreras.
 • Kortkommandon för olika funktioner kan ha brister.
 • Pilning i släktöversikt kan ibland ge en oväntad förflyttning
 • Utskriftsdialogen för ”Skriv ut söklista” kan upplevas som komplicerad.
 • Menyvalet för Navigera > Till centrum i person- och relationsöversikt fungerar inte men motsvarande högerklick-funktion kan användas.
 • Disgen fungerar inte i Windows 10 som är inställt på fullskärmsläge (stöd saknas för surfplattläge)
 • När Arkiv Digitals app används öppnas en ny flik för varje tillfälle.
 • Vid utskrift av en av stamtavlorna för Y-DNA blir det fel. Det är "Stamtavla - Tabell" utgående från "Endast män (Y-DNA)" som blir fel. Den byggda tavlan på skärmen är korrekt men utskriften innehåller kvinnor (utan ättlingar), oavsett inställningsmall. Vid utskrift av "Stamtavla - Träd" undertrycks de på korrekt sätt.
 • Det finns ett färgfel i fältet för kartförrådets sökväg när Windows 7 och klassiskt tema används.
 • I vissa fall uppdateras inte startfönstret omedelbart med nytt antal personer i datamappen när det tillkommit personer

Andra plattformar

Enligt uppgift fungerar inte Disgens säkerhetskopiering och återläsning för vissa emulatorer och liknande så det bästa är att du själv testar. Om du har en generell säkerhetskopiering i din Mac är Disgens egna mindre viktig.
Inlägg i Dis-Forum 2018-03-01 visar på följande erfarenhet: "Med Wine 3.0 som kom för en tid sedan fungerar allt helt normalt vad jag kan se. Som standard låter Wine numera programmen "tro" att de körs i Windows 7 så den inställningen är också rätt från början." På Dis Forum finns också en ny diskussion med erfarenheter kring olika emulatorer.