Konverteringsanvisning - Alternativ beskrivning

Vi gör ett försök att vägleda er som ska konvertera från Disgen 8 till aktuell version av Disgen. Artikeln är skriven för Disgen 2016 men fungrar lika bra för alla senare versioner av Disgen.

Konvertering innebär att dina data i Disgen 8 först kopieras för att sedan läggas in i aktuell version av Disgen. Dina data i Disgen 8 påverkas således inte alls av konverteringen. Vi ska försöka förklara hur det ser ut i Disgen efter konverteringen.
Konverteringsanvisning - Alternativ beskrivning

Introduktion

Du kan enkelt konvertera dina Disgen 8-mappar en och en eller alla på en gång. Du kan också göra om konverteringen om du vill ändra något i Disgen 8 innan du börjar använda Disgen 2016. Ambitionen är att göra konverteringen så enkel och med så få val för dig som möjligt och att inga data ska tappas bort. Om du har arbetat med flera datamappar eller med flera arkiv så kan det upplevas lite mer komplicerat.

Läs kapitlet i slutet, ”Om du vill veta mera”, om du vill läsa mer om vad som konverteras och som inte konverteras.

Dubbla födelse- eller dödsnotiser

Du kan förbereda inför konverteringen genom att kontrollera i Disgen 8 om du har några dubbla födelse- eller dödsnotiser för att åtgärda det innan du startar konvertering. Om du har det kommer konverteringen att avbrytas och du informeras om vilka som finns så att du kan åtgärda i Disgen 8. Läs mer nedan.

För att kontrollera i Disgen 8 startar du ”Kontrollera notiser” under verktygsmenyn. För att hitta de personer som har mer än en födelse- eller dödsnotis söker du i loggfilen efter texterna

 • ”fler än en födelsenotis”
 • ”fler än en dödnotis”

Därefter åtgärdar du dem på lämpligt sätt, t.ex. genom att behålla en och använda Fotnot för att skriva informationen du vill behålla.

Faddrar och fadderbarn

Faddrarna blir personer men i övrigt så påverkas egentligen inte informationen som finns för dem eller fadderbarnen. Utskrifter blir inte lika men likvärdiga. Alla faddrar får en unik flagga ”Importerad fadder, risk för dubblett” för att de enkelt ska kunna hanteras vid sökning. Om du upplever att de är extremt jobbigt att ha kvar faddrarna som personer så är det bara ett par enkla handgrepp för att ta bort dem ur databasen. Men då blir ditt jobb ogjort och du kan inte ta tillbaka faddrarna.

Konvertering

Starta Disgen 2016. Klicka på länken ”Kopiera min släktforskning från en Disgen-8 datamapp” i startbilden för att starta konverteringen. Samma funktion finns under Arkiv -> Konvertera Disgen 8-datamapp.

De fyra valen

Första valet är för dig som ska konvertera på samma dator (se bilden ovan).

Det andra och tredje använder du om du har Disgen 8 på en dator och ska köra Disgen 2016 på en annan dator. Men du måste ändå installera Disgen 2016 på samma som du har Disgen 8 för att kunna göra första steget i konverteringen.

Det fjärde valet använder du för att titta på loggfilen. De kan också nås via Arkiv -> Öppna textfil – > Resultat från senaste datamappskonverteringen. Därefter tror vi att instruktionerna är så tydliga så att du kan följa dem för att välja vilka datamappar och arkiv om ska konverteras.

Inställningarna

De kompletterande val du kan göra är att ta med dig uppgifter från Disgen 8 som du inte vill förlora. Den ena om du vill ta med dig flockinformationen i form av flaggor med samma namn. Den andra om du vill ta med dig personernas index i formen Flock:individ (t.ex 99:999) som en sökbar referens.

Kolla loggen

Glöm inte att gå igenom loggen från konverteringen och ta hand om den info du får. Se fler detaljer i kommande kaptitel ”Efterarbete”. Det som kan kräva insatser från dig är rödmarkerat om inget annat sägs.

Om konverteringen avbryts

Om flera datamappar eller arkiv markeras för att konverteras samtidigt och det finns vissa typer av brister i en av dessa så konverteras ingen. Det finns två sätt att hantera detta:

 1. Åtgärda och konvertera alla datamappar igen.
 2. Gör om konvertering och exkludera de datamappar/arkiv med brister och konvertera dem efter du gjort de åtgärder som krävs. Det syns i konverteringsöversikten vilka som inte är konverterade.

Efterarbete

När konverteringen är klar ska du studera loggfilen från den senaste konverteringen. Förutom att du ska titta i den när konverteringen är klar så går den att nå när du startar konverteringsfunktionen. Men även i Disgen i menyn ”Arkiv -> Öppna textfil -> Resultat från senaste datamappskonverteringen”.

Loggfilen innehåller alla steg som genomförts både det som gått bra och det som gått mindre bra, det senare är oftast med röd fet stil men förekommer även med svart text.

Brister i data i Disgen 8

Det som gått mindre bra är brister som fanns redan i din databas i Disgen 8 och inte ska skyllas på konverteringen. Det är tack vare konverteringen som du nu får möjlighet att höja kvaliteten på dina data. Vi ska försöka beskriva vilka brister som kan finnas och hur du hittar de personer som är kopplade till bristerna.

Det är svårt att ge konkreta råd om hur du ska åtgärda bristerna men första steget för att hitta personerna i Disgen 2016 beskrivs nedan.

Källreferenser (1)

Exempel på feltext (ev rödmarkerad): Fel i källdatabasen, refererat index "21" saknas.
Bakgrund: Troligen är det brister som uppstått i källdatabasens barndom och det kan vara svårt att hitta de gamla uppgifterna i gamla säkerhetskopior.
Åtgärd i Disgen 2016: Sök i fältet Källa med "*FEL:*" eller "FEL: Referens till källa som inte finns" så hittar du alla personer som är berörda.

Källreferenser (2)

Exempel på text (inte rödmarkerad): Källreferens till gruppen "Älvestadum" inom källa, ändrad till källan.
Bakgrund: Vi tillåter numera inte att välja en grupp som källreferens. Konverteringen kommer om möjligt att välja närmaste källa ovanför källreferensen som strukturerad källa.
Åtgärd: Gå till Redigera källor, markera källan ovanför den namngivna gruppen, högerklicka och välj ”Vilka använder denna källa?” för att se vilka personer som fått ändrad källreferens. Någon åtgärd är normalt inte nödvändig. Om du har en källa under gruppen och ändå valt den överliggande gruppen i Disgen 8 så får du bedöma om du ska göra någon förändring eller inte.

Källreferenser (3)

Exempel på feltext (rödmarkerad): Källreferens till gruppen "Begravda i Sverige" ovanför källan. Ny källa "Begravda i Sverige" skapad i gruppen "Källor skapade av konverteringen".
Bakgrund: Vi tillåter numera inte att använda en grupp som källreferens.
Åtgärd: Gå till gruppen ”Källor skapade av konverteringen” och gör de förändringar du önskar, t.ex. att flytta och lägga till grupper. Den som ser ett behov kan söka i Disgen 2016s källträd och jämföra med innehållet i den ursprungliga gruppen och göra de förändringar som önskas.

Källreferenser, summering

Om man har en eller flera källreferenser till grupper som inte har källa ovanför sig, så skapar konverteringenen ny grupp. Gruppen skapas direkt under ”Översta gruppen” och får heta ”Källor skapade av konverteringen”. I den nya källgruppen skapas en källa för varje grupp som refereras enligt ovan. Källreferenserna blir till de nya källorna. Loggfilen får en (Röd) rad för varje sådan källreferens. Det skapas inga fritextkällor förutom när du använt det iDisgen 8. Utskrifterna ser likadana ut. Notiserna ser likadana ut. Källträdet får en grupp (sist på toppnivån) med en rad källor.

När det går att välja en källa ovanför gruppen som valts i Disgen 8 så gör konverteringsprogrammet det och lämnar följande textrad i loggen efter sig: ”Källreferens till gruppen "gruppnamnet" inom källa, ändrad till källan.” Den som ser ett behov kan sedan gå in i källträdet och göra de förändringar som önskas.

Generellt finns en risk för dataförlust när ett led i kedjan med grupp och källa ersätts eller försvinner (fall 2 och 3 ovan). Vi rekommenderar därför att granska informationen i Disgen 8 för att jämföra och komplettera i Disgen 2016. Det beror på hur du själv skrivit dina källor och grupper om det uppstår någon förlust av data eller ej.

Ortreferenser

Exempel på feltext: ”Fel i ortsdatabasen, refererat index "102135" saknas”
Bakgrund: En orsak är att det står (Disgen-ort saknas) i ortsfältet i Disgen 8.2d samtidigt som lampan är tänd. Det är inte känt hur det har uppstått.
Åtgärd: Sök i fältet Ort med ”*FEL: Referens*” eller "FEL: Referens till ort som inte finns" så hittar du alla personer som är berörda.

Bild och multimedia

Exempel på feltext: "Bildfilen "C:\Users\ChristerG\Documents\Disgen\Stand\DgPic\polycron.gif" som används i en bildnotis saknas." "Audiofilen "C:\Users\ChristerG\Documents\Disgen\Stand\DgPic\flourish.mid" som används i en multimedianotis saknas."
Bakgrund: Forskaren har förmodligen flyttat, tagit bort eller namnändrat filen.
Åtgärd: Sök efter filnamnet i fältet Övrig text. I detta fall efter ”*polycron.gif*” eller ”*flourish.mid*”.

Textfiler

Exempel på feltext: ”Filen "DgPic\källor\Hattefnatt.txt" som inkluderas i en text- eller extratextnotis saknas”
Bakgrund: Forskaren har förmodligen flyttat, tagit bort eller namnändrat filen.
Åtgärd: Sök efter filnamnet i fältet Övrig text. I detta fall efter ”*Hattefnatt.txt*”.

Manuell hantering efter konvertering

För att göra en konvertering som är enkel för dig och för att minimera brister konverteras inte ”Favoriter” och ”Släktböcker”. Orsaken är främst att vi av flera skäl ändrat id för personerna. Dina egna utskriftsmallar kan inte heller konverteras eftersom utskriftsmallar är förändrade i grunden i Disgen 2016. Definierade men oanvända flaggor och egna språkfiler konverteras inte.

Det går att köra gamla och nya Disgen samtidigt och då är det enkelt att skapa om dina utskriftsinställningar och beskrivningen av släktböcker. Vi rekommenderar att du tar det i den ordningen också.

Flaggor (oanvända) och Favoriter kan du lägga till i Disgen 2016 genom att titta i Disgen 8 och välja vilka du vill behålla.

Släktböcker måste du definiera på nytt. Sök i loggfilen på ”Släktbok” för att finna vilka som fanns i Disgen 8 och var uppgifter om dem finns i datamappen till Disgen 2016. Med hjälp av dessa uppgifter samt dina uppgifter om släktböcker i Disgen 8 kan du återskapa dem.

Om du vill veta mera om vad som konverteras

Om det här inte konverteras korrekt är det läge att felrapportera

 • Alla dina personer och deras relationer bibehålls
 • Dina orts- och källdatabaser i Disgen 8 följer med till Disgen 2016
 • Alla bilder och multimediafiler som finns lagrade i Disgens mapp (DgPic) i datamappen följer med
 • Alla kartor som finns lagrade i Disgens mapp (DgMap) i datamappen följer med
 • Arkiven i Disgen 8 blir nya datamappar i Disgen 2016 
 • Flockarna behålls inte, men informationen om flock och id kan hanteras
 • Faddrarna blir vanliga personer i databasen
 • Onödiga mellanslag för namn tas bort
 • Om ”Släktböcker”, se ovan

Vad du inte kan förvänta dig konverteras

 • Innehållet i Disgens mapp (Html) i datamappen tas inte med
 • Dubbla födelse- eller dödsnotiser tillåts inte
 • ”Favoriter” och utskriftsmallar får hanteras manuellt, se ovan
 • Grupper under källor tillåts inte, se ovan
 • Dina egna utskriftsmallar konverteras inte, se ovan
 • Dina egna språkfiler konverteras inte
 • Sparade söklistor
 • Sparade utdragsbeskrivningar

Konvertering fungerar även bra när du använder redigeringskommandot <FIfilnamn> så länge du inte refererar till filer utanför den aktuella datamappen och samtidigt byter dator.

Om dubbla födelse- eller dödsnotiser

Av förklarliga skäl så hanteras dubbla födelse- och dödsnotiser olika vid konvertering och i GEDCOM-import. Följande händer:

 • Vid konvertering av en eller flera datamappar stoppar konverteringen och du ges möjlighet att åtgärda det i Disgen 8.
 • Vid import av en GEDCOM-fil så genomförs importen och den ena/första notisen skapas i Disgen 2016. Loggen visar vilka personer det gäller och du kan i GEDCOM-filen se vilka notiser som inte kommit med så att du kan ändra/komplettera i efterhand.

 

Relaterat innehåll