Familjeöversikt

Navet som allt i Disgen kretsar kring.
Familjeöversikt Disgen 2018
Familjeöversikt Disgen 2018

Allt eftersom fler personer kopplas ihop med varandra så bildas ett släktträd. Personer och deras relationer presenteras i Familjeöversikten. Detta fönster är utgångspunkten för att registrera fler personer och redigera uppgifter rörande dem du har registrerat.


Texten mellan strecken gäller från och med Disgen 2018.

Från och med Disgen 2018 är familjeöversikten ändrad så att fälten för relation och partner har samma höjd som centrumpersonen och personerna ovanför. Syftet är att kunna visa ett tydligare porträtt för partnern. Tack vare det blir det också möjligt att visa porträtt även för relationen.


Vid registrering finns flera olika sätt att aktivera funktionerna i programmet. Registreraren finner med tiden den optimala kombinationen av att använda tangentbord och mus. Nedan beskrivs var du finner funktionerna och hur du kan aktivera dem. 

Alt 1 Menyn

familjeoversikt-1000.jpg

Under menyn, som syns i huvudfönstret, finns de flesta funktioner du behöver.

Alt 2 Gemensamma verktygsfältet

familjeoversikt-1010.jpg

En del av Menyns funktioner är lagda som snabbval i verktygsfältet upptill i Huvudfönstret. Se vidare om det gemensamma verktygsfältet under guiden Huvudfönstret.

Familjeöversiktens verktygsfält

När familjeöversikten öppnats i Huvudfönstret kommer ett verktygsfält på vänster sida, om det är valt att det skall visas under menyn Visa - Verktygsfält.

familjeoversikt-1020.jpg

Ikonerna betyder uppifrån och ner

  • Stäng detta fönster.
  • Ändra personnotiser - mellanslag (space)
  • Visa byggd antavla (eller stamtavla)
  • Visa söklista - (F8)
  • Arrangera två familjeöversikter för flyttning / koppling - (F12)
  • Bygg en antavla och visa i eget fönster. Proband är centrumperson (F4)
  • Bygg en stamtavla och visa i eget fönster. Proband är centrumperson (F3)
  • Visa föregående person i söklistan - (PgUp)
  • Visa nästa person i söklistan - (PgDn)

Kursiv text visar tangenttryckningar för att aktivera funktionen.

Alt 3 Droplist

Vid högerklick med musen på fälten med personer och relationer öppnas en droplist. Där finns några av menyns funktioner under huvudfönstret samt några som bara finns under droplisten.

familjeoversikt-1030.jpg

Droplistan är indelad i grupper och nedan förklaras valen i några av grupperna.

Tredje gruppen uppifrån handlar om att lägga till föräldrar till centrumpersonen, en i taget eller båda samtidigt.

Fjärde gruppen handlar om att lägga till en relation till centrumpersonen. Antingen bara en relation eller för att lägga till en partner som inte finns i databasen och samtidigt knyta partnern till centrumpersonen.

Femte gruppen handlar om barn eller syskon beroende så vem som är markerad i familjeöversikten. Bilden ovan visar att det är ett barn som är markerat för man kan bara lägga till en bror eller syster.

Näst nedersta gruppen är till för att kunna vandra runt i en familj antingen genom att visa ett äldre eller yngre syskon till centrumpersonen. Är centrumpersonen ett fosterbarn så kan man visa föräldrarna i de olika familjerna barnet ha ingår i.

Alt 4 Tangentbordet

Tangenttryckning för de flesta av funktionerna finns angivna till höger för många av de valbara menyerna och droplisten. T.ex. F för att registrera far och M för att registrera mor. Kursiv text visar tangenttryckningar för att aktivera funktionen.

familjeoversikt-1040.jpg

Familjeöversikten är utgångspunkten för registrering, koppling och utskrifter.

Porträtt visas i rutan/fältet med personernas namn och födelsetid om notis med porträtt registrerats. Några valbara flaggor som är kopplade till personen kan väljas att visas i den högra delen av rutan/fältet.

familjeoversikt-1050.jpg

Se guiden Flaggor.

Rutor/fält ändrar storlek beroende på var de visas i översikten.

familjeoversikt-1060.jpg

Pil upp visar att mer anor finns för den personen och som visas om du dubbelklickar på personens ruta/fält. Röd ruta för alla personer som ingår i en byggd antavla. Grön ruta för personer som ingår i en gjord söklista.

familjeoversikt-1070.jpg

Visar att personen i rutan/fältet har en egen familj och dubbelklickar du på den visas den.

familjeoversikt-1080.jpg

Visar att personen i rutan/fältet är adopterad eller adoptivförälder.

familjeoversikt-1090.jpg

Visar att personen i rutan/fältet är ett fosterbarn eller fosterförälder.


Texten mellan strecken gäller från och med Disgen 2018.

Dubbla familjeöversikter

Dubbla familjeöversikter som du skapar på något av sätten som beskrivs ovan är mycket användbart i flera olika sammanhang. Främst när du ska använda "dra och släpp" för att skapa en ny relation mellan en person och en annan person eller relation. Nyhet från Disgen 2018 är att skapa en ny fadderrelation och när du vill ge ett barn fler föräldrar. Sedan tidigare kan du flytta in en person som barn i en familj eller som partner.


Inställningar

Du kan ställa in hur många rader som ska visas för far och mor, för farfar, farmor, morfar och mormor i familjeöversikten. Vad som visas i fälten är begränsat. Se guiden Inställningar av programmet. När familjeöversiktens fönster görs mindre, minskas de uppgifter som kan visas i fälten på grund av platsbrist.