Nyheter och kända brister i Disgen

Aktuell version är Disgen 2016.6.
Disgen-symbol

Nyheter i Disgen 2016

För att modernisera Disgen har vi bytt databas och utvecklingsmiljö samt skrivit om en hel del kod som konsekvens av dessa byten. En bra grund har lagts för det fortsatta utvecklingsarbetet. För att svara upp mot medlemmarnas önskemål så finns också en del förbättringar och kompletteringar av Disgens funktioner. 

Sidan beskriver status för Disgen 2016 - uppdatering 6.

Översikter

En av de större förändringarna är att "ändra personnotiser" och "visa personnotiser" har slagits samman till en funktion som kallas Personöversikt. Där får du en bra sammanställning över namn, levnadsbeskrivning, partners, föräldrar och barn samtidigt som du kan uppdatera innehållet. Vidare finns paneler med faddrar och vilka barn personen är fadder till. Arbetsmaterial och multimedia har egna paneler.

Nytt är att notisen sparas direkt när du klickar OK. Det också då ändrade eller nya orter och källor sparas direkt som du hanterat i samband med notisen .

En Relationsöversikt har tillkommit och Familjeöversikten har möjlighet att visa porträtt och flaggor. Här kan du också bläddra på centrumpersonens olika föräldrar och syskon.

Forskningsstöd

Vi vill nu ge mer stöd till forskaren att kunna höja kvaliteten på sina data bl.a. genom att göra det enklare att hitta var arbetsinsatserna ska sättas in. En del funktioner är för de mer rutinerade forskarna medan andra mycket väl också lämpar sig för mindre erfarna.
Under rubriken ryms funktioner som dubblettsökning, analyser, digitalt arbetsmaterial och flaggor. En utökad detaljerad sökning spelar också en viktig roll.

Vi vill lyfta fram möjligheterna med flaggor, det finns många möjligheter att använda flaggor, det är bara din fantasi som sätter gränser. Flaggor kan sättas för en grupp personer i söklistan och de kan visas i Familjeöversikten. Flaggor används också internt av Disgen för att visa de faddrar som konverteras från Disgen 8 till vanliga personer i Disgen 2016, "Importerad fadder, risk för dubblett". På samma sätt markeras automatiskt importerade personer med en flagga typ "Gedcom 2015-08-24 21:52:35". Naturligtvis kan du redigera flaggans namn i efterhand.

Vi har tagit fram några drygt 25 analyser av ditt forskningsmaterial som presenterar resultatet i en vanlig söklista. Därigenom kan du enkelt utgå från analysresultatet och gå direkt till personerna och forska vidare. Läs mer i handledningen dels i guiden  Analys av relationer och notiser och dels i guiden Kontrollera notiser för åtgärd.

Arbetsmaterial är nytt och förtjänar några ord. Innehållet är digitalt arbetsmaterial som du av någon anledning vill koppla till en person. Det kan vara webb-länkar eller dokument som du lagrat på valfri plats som du vill använda i din fortsatta forskning. Det är primärt avsett för din egen användning och kan inte importeras, exporteras eller ingå i dina utskrifter av ansedlar och tavlor. Det förutsätter att associerade program (Word, bildvisningsprogram mm) finns installerade för att kunna användas.

Analysens algoritmer för dubblettsökning är oförändrad men möjlighet finns att välja bort att visa de som inte bedöms som dubbletter. Genom att växla mellan att Undertrycka och Visa alla så går det att se bort från de "falska" förslagen till dubbletter.

Den detaljerade sökningen innehåller i stort sett samma sökmöjligheter som tidigare men har en ny layout. Nytt är att kunna söka personer med hjälp av deras relationer till andra personer som partner samt olika typer av föräldrar och syskon. T.ex. alla män som heter Erik och som har en partner Maja eller alla personer som har någon adoptivförälder. Söklistan har också ny funktionalitet, du kan t.ex göra operationer (radera, lägga till/ta bort flaggor) för en grupp av personer i listan och exportera till Excel.

Enkel dubblettkontroll

När du registrerar en ny person finns en enkel och smidig dubblettkontroll för att minska risken för nya dubbletter. Parallellt med att du registrerar förnamn och efternamn presenteras en lista med personer med samma namn som redan finns i din databas. Om du finner att du redan har registrerat personen så är det bara att välja hen och gå vidare. 

Testa Disgen 2016 gratis

Du kan prova Disgen 2016 innan du bestämmer dig för att köpa licens eller ej. Programmet är en tidsbegränsad fullständig version som du kan använda gratis under 30 dagar och utan att vara medlem i Dis.

Förändringar

En del tekniska begränsningar har under årens lopp lett till lösningar som vi nu tar bort i samband med byte till en modernare databas. Samtidigt har vi blivit tvungna att ändra en del funktioner som tillkommit under årens lopp. Vi har bl.a. tagit bort arkiv och flockar, det senare infördes under disketternas era då data behövde delas upp i så små volymer att de rymdes på en diskett.

Flockarna i Disgen 8 kan nu representeras med flaggor i Disgen 2016. Efter konverteringen finns flockens nummer och namn som en flagga som sätts för alla personer i flocken. Naturligvis kan du använda flaggan när du söker och du kan ändra flaggans namn om du vill. Du kan även ge personerna fler egenskaper, mha flaggor, än som var möjligt med flockarna.

Den gamla identiteten som bestod av flocknr och ett löpnr används inte länge. Som du vet var det inte en unik identitet. Men du kan få med den från Disgen 8 i samband men konverteringen. I Disgen 2016 används istället ett unikt löpnr för alla personer i en datamapp.

Kartfunktionen

Valet av kartor som du vill visa i kartfönstret (förflyttningen mellan listorna i dialogen Val av underlagskartor) har försetts med ett nytt alternativ som baseras på den aktuella kartvyn i kartfönstret. Du kan för detta alternativ också välja de kartor som ligger i ett visst lager.

Ortnamn visas inte längre genom att peka på linje eller ort. Man måste också trycka vänster musknapp för att visa detta.

Google-exporten har förenklats så att du med en tryckning på en Google-knapp i vänsterkant direkt kan skicka dina på kartan synliga persondata till Google Earth.

Den tidigare ort-ikonen för en Levde-notis i Google Earth har ersatts med en person-ikon som speglar kön och ålder på personen som Levde-notiser avser.

Förberett menyalternativ i kartfönstrets popup-meny: Visa Disgen-kartor från DIS ...  Man kan här få se vilka kartprodukter som finns tillgängliga för Disgen. Precis som för kartvalet, se ovan, kan man här leta efter kartor som avser aktuellt kartfönster. Här kommer bl.a. de nya Röda, Blå och Gröna Sverige-kartorna, och på sikt även andra "nyproduktioner" av Disgen-kartor att kunna redovisas och hämtas.

Justera faddrar

Funktionen ”Justera faddrar” finns för dig som vill gå igenom dina konverterade faddrar för att förändra eller komplettera informationen på ett eller annat sätt. (Från 2016.6)

Koppling till Arkiv Digital

När du använder källträdet finns i källhänvisningen möjlighet att koppla till en bild hos bl.a. Arkiv Digital. I och med att adressen för kopplingen till deras webbversion 2.0 ändrats så kan du göra en inställning för att kunna använda deras webbversion fullt ut. Inställningen i Disgen finns under Verktyg > Inställningar - Program - Inmatning – Källträdet. (Från 2016,6)

Övriga nyheter

Bland övriga nyheter kan nämnas

 • möjlighet att registrera samkönade relationer samt adoptiv-och fosterrelationer
 • ny hantering av datamappar för att minska behovet av att använda utforskaren
 • automatisk personsökning i funktionen "Välj person"
 • förenklingar av utskriftsmallar
 • faddrarna registreras som vanliga personer
 • möjlighet att ha fler fönstergrupper än två
 • ny typ av export/import av personer och orter
 • automatisk uppdatering över internet
 • ny databasmotor för bättre stabilitet och säkerhet
 • stöd för Unicode och därmed t ex grekiska, kyrilliska och japanska tecken

Här listar vi de viktigaste kända bristerna

Ni som använt Disgen 8 kommer att upptäcka att en del funktioner inte finns längre. De som saknas och är planerade att återkomma i någon form är:

 • "Skriv ut egna utdrag" under Arkiv-menyn
 • "Statistik" under "Verktygs-menyn"
 • Skapa och använda egna språkfiler

Bilder med data om bilden

Bilder i bildformatet TIFF och JPG innehåller även data om själva bilden (s.k. EXIF-information). Alla digitala kameror skapar inte data på ett 100-procentligt  korrekt sätt. Effekten av det är att förhandsgranskningen av bilder i Windows 10 kan krascha och ta med sig Disgen i kraschen. Det kan hända när du hanterar en bildnotis och väljer bilden och får fram en utforskarliknande dialog där bilden ska förhandsgranskas. Windows signalerar inte detta på ett sätt som Disgen kan ta hand om vilket leder till en krasch.

Lösningen är  att med hjälp av ett enkelt bildbehandlingsprogram spara bilden i ett annat bildformat, t.ex. BMP, så att EXIF-data försvinner. Om du vill kan du sedan spara bilden i det nya format i TIFF/JPG igen.

Förstoring i Windows

Vi har återgått till samma hantering som i uppdatering 1 så vissa smärre brister kan kvarstå.

Familjeöversikt, Personöversikt och Relationsöversikt

Programmet kraschar och startar om, om du både

 • använder förstoring av skrivbordet (125%, 150% eller någon annan förstoringsgrad), och
 • i familjeöversikten flyttar ett barn nedåt i barnaskaran

Om du istället flyttar de andra barnen uppåt går det däremot bra. I något fall har Windows rapporterat att en krasch inträffat även vid flytt uppåt.

Kortkommandon för olika funktioner kan ha brister.

Export till och import från GEDCOM

Tillämpningen av GEDCOM för porträtt är lite olika hos olika programleverantörer. 
Vi låter nu Disgen exportera porträtt med TITL 'Porträtt' om användaren inte skrivit någon bildtext till porträttet. Har användaren skrivit en bildtext exporteras den. Genney tolkar i dagsläget bilden som vilken bild som helst och visar bildtexten. Min Släkt tolkar i dagsläget bilden som vilken bild som helst men visar inte bildtexten.

Konvertera till Disgen-orter

När du konverterar utan markering i rutan med texten  ”Lägg in Disgen-orter ...” så finns en brist.

Det blir korrekt om du alltid markerar i listan ”Senast använda orter” den ort som föreslås i ”Ändra till” innan du väljer knappen Ändra.

Situationen är tydligen inte vanlig eftersom felet har funnits i minst ett år (från 2016.3) utan att upptäckas i tester och vid användning.

Disbyt-utdrag

För tillfället innehåller Disbytutdraget även icke-biologiska relationer som Disbyt för närvarande inte kan hantera korrekt.

Kartfunktionen

I Google-exporten saknas f.n. årtal för förflyttningar. Därför kan det vara bra att också använda Levde-notiser på resp ort mellan förflyttningarna. Då blir Google-presentationen lite tydligare.

Vid valet av notistyper bör man undvika att välja samma notistyp för både Levnadsbana och Utvidgad levnadsbana.

Andra plattformar

Enligt uppgift fungerar inte Disgens säkerhetskopiering och återläsning för vissa emulatorer och liknande så det bästa är att du själv testar. Om du har en generell säkerhetskopiering i din Mac är Disgens egna mindre viktig. 

Inlägg i Dis-Forum 2018-03-01 visar på följande erfarenhet: "Med Wine 3.0 som kom för en tid sedan fungerar allt helt normalt vad jag kan se. Som standard låter Wine numera programmen "tro" att de körs i Windows 7 så den inställningen är också rätt från början."