Nyhetsbrev februari 2018

Nyhetsbrev februari 2018

Nyhetsbrev från Föreningen DIS

Hej!

Nytt år och vi går mot ljusare tider. Källorna till din släkts historia har aldrig varit enklare att nå i och med att Riksarkivet gör sin digitala arkivinformation tillgänglig gratis.


Riksarkivet släpper mer arkivhandlingar

Inte nog med att Riksarkivet och SVAR den 1 februari 2018 ger fri tillgång till digital arkivinformation, utan nyligen blev över 550 volymer med kyrkoarkiv och SCB-utdrag tillgängliga för oss. Volymerna med slutår 1947 har gjorts tillgängliga men sekretessgranskning pågår så vi kan vänta oss fler volymer. Trots över 100 miljoner digitala bilder så är bara en liten del, omkring 3-4 %, tillgängligt på nätet. Så planera in besök på plats på ett landsarkiv eller liknande för att se det övriga materialet.

Som förberedelse är det bra att söka i NAD (Nationella ArkivDatabasen) för att se vad som finns. Det är en konst att söka i databaser men övning ger färdighet. NAD visar vad som finns, och en del av det finns digitalt hos Riksarkivet/SVAR, en del finns digitalt hos ArkivDigital och mycket finns inte alls digitalt.

Sök i Nationella arkivdatabasen

Att undvika dubbletter är enkelt med Disgen

När du registrerar en ny person så visas möjliga dubbletter i takt med att du registrerar förnamn, efternamn, födelsedatum och födelseförsamling. Det är smidigt att knyta in personen som finns i din databas till din nya familj. Prova själv! Den senaste uppdateringen Disgen 2016.6 finns för nedladdning med full funktionalitet att prova i 30 dagar.

Hämta Disgen!

Disbyt till din hjälp hela dygnet!

Databasen har över 37 miljoner poster, vilket ger att över 70 % av Sveriges historiska befolkning finns där. Den är ju dessutom en av våra bästa medlemsförmåner eftersom du själv kan bidra till att den blir bättre. Oavsett vilket släktforskningsprogram du använder kan du skapa en GEDCOM-fil och skicka in till oss.

Sök i Disbyt!

Månadens kartnyhet i webbshopen

Efterfrågan på Generalstabskartan södra verket var hög inför julen. Nu har vi även Generalstabskartan norra verket till försäljning i webbshoppen. Som bonus ingår referensverket Generalstabskartan 1805 - 1979 av Lars Ottosson och Allan Sandberg som pdf (224 sidor).

Till shoppen!

Din länk till ditt förflutna i Danmark

Danish Family Search har skapats av paret Marianne och Dan Nicolaysen och funnits på nätet sedan 2013. Har du intressen i Danmark är det en bra webbplats att starta med. Det innehåller över 24 miljoner sökbara personer.

Forska i Danmark!

Sök i Demografiska Databasen Södra Sverige - DDSS

DDSS mål är att registrera alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet. I dagsläget finns närmare 1,7 miljoner poster i databasen. Huvudman är numera Riksarkivet/Landsarkivet i Lund. Förnamn, efternamn, titlar, orter och dödsorsaker kan sökas både onormerat och normerat.

Sök i DDSS!

Mer sökning i gratisregister!

ArkivDigital har ett fritt sökbart vigselregister för i stort sett alla skånska församlingar . Tidsperioderna varierar men de ligger någonstans mellan 1646 och 1815, i ett par fall ända till 1894. Eftersom husförhörslängder ofta saknas för 1700-talet i Skåne så är det ett väldigt användbart register.

Där finns också skånska bouppteckningsregister, frigivna fångar (hela landet), glädjekvinnor i Malmö och klockaremål i Lunds stift.

Sök och finn!

Frågor eller synpunkter?

Du kan alltid ställa frågor eller lämna synpunkter i DIS Forum eller genom att kontakta verksamhetsledare Christer Gustavsson (christer@dis.se) eller ordförande Daniel Berglund (ordf@dis.se).