Diskulogen nr 6 1985

Innehållsförteckning och länk till tidningen i pdf-format.
Sidhuvud för Diskulogen 6

Läs tidningen - klicka på: Diskulogen nr 6 (4,7 MB)

Innehåll

  • 1    Användarträff i Linköping
  • 5    Korrektur till Förfa Diskulogen
  • 5    Rättelser till DISGEN för ABC-datorer
  • 5    DISGEN för STEP/ONE
  • 6    Bidrag från användare Göran Tengnér
  • 11   Bidrag från avnändare Carl-Olof Sahlin
  • 14   Fler bidrag
  • 15   Hantering av bidragsverksamheten
  • 16   Mot nya mål
  • 17   Enkät kring ett livaktigt underhåll av DISGEN

 

Diskulogen nr 5  ※ Diskulogen nr 6 ➡