DNA i släktforskningen – allt vanligare

Har du tagit DNA-test och vill lära dig mera för att förstå dina resultat?
Eva Dahlberg ger lite tips.
DNA-tips för julen

Olika typer av DNA som kan testas

Om vi börjar med de olika typerna av DNA-test så finns det ett test som heter autosomalt test, som testar ditt DNA och jämför med andra testade personer där ni kan vara släkt utifrån alla dina anor. Både män och kvinnor kan ta testen. Det är den test som erbjuds hos alla de nämnda bolagen nedan.

De andra typerna av test är y-DNA-test som männen kan göra och som testar raka fädernet – farfars farfars farfar osv – och mitokondrieDNA-test (mtDNA) som alla kan göra och som testar raka mödernelinjen mormors mormors mormor osv. Av de testerna får du ut en haplogrupp som kan placeras in i trädet för människans utveckling, det är en typ av ”bokstavskombination” som y-DNA-gruppen I-M253 eller mt-DNA-gruppen H7h. Detta kan du läsa mer om i Diskulogen nr 111 och i någon av böckerna som nämns nedan.

Alla företag gör inte alla typer av tester. Är du intresserad av haplogrupper (”människans väg genom historien”) så är det egentligen endast FamilyTreeDNA (FTDNA) du ska välja - Ancestry och MyHeritage erbjuder inte de testerna alls, och 23andMe erbjuder en förenklad version av dem. Du kan inte få din haplogrupp på testerna från Ancestry och MyHeritage vid överföring av ditt resultat heller och hos FTDNA måste du beställa just det testet.

Företag och transfer

De bolag som gör DNA-tester för släktforskningsändamål (så kallade autosomala test) är 23andMe, Ancestry, FamilyTreeDNA (förkortas FTDNA, testet heter FamilyFinder och förkortas FF) och MyHeritage. Hos dessa får du när du testar dig en lista på personer som du delar DNA med i tillräcklig utsträckning för att bedömas som släktingar av en viss kategori (t.ex. kusin, tremänning-femmänning eller sexmänning-avlägsen), beräknat utifrån respektive företags tröskelvärden. Du får också ett sätt att kontakta träffarna på, men det är bara FTDNA som erbjuder dig en e-postadress till den som har hand om kontot, de övriga företagen kräver att du använder deras interna kontaktsystem. Hos 23andMe och FTDNA krävs inte några extra abonnemang för att få fullt utnyttjande av dina tester.

Än så länge är allra flest svenskar testade på FTDNA och deras test är på många sätt mest prisvärt att jobba med. Har du testat dig på något av de andra företagen som nämns ovan så kan du göra en gratis överföring till FTDNA:s FamilyFinder för att jämföras även med de som finns där, gå till FamilyTreeDNA och följ stegen där. 
En del personer med nyare testresultat från Ancestry rapporterar att de får felmeddelanden vid transfern till FTDNA. Då kan det hjälpa att gå via ett konverteringsverktyg så brukar det fungera.

Den nyaste aktören på banan heter LivingDNA och fanns med som utställare på Släktforskardagarna 2017 i Halmstad. De kommer att ge både haplogrupper och släktforskningsändamål, men de ger i dagsläget inte några träfflistor utan du får bara veta det för egen räkning – du kan inte jämföra dig med någon. Är du riktigt intresserad kan du beställa tester hos andra bolag som dock inte ger dig några träfflistor, som t.ex. tyska bolaget YSEQ.

Hur mycket DNA delar man med en släkting?

När du gjort din DNA-test hos 23andMe, Ancestry, FTDNA:s FamilyFinder eller MyHeritage får du en träfflista med namn på personer du delar DNA med och hur mycket ni delar och därmed var företaget bedömer att er släktskap ligger. De bedömer dock på lite olika sätt. Ett åskådligt verktyg för att se i vilken släktkategori det gemensamma DNA:t du har med en träff kan placera er finns på webben. Verktyget är byggt utifrån Blaine Bettingers medborgarforskning The Shared cM Project i senaste versionen från augusti 2017.

Blaine Bettinger med flera amerikanska bloggare påminner oss om att det kanske inte är första bästa igenkända gemensamma ana i trädet med DNA-träffen som är den närmaste gemensamma ana (Most Recent Common Ancestor) ni har. Ni är kanske inte bara tolvmänningar ... Du behöver alltid jämföra hur fullständigt ditt eget träd är, hur många luckor har du i de olika generationerna, och hur fullständigt är träffens träd i samma antal generationer? Det blir snabbt många anor - 2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048-4096. I den generation där gemensam ana till en tolvmänning finns ska var och en av er ha 4096 anor, är alla anorna kända fram till dess och inget annat släktskap finns? Normalt inte skulle jag säga!

Tips om artiklar, böcker, bloggar och inspelade föredrag

Nyligen skrev Mats Ahlgren i Rötter-bloggen att ca 40 000 svenskar har DNA-testat sig för släktforskningsändamål. Du kanske inte tagit något DNA-test när vi började skriva om DNA i Diskulogen och kanske lade du tidningarna åt sidan då. Men flera av texterna är fortfarande aktuella och läsvärda, så vi vill gärna tipsa om dem.

I Diskulogen nr 111 från december 2015 finns artiklar där du t.ex. kan läsa lite om de regionala projektsamarbeten hos FamilyTreeDNA som finns och om haplogrupper och ett tips om hur man källhänvisar till DNA-resultat. I ett äldre nummer från 2011 kan du läsa om Svenska Haplogruppdatabasen som då precis hade sett dagens ljus. Se på vår innehållssida till Diskulogen med sökordet DNA så hittar du fler artiklar genom åren.

Du kan se en översikt över släktskapsrelationer på Wiki-Rötter.

Vi säljer Släktforskarförbundets handbok ”Släktforska med DNA” i vår webbshop. Några andra lästips är böckerna av Karin Bojs ”Min europeiska familj - de senaste 54 000 åren” (2015) och av Karin Bojs och Peter Sjölund ”Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren” (2016) liksom ”Genvägar” (2:a upp, 2013) skriven av Magnus Bäckmark.

Vi vill också tipsa om att föredragen från Släktforskardagarna 2015 och 2016 finns på URSkola – så här kan du se Peter Sjölunds föreläsningar från de två åren, se dem gärna i rätt ordning. Karin Bojs föredrag från 2015 finns också här. Du kan även förkovra dig i andra ämnen från föredrag som spelades in de två åren, 2017 valde UR/Kunskapskanalen att inte filma något vid Släktforskardagarna.

Facebook

Det finns många facebookgrupper som diskuterar DNA-släktforskning. Den största heter ”DNA-anor”, sedan finns det också ”DNA-släktforskning för noviser” respektive ”DNA (familytreedna)Vi som har problem-söker lösning”. Dessutom finns det några regionala grupper och därutöver finns gruppen ”Vallon- och smedsläkters DNA” och ”Estlandssvenska DNA-anor”.

Givetvis finns det facebookgrupper med inriktning på Danmark (”DNA og slægtsforskning”), Norge (”Norway DNA - Norgesprosjektet FTDNA”) och Finland (”Suomi DNA-projekti / Finland DNA Project / Finland DNA-projektet”). Det finns dessutom grupper för DNA-släktforskning i Tyskland, Frankrike, för spanskspråkiga länder osv. liksom många engelskspråkiga grupper.

Etiska hänsyn

Både före och efter du testar dig och familjemedlemmarna kan det vara bra att fundera på vilka hänsyn du behöver ta. Du bör fundera på konsekvenserna av att eventuellt upptäcka andra biologiska släktingar än du hade tänkt dig. Du har inte heller rätt att dela med dig av allt det du får veta om den testade, eller att yppa släktskap vårdslöst, men det gäller ju även i den vanliga släktforskningen.

Det finns en svensk intressegrupp som heter Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG) och de har översatt de amerikanska dna-släktforskarnas etiska riktlinjer till svenska. Du bör läsa dem.

Vidare fördjupning

Du kan läsa på svenska på SSGGs webbsajt. Känner du att du vill läsa mer så rekommenderar vi den wiki som International Society of Genetic Genealogy har. Där hittar du mängder med fakta, länkar till vetenskapliga artiklar och till bloggar om DNA-släktforskning. Det finns även en e-tidskrift Journal of Genetic Genealogy som publicerar artiklar. Information om olika haplogrupper hittar du bäst på Eupedia.

Nyttiga verktyg för autosomalt testresultat

Det finns nyttiga verktyg som du kan komplettera ditt DNA-testföretags inbyggda verktyg med.

Du kan ladda upp ditt testresultat från FTDNA:s FamilyFinder, 23andMe (om du testade före augusti 2017), MyHeritage och Ancestry till gratissajten Gedmatch. Du kan också använda det på DNAGedcom som har ADSA-verktyget Autosomal DNA Segment Analyzer men det är inte längre ett gratisverktyg.

Några gratis verktyg som dykt upp i höst som inte innebär att du laddar upp något DNA-resultat på någon sajt, utan enbart kör din träfflista mot dem för att se de gemensamma kromosomsegmenten om du testat på ett företag som ger sådan information:

Mer avancerade verktyg

För att systematisera ditt/dina testresultat finns Genome Mate Pro som visserligen kan ha en hög inlärningströskel men kan vara värt det.

För den som har testat tre eller flera helsyskon (kan fungera med två om det finns flera andra nära släktingar) är olika typer av Visual Phasing / Cross-Over analys där man försöker bestämma från vilken av far- och morföräldrarna ett kromosomsegment kommer. Det finns dels ett manuellt sätt som du kan läsa om här - se även video av svenska Lars Martin, dels ett verktyg (en mall) som automatiserar en del av arbetet som man får via facebookgruppen ”The Visual Phasing Working Group”.

Även på denna blog hittas den typen av verktyg.

Avslutningsvis en länk till SVT Jönköpings inslag om DNA i släktforskningen från oktober 2017 med undertecknad och där reportern topsar en anhörig.

 

Relaterat innehåll