Från gåspenna till digital information

Att med datorns hjälp kunna analysera och söka i handskrivna texter skulle revolutionera forskningen inom de humanistiska ämnena. Nu pågår arbete med att utveckla en programvara som kan göra just detta. Forskare på Uppsala Universiet jobbar med det nu.
Ritad gåspenna

"En sådan här programvara är lite av den heliga graalen för de forskare om vill bryta ny digital mark inom till exempel historia, religionsvetenskap och språkvetenskap, De skulle innebära så otroligt mycket för forskningen", menar Anders Brun. Ja även för oss släktforskare. Läs mer här