Panelen Namn

Samla alla namn personen har haft i sitt liv.
Båda vyerna av namnpanelen

Bilder kan skilja något mellan olika Disgenversioner.

Guiden gäller från Disgen 2018. För Disgen 2016 läs guiden Personöversikt.

Namnpanelen har två olika vyer som man växlar mellan med knapparna Utökad och Standard.

I den utökade vyn har du möjlighet att påverka om namnet ska visas eller ej. Där går att skriva en kommentar eller sätta en tid när det användes och vilken källa namnet har hittats i.

Plusteckning till vänster visar att det finns mer information i den utökade vyn och att man bara kan ändra och lägga till namn den vägen. Finns inget plustecken så behöver man inte bry sig om den utökade vyn utan ändring/tillägg av namn görs då i standardvyn. Plustecknet kommer till när du börjar använda funktionerna i den utökade vyn.

Läs mer i guiden Utökade namn.

Namnfältet i panelens överdel

I det blå namnfältet överst finns två knappar.

  • Lägg till finns i båda vyerna och används när du vill lägga till fler namn.
  • Utökad används för att komma över till vyn där du kan arbeta med funktionaliteten som finns för utökade namn.
  • Standard används för att komma tillbaka till standardvyn.

Ytan med vita fält

I namnpanelens standardvy finns förutom förnamn och efternamn också vilket kön personen hade. Du kan också skriva en anteckning eller en fotnot som är kopplad till personen.

Där finns administrativa uppgifter om när personen lades upp i Disgen och när något i personöversikten ändrades. Där finns också en Personidentitet som är unik och aldrig återanvänds för någon annan person om du tar bort den här. Dessa uppgifter sätter systemet och kan inte ändras av användaren.

panelen-namn-1010.jpg

Bild på standardvyn där panelen har dragits ut på höjden för att kunna se anteckningen och fotnoten.

Plustecknet framför förnamn och efternamn indikerar att namnen ska hanteras i vyn för utökade namn.

panelen-namn-1020.jpg

Den utökade vyn visar mer om namnen, ifall de är förnamn eller efternamn om de ska visas eller ej. Där kan finnas en kommentar och ett datum som i exemplets understa fält. Inom parantes visas källan om den är angiven.

Dubbelklick på ett fält öppnar namnet det för redigering. Dubbelklick på ett namnfält som ska hanteras enligt rutinen för utökade namn (det har ett + längst till vänster) gör att den vyn visas och sen dubbelklickar man en gång till på det namn man vill redigera.

För mer detaljer läs guiden Utökade namn.


I Disgen 2016 finns inte den utökade vyn. Det man kan göra i standardvyn kan man också göra i Disgen 2016.


Funktioner i menybaren för personöversikten

panelen-namn-1030.jpg

I namnfältet kan man lägga till en fotnot och en anteckning. Om du vid utskrift valt att skriva ut fotnot och anteckning så kommer det du skriver här att skrivas i anslutning till personens namn.

Grupperna Fotnot och Anteckning

Finns det ingen fotnot eller anteckning registrerad så är motsvarande knapp Lägg till aktiva. Finns de så är knapparna Ändra och Ta bort aktiva. Lägg till och Ändra öppnar en dialogruta där önskad text kan skrivas in.

Gruppen favorit

I gruppen Favorit finns två knappar. Den vänstra med en stjärna lägger personen i listan med Favoriter. Den högra lägger personen i listan för Senaste personer. Personerna kan sedan snabbt hittas genom att klicka på motsvarande ikoner under menyn i Disgens huvudfönster.

Högerklickmenyn

panelen-namn-1040.jpg

Fotnot och anteckning kan också läggas till eller tas bort via högerklickmenyn.

Tangentbordskommandon

Markera önskat fält så det byter färg från vitt till gult och blir aktivt.

  • Mellanslag öppnar fältet så det går att redigera.  Om man trycker mellanslag i standardvyn på förnamn eller efternamn och namnet ska hanteras i vyn för utökade namn så kommer mellanslaget göra att man byter vy sen får man markera det specifika namnet och trycka mellanslag igen.