Presentera släkten på Google Earth

Använd Google Earths karta som bakgrund för att visa en persons levnadshistoria. Händelsenotiserna är grunden för visningen. Lägger du också in bilder får du extra liv i presentationen.
Bild på jorden med en röd triangel som visar hur en person har flyttat från Europa till Amerika och tillbaka igen.

För att ge möjlighet att visa också våra emigranters och immigranters levnadsöden utanför Sveriges gränser utnyttjar vi programmet Google Earth. Genom att Disgen alltid internt lagrar alla koordinater i formen latitud och longitud kan alla orter visas på denna världsomspännande kartbakgrund.

Vid export av geografisk information från kartfönstret till Google Earth lagras orter och händelser med sina geografiska koordinater i en KMZ-fil. Denna kan visas av Google Earth. Ikonbilder och eventuellt dina egna bilder som ingår i informationen, lagras också i KMZ-filen. MZ-filen kan sedan skickas på CD, USB-minne eller över nätet för visning i annan dator.

Notera att Google Earth bara accepterar jpg-bilder.

Inställningar för Google-export

Under Disgens inställningar kan du göra de inställningar som behövs för kartan.

kartor-google-earth-1010.jpg

I kartans inställningar för Google-export kan du välja:

  • om notisbenämning ska visas med eller utan kommentar
  • om etiketter för orter och händelser ska visas eller ej
  • om bilder ska visas för personer och orter eller ej
  • om ingående orter ska kunna grupperas separat eller ej
  • en av presentationsformerna 2-dimensionellt, 2-dimensionellt  med tidsinformation, 3-dimensionellt, 3-dimensionellt med tidsinformation.
  • startår för den 3-dimensionella presentationen
  • automatisk start av Google Earth då personinformationen i kartfönstret ändras.

Google Earth kan visa dessa typer av information på olika sätt och göra turer längs de exporterade banorna. 3-dimensionell presentation innebär att tiden visas som en vertikal axel och illustrerar tiden som ”vertikala gardiner” längs levnadsbanorna.

Tredimensionell visning med tidsskala

kartor-google-earth-1020.jpg

Snabbexport till Google-export

I verktygsfältet till vänster, långt ner, hittar du symbolen för snabbexport.
 

kartor-google-earth-1030.jpg
Visa informationen på Google Earth

Klickar du på den så snabbexporteras personinformationen på kartan till Google Earth. Resultatet läggs i filen Auto.kmz. Google Earth startar och du kan se levnadsbanorna som röda linjer. Även ortsnamnen visas.

Manuell start av Google-export

Du startar en enstaka Google-export från kartans popup-meny och väljer namn för filen. När den manuella exporten är klar får du meddelandet

kartor-google-earth-1040.jpg

 

Välj Ja så startar Google Earth och du kan se levnadbanorna som röda linjer. Även ortsnamnen visas.

Både KMZ-filen och en loggfil sparas i datamappen DgKml.

Loggfil för Google-exporten

kartor-google-earth-1050.jpg

Loggfilen KmzLogg.txt i datamappen DgKml informerar om upptäckta konstigheter i personnotiserna. I denna rapporteras avvikelser i notis- och tidsordning och om du försökt använda olämpliga bilder.

kartor-google-earth-1060.jpg

Bilden visar resultatet om du utelämnar etiketter för orterna. Varje händelse symboliseras av en ikon och då du klickar på denna får du mer information om händelsen.

Bilden visar ovanstående levnadsbana i en 3-dimensionell vy.

Ta med bilder för händelserna

Om du lägger in en bildnotis före en händelsenotis kan denna händelse dekoreras med just denna bild vid exporten till Google Earth. På bilden nedan har vi klickat på en förflyttningslinje.

Informationen kan då visas som en ”tur” i Google Earth och bilderna i ”pratbubblorna” ger extra liv.

kartor-google-earth-1080.jpg

Automatisk export till Google Earth

Gå till Disgens inställningar och välj Kartan. Under fliken Google-export markerar du Exportera till Google Earth automatiskt.

Vid varje ändring i kartbilden skapas och skickas filen Auto.kmz till Google Earth. Loggfilen skapas också men i övrigt sker allt utan ytterligare ingripanden.

 

 

Relaterat innehåll