Enkätresultat för fönsteranvändning

Vi genomförde en enkät i anslutning till månadsskiftet april/maj.
Läs resultatet.
Enkät

Enkät om fönsteranvändning

Vi genomförde en enkät med inbjudan på Faceboook, till våra funktionärer och i april månads nyhetsbrev. Responsen blev bra på Facebook men förvånansvärt låg på nyhetsbrevet. Bakgrunden till enkäten var att vi måste titta på hur vi ska ändra fönstren/översikterna i Disgen. Sedan Disgen 2016 har vi en ny typ av fönster, t.ex personöversikt, som täcker övriga gamla typer av fönster. Det måste vi komma till rätta med. 

Utmaningen är att åstadkomma en förändring som inte uppfattas som stor men ändå ger märkbara förbättringar för olika grupper av användare. Ändå ska den i princip inte "märkas". 

Målgruppen som svarade

Som väntat en hög medelålder och den övervägande delen av de svarande hade Disgen 2019. De har varit medlemmar och använt Disgen under många år.

Skärmanvändning

Det är överraskande att 60 % använder mer än en skärm, att 90% bara använder ena skärmen för Disgen men 70% använder hela skärmen för Disgen (25% använd halva eller mer men inte hela skärmen).

Fönsteranvändning

Mer än hälften använder familjeöversikt, personöversikt, söklista och byggd tavla. Kartfönstret (20%) och startfönstret (33%) användes minst. Det är vanligt att man har familjeöversikt, personöversikt eller söklista öppna. Mest vanligt är kombinationen familjeöversikt och personöversikt (64%).

enkat-använda-fenster.JPG

 

enkat-fenster-kombo.JPG

Fönstergrupper och fönsterkombinationer

Det klassiska exemplet när två fönstergrupper används är att ha två familjeöversikter bredvid varandra för att flytta ett barn från en familj till en annan. Det är också vanligt att man knyter en existerande person som partner till en annan i databasen. Drygt 40 % har flera fönstergrupper ofta eller alltid medan knappt 40% har det sällan eller aldrig. 

Motsvaranden gäller för behovet att arrangera sina fönster. Drygt 40 % har behovet ofta eller alltid medan knappt 40% har det sällan eller aldrig.

enkat-fenster-arr.JPG

 

Fritextsvaren

Fritextsvaren är intressanta och innehåller både smått och stort. Flera fall visar att vi inte lyckats nåt ut med informationen om vad som är möjligt i Disgen. 

Hur funderar vi nu?

Önskemålen är ibland mycket utmanande och motsägelsefulla. Hur gör man när en och samma översikt upplevs innehålla för mycket och för lite information samt samtidigt vara båda för stort och för litet? 
 
Med tanke på den låga svarsprocenten är inte svaren representativa mer än för de som valt att göra sin röst hörd på detta sett. Samtidigt som det är det enda vi har att gå på förutom maggruppskänslan. 

Fönsterhanteringen ska fungera med flera skärmar. Svårigheten för utvecklarna är att kunna hantera olika förstoringar och upplösningar på ett bra sätt. 

Vi behöver ta hänsyn till fallet med en skärm med alla fönster 100% av skärmen. I många fall en bärbar utan extra skärm, kanske till och med en liten skärm med en förstoring.

Vi måste få ordning på fönstrens placering, storlek och egenskaper så att de kan återanvändas. 

Vi bör ha andra typer av färdiga layouter än idag, helst också egna, som kan väljas eller väljas bort.

Med anledning av fritextsvaren håller jag att förbereda publicering av några enkla tips på möjligheter som finns men som några missat.

 

Relaterat innehåll