Huvudfönstret

Du ska känna dig välkommen varje gång du startar Disgen.
Handledning - Huvudfonstret

Bilderna kan skilja något mellan olika Disgenversioner.


Fönstret som Disgenprogrammet öppnas i kallar vi huvudfönstret.

huvudfonstret-1000.jpg

Bild på huvudfönstret. Längst ned till höger finns sökvägen till din datamapp.

huvudfonstret-1100.jpg

I det fönstret öppnas andra fönster. Här syns startfönstret som i detta skick har anpassats i storlek så det framgår att det är ett fönster.

huvudfonstret-1200.jpg

Här syns startfönstret minimerat längst ned till vänster och Söklista [Grupp 1] i anpassad storlek för att det ska synas i sin helhet.

huvudfonstret-1300.jpg

Här syns Startfönstret och Söklista [Grupp 1] minimerade. Familjeöversikten är anpassad till att synas i sin helhet.

huvudfonstret-1400.jpg

Här syns de tre öppnade fönstren samtidigt i huvudfönstret. När ditt program startar ser det ut som nedan. Startfönstret är då maximerat.

huvudfonstret-1500.jpg

Fönster går att minimera, maximera/ förändra till önskad storlek och stänga med symbolerna längst uppe till höger. Läs i guiden Fönsterhantering hur du hanterar fönster.

Huvudfönstrets menyrad innehåller

huvudfonstret-1600.jpg
med undermenyer.

I bilden nedan syns undermenyerna till Arkiv. Längre ned i denna beskrivning visas huvudfönstrets resterande menyers undermenyer.

huvudfonstret-1710.jpg
Öppna resultatfil hette i Disgen 2016. Öppna textfil. Resultat från senaste kartdatbasuppdatering är ny för Disgen 2018.

Aktuellt tangentbordskommando visas till höger t.ex. Alt+Q. En del av de val du kan göra i undermenyerna är gråa och inte aktiverade men de blir aktiva och valbara när du påbörjat ditt arbete med inmatning av uppgifter i programmet. Du klickar på önskad meny för att välja.

För att förenkla hanteringen har de vanligaste och de mest använda valen under menyerna lagts ut med en symbol i det gemensamma verktygsfältet under menyraden.

huvudfonstret-1800.jpg

Där finns symboler för:

Skriv ut  | Välj person  | Välj favorit  |  Sök personer  | Sök i Disbyt på Internet  | Sök i Dispos på Internet  |  Orter  |  Källor och citat  |  Karta  |  Kalender  | Visa Maximerat fönster  | Ordna Fönster sida vid sida | Ordna Fönster över och under  | Visa Överlappande fönster |  Gå till föregående person  |  Gå till nästa person  |  Exportera till HTML  |  Hjälp


Kommentar

Det går att ha flera olika fönster öppnade i huvudfönstret. Öppnade fönster har flikar med sitt namn längst ned.

Aktiv flik syns upptill och nedtill i Huvudfönstret. Har du fler fönster öppnade, växlar du mellan dem genom att klicka med musen på flikarna i fönstrets nedre kant.

huvudfonstret-1900.jpg

Sammanfattning

Du kommer att upptäcka att det finns flera olika sätt att välja de funktioner som finns i menyn. Samma funktion kan startas från andra ställen och på olika sätt. Mus och tangentbordstryckningar kan användas för att välja ur menyer och mus kan användas för val av knappar i verktygsfälten.  

Läs mer i guiderna Arbeta utan mus och Arbetsmetodik.


Övriga undermenyer i ”Huvudfönstrets” menyrad

huvudfonstret-2000.jpg

 

huvudfonstret-2110.jpg
Släktöversikten är ny för Disgen 2018.

 

huvudfonstret-2210.jpg
Släktöversikten är ny för Disgen 2018.

 

huvudfonstret-2310.jpg

 

huvudfonstret-2400.jpg

 

huvudfonstret-2510.jpg

 

huvudfonstret-2610.jpg

 

 

huvudfonstret-2710.jpg
Nytt för Disgen 2018 är: Exportera orter; Importera orter, Redigera slag av ort, Kontrollera och rätta databasen. Analysera/kontrollera notiser ersätter de tidigare analysvalen och innehåller mycket mer analyser.

 

huvudfonstret-2800.jpg

 

huvudfonstret-2900.jpg