Kartfönstret

Här finns symboler, verktygsfält, lagerinformation och popup-menyer beskrivna.
Kartfönstret med verktygsfält, ortsträdet, kartan och lagerhanteringen

Varför kartor i Disgen?

 • Visa var olika församlingar, kommuner och län är belägna.
 • Visa vilka församlingar som gränsar till varandra – bra stöd till vilka kyrkböcker du ska söka i för att lokalisera svårhittade personer.
 • Visa var släktingar levde.
 • Visa hur släktingar har flyttat.
 • Visa var släktingar har varit sysselsatta.
 • Visa hur långt de olika generationerna har flyttat.
 • Visa släktens hembygd och miljö med olika bakgrunder som gamla
  och nya underlagskartor.

Förutsättningar

 • Registrera dina släktgårdar som Disgenorter. Om du vill, kan du ange koordinater om du vet dessa.
 • Hänvisa till dessa Disgenorter i alla händelsenotiser.
  Tänk på att yrkesnotisen också är en händelsenotis. 
  Orten syns inte i dialogen för Visa levnadsbana.
  OBS: Orten syns inte i visningen av Levnadsbana, bara i Utvidgad levnadsbana
 • Se till att notiserna är lagrade i kronologisk ordning.

Tänk på att göra skillnad på olika typer av notiser. Kartfunktionen skiljer på

 • Livslinjer (född – död), 
 • Levnadsbanor (född, levde/bosatt, flyttade från-till, död) som speglar hur personerna har flyttat mellan bosättningsorter och
 • Utvidgade levnadsbanor (döpt, gift, skild, yrke, special, begravd, oforskat). En utvidgad levnadsbana visar dessutom var personen haft anledning att besöka eller varit verksam på. Hit räknas Yrkesnotisen eller Specialnotisen med information om t.ex. Värnplikt på annan ort. Likaså kan dop och bröllop kan ha skett på annan plats. Genom att skilja på olika notistyper kan du få ut mer från kartfunktionen.

Egna orter

kartor-fonster-1000.png

Dina orter lagrar du med verktyget Redigera orter eller i samband med att du registrerar orter vid notisinmatning. Normalt lägger du in din ort i dess församling. Ange typ av ort och läget, om du vet det. Ändrar du inte koordinaterna så hamnar orten tills vidare på kyrkans plats i den församling du valt för orten. Mer om orter i guiden Orter.

I kartfunktionen kan du senare enkelt placera orten på rätt plats i församlingen och ange om orten ska visas på kartan och hur. Se mer om detta i guiden Ortens placering och visning på kartan 

Utländska orter

För orter utanför landets gränser är det koordinater i latitud och longitud som gäller. Dessa orter kan inte visas i Disgens karta, men på Google Earth. 

Kartfönstret

kartor-fonster-1010.jpg

Du öppnar kartfönstret med kartsymbolen eller VisaKarta. Kartfönstret öppnar sig och i detta syns också en panel som visar trädet med Disgenorter.

kartor-fonster-1020.jpg

När kartfönstret öppnas ser du verktygen längst till vänster. Innanför visas panelen med Disgenorterna i ett träd. I kartans nederkant finns en skallinjal, i statusraden visas koordinaterna för markörens aktuella läge och aktuell zoomnivå.

Verktygsfältet i kartans vänsterkant

Om inget annat fönster med personuppgifter samtidigt är öppet, så är verktygen för dessa nertonade. De som alltid syns använder du för att flytta och zooma i kartan.

kartor-fonster-1030.png

För att flytta kartbilden väljer du pekarverktyget. Placera markören i kartan och håll ner vänster musknapp och dra kartan med musen till önskat läge.

kartor-fonster-1040.png

Du zoomar genom att rulla på mushjulet eller med zoomverktyget. Med det senare valt kan du klicka på en punkt i kartan med musen och zooma in. Om du håller shift nere när du klickar zoomar du i stället ut.

Med zoomverktyget kan du också med musens vänsterknapp markera en yta. När du släpper knappen zoomas kartan in så att den markerade ytan fyller kartfönstret. Om du håller shift nere zoomas kartan ut så att den del som syns i fönstret hamnar i den markerade ytan.

Generellt gäller att orter bara visas om också församlingar visas – orterna är ju normalt underordnade församlingarna i ortsträdet. När du zoomar ut försvinner successivt ortsnamn med ortsymboler, kyrknamn, kyrksymboler, församlingarnas gränser, kommunernas namn, kommungränser samt slutligen länsnamnen. Informationen kommer tillbaka i omvänd ordning när du zoomar in. De olika visningströsklarna kan du själv påverka i inställningar för kartan. Läs mer i guiden Inställningar och tangentbordskommandon för kartan.

kartor-fonster-1050.png

Positionera en orts läge eller namn.

kartor-fonster-1060.png

Mät avstånd med musen – markera och dra markören mellan mätpunkterna. Avståndet visas i statusraden som km och gamla mil eller meter och svenska fot.

kartor-fonster-1070.png

Visa och ändra lagerinformation. En panel med lagerinställningar visas i högerkanten av kartan.

kartor-fonster-1080.jpg

Teckenförklaringar

För att du ska kunna tolka kartbilden kan det vara bra med en teckenförklaring. Tryck Ctrl+T så får du fram en ruta i högerkanten av kartfönstret med en lista på alla gränstyper och ortsymboler. Tryck Ctrl+T en gång till så släcks den.

kartor-fonster-1090.jpg

Grundläggande kartlager

När du zoomar ut och in i kartan kommer utseendet att förändras. I programmet finns inställningar som styr när gränser, namn och orter ska visas.

Du kan ändra inställningen för nivån när kartlagren län, kommun och församling ska visas i inställningar för kartan under fliken Grundkartan.

kartor-fonster-1105.jpg

 

kartor-fonster-1110.jpg

Lagerpanelen

kartor-fonster-1070.png

När det blir mycket information på skärmen kan det vara bra att tillfälligt kunna sålla bort en del. Med lagerpanelen, som du öppnar och stänger med knappen, kan du välja att visa eller dölja olika typer av information. Lager panelen visas till höger om kartan.

Visning av gränser

kartor-fonster-1120.png

Du kan välja mellan

 • Enbart länsgränser eller
 • Läns-och kommungränser eller
 • Läns-, kommun- och församlingsgränser

När du tar bort en gränstyp döljs också namnet på de ytor som gränsen avser. När församlingsgränserna släcks döljs också alla Disgenorter som ligger i respektive församling. 

Visning av kyrkor

kartor-fonster-1130.png

Församlingens kyrka har både symbol och namn. Du kan vilja vad som ska visas.

 • Visa kyrksymboler eller inte.
 • Visa kyrkors namn eller inte.

När du visar personuppgifter får de kyrkor, som personuppgifterna pekar på, en egen namntext.  Därför kan det vara bra att släcka övriga kyrkors namn i detta läge.

Visning av orter

kartor-fonster-1140.png
 • Visa alla registrerade orter eller inte.
 • Visa alla ortsnamn, som visade personuppgifter refererar till, eller inte.

När du öppnar kartan och zoomar in i församlingarna, där du registrerat egna orter, visas dessa med ortsymboler. När du visar personuppgifter kommer de för ögonblicket irrelevanta orterna att släckas. Du kan själv tända dem igen. Du kan även släcka alla refererade orters namn för att göra bilden enklare.

Visa orter

kartor-fonster-1150.png

Första gången du öppnar kartfönstret visas panelen med trädet av dina Disgenorter. Vill du släcka det klickar du på verktyget. Syns inte ortspanelen så öppnar du den med samma verktyg men ikonen ser ut så här.

kartor-fonster-1160.png

Uppdatera kartans ortsträd så den stämmer med ortsdatabasen

Det är viktigt att kartans ortsträd är i fas med ortsdatabasen. Om du har ändrat något i ortsdatabasen sedan du senast öppnade kartan, eller ändrar något där, medan du har kartan öppen, måste därför kartans ortsträd uppdateras. En textruta visas om detta och när du klickar på OK sätter uppdateringen i gång. Om du tycker att orterna ser konstiga ut, kan du själv aktivera en sådan uppdatering genom att högerklicka i kartan och välja Uppdatera kartan från ortdatabasen. 

kartor-fonster-1170.jpg
kartor-fonster-1180.jpg

Den mest centrerade Disgenorten indikeras i ortsträdet. I lagerpanelen kan du slå på och slå av visningen av registrerade orterna. Orterna försvinner också tillsammans med kyrkorna, då du slår av visningen av församlingarnas gränser.

Navigera i ortsträdet kan du göra med piltangenterna eller med shift+mushjulet.

Du kan söka upp en ort genom att högerklicka i ortsträdet och välja Sök ort...

För att se var en ort är belägen markerar du orten i trädet, håller ner vänster musknapp, för ut markören i kartbilden och släpper musknappen. Då centreras kartans position till orten och dess position markeras med en röd blinkande punkt. Kartan zoomas till en nivå där också angränsande orter på samma nivå visas. 

Om du inte ser någon ortsymbol kan det bero på att lagret med församlingar eller registrerade orter tillfälligt är avslaget. 

Kopplingen mellan ortsträdet och kartan kan ändras i kartans inställningar för kartan under fliken Ortsvisning.

Ortsträdets popup-meny

När du markerar en ort och högerklickar med musen, visas en meny med följande utseende:

kartor-fonster-1190.png

Sök ort...

En valfri ort kan sökas upp i ortsträdet. Det spelar ingen roll på vilken ort du just nu pekar. Sökresultatet ger möjliga alternativ för din sökning. Markera ditt alternativ i listan och tryck OK. Ortsträdet fokuserar nu på den valda orten. För att hitta dess läge på kartan får du dra ut namnet med musen.

Visa ortsinformation …

När du klickar på en markerad ort och väljer detta alternativ får du se de uppgifter som lagrats för orten.

kartor-fonster-1200.png

Sök orten i Dispos …

Dispos är en sökfunktion för att hitta till olika digitala versioner av kyrkböcker hos Ancestry, Arkiv Digital eller SVAR. Ett flertal husförhörslängder är indexerade på gårdsnamn, vilket gör det möjligt att söka i dessa från Disgen och kartans ortsträd. Är din gård indexerad så kan du få upp en lista över alla aktuella husförhörslängder och på vilken sida din gård är omnämnd.

Se guiden Dispos.

kartor-fonster-1210.jpg

Har du då ett abonnemang hos något av databasföretagen, kan du klicka dig vidare och radikalt underlätta letandet efter släkten.

Visa historiska kartor för orten...

kartor-fonster-1220.png

Med kunskap om din orts koordinater kan du med Disgens hjälp klicka dig till Lantmäteriets webbplats för historiska kartor och se vilka kartor som finns över din gård. Du kan välja ur tre olika databaser: Rikets Allmänna kartverks arkiv, Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndigheternas arkiv. Klicka sedan på önskad karta för att titta på och eventuellt köpa den från Lantmäteriet.

Kartans popup-meny

När du klickar med musens högerknapp i kartan visas denna popup-meny:

kartor-fonster-1230.png

Visa personer …

Om du pekar på en refererad ort eller linje visas en lista över de personer som har anknytning till denna ort/linje.

Visa ortsinformation …

Om du pekar på en refererad ort kan du även här se ortsinformationen, jämför Visa ortsinformation ... se ovan

Visa Historiska kartor …

När du pekar på godtycklig punkt på kartan kan du få se vilka historiska kartor som täcker denna punkt, jämför Visa historiska kartor för orten... se ovan.

Uppdatera kartan från ortsdatabasen

Här är en manuell aktivering av uppdateringen av kartans ortsdatabas från ortsdatabasen med Disgenorter.

Inställningar för kartan

Här hittar du kartans olika inställningsalternativ. Se guiden Inställningar och tangentbordskommandon för kartan.

Placera bild som underlagskarta...

En redigeringspanel öppnas i nederkant av kartfönstret. Verktygen i denna avser geokodning dvs. placering av en kartbild i RT90 koordinatsystem.

Se kapitelt "Verktygslådan för placering av kartbilder" i guiden Underlagskartor.

Välj underlagskarta

I dialogen ges möjlighet till import av paket med färdiga kartbilder, välj bland dessa kartbilder för visning och export av kartbilder i kartpaket, se kapitlet "Val av underlagskartor" i guiden Underlagskartor.

Exportera till Google …

En fil skapas med i kartfönstret visad personinformation och skickas till programmet Google Earth. Se guiden Presentera släkten på Google Earth.

Spara karta som bild …

Den aktuella bilden i kartfönstret kan sparas som en bmp- eller jpg-fil.

Spara läge som nytt hem (N)

Kartans aktuella läge i koordinater och zoomläge sparas som en referenspunkt - mitt ”hem”.

Ta mig hem (H)

Flyttar kartan så att kartfönstret visar ovan bestämda ”hemläge” från godtycklig punkt på kartan.
 

Det finns mer information om vad du kan göra med kartan.

Läs mer om hur du placerar ut dina orter i kartan i guiden Ortens placering och visning på kartan.

Du kan visas personernas levnadsbanor på kartan. Det finns beskrivet i guiden Släkten på kartan i Disgen.

Du kan också presentera din släkt med Google Earth som bakgrund. Se guiden Presentera släkten på Google Earth.

Läs också om alla inställningsmöjligheter och hur du arbetar med underlagskartor i guiden Underlagskartor.

 

Relaterat innehåll