Konvertera = Kopiera Disgen 8 till Disgen 2016

Konvertering bör egentligen kallas Kopiering, för det är vad det handlar om. Du kopierar din/dina datamappar i Disgen 8 och läser in dem i Disgen 2016. Hur gör du då?
(författare Bertil Lindqvist)
Kopiera data från Disgen 8

Början

I startmenyn under Arkiv, väljer du Konvertera Disgen 8-datamapp...

Titta i handledningen där hittar du bilder och beskrivande texter till kopieringen. Resultatet presenteras i en logg med ett antal sidor att gå igenom.

Som utbildare och föredragshållare i ämnet Nytt och förändrat i Disgen 2016 har jag förklarat Kopieringen för hundratals åhörare. Bland många frågor har jag lagt märke till vid varje tillfälle att det alltid finns några som trots min genomgång tror att man skall överföra sina data med GEDCOM. Glöm GEDCOM tills vidare, det har ett helt annat användningsområde, och har inget med Kopieringen att göra.

Skall du ta en säkerhetskopia från Disgen 8 och läsa in den i Disgen 2016? Nej! Disgen 2016 kan inte läsa en säkerhetskopia från Disgen 8 och omvänt. Disgen 8 kan inte läsa säkerhetskopia från Disgen 2016. Kan vara något att tänka på om man skulle vilja återvända till Disgen 8.

Andra vanliga frågor. När skall jag skaffa Disgen 2016 och när skall jag sluta använda Disgen 8? Skaffa Disgen 2016 nu, det blir inte bättre att vänta. Disgen 2016 uppdateringar kommer sedan med automatik. Köp Disgen 2016, kopiera din/dina datamappar men fortsätt din forskning i Disgen 8. Låt Disgen 8 fortsatt vara din skarpa version tills du kan Disgen 2016 ordentligt. Hur många gånger kan man kopiera Disgen 8 till Disgen 2016? Hur många gånger som helst. Varje kopiering skriver över och ersätter den förra, om du inte byter namn på datamapparna. Det skall du inte göra.

"En solstråle är nog för att driva bort många skuggor"

När ska du sluta använda Disgen 8? Det blir när du kan Disgen 2016 ordentligt. Lägg ingen skarp information enbart i Disgen 2016 innan du lärt dig Disgen 2016.

Båda programmen kan leva vid sidan av varandra utan att störa eller påverka varandra.  De kan till och med visas parallellt på samma dataskärm, utan konflikter.

Flockar försvinner men bara till namnet. De blir flaggor istället för flockar. Du kan välja att behålla flocknamnet till flaggorna. Nu kan du dessutom ge en eller flera individer flera flagg-(flock-) tillhörigheter, utan att det behöver bli dubbletter. Du som aldrig använt flockar har en flock 0 (noll).

Alla personer får nya personidentiteter (nummer), vill du behålla och ha tillgång till de gamla personidentiteterna kan du vid kopieringen markera detta.

Faddrar: Alla faddrar blir ”riktiga” personer och får egen personidentitet. Faddrarna blir också sökbara. Detta medför risk för dubbletter. Fadder ämnet behandlas på annan plats.

Tips och kvalitetsförbättring

Tips: Om du efter kopieringen inte ser dina anor. Lugn dom finns där. Klicka på sök = Kikaren sen på nollställ sökvillkor slutligen på Sök. Nu får du en lista på alla dina anor, välj någon och klicka på Familj, klart.

Studera loggfilen från kopieringen noga, där hittar du med röd text de felaktigheter du har i ditt forskningsmaterial och kan rätta och förbättra kvalitén i din forskning. (Se detta som kvalitetsförbättring av din släktforskning.)

Disgen 2016 tillåter inte dubbla född eller död, vilket Disgen 8 faktiskt gjorde. Kopieringen avbryts, så du får gå tillbaka till Disgen 8 och rätta. Vill du ha bägge uppgifterna kvar får du lägga en som en anteckning. Sen kopiera på nytt.

Disgen 2016 tillåter normalt inte grupp som källa. Programmet stannar inte men visar längst ner i källträdet Källor skapade vid konverteringen. Här kan du se alla dina felaktiga källor och välja om du vill rätta dem.  Alla utskrifter mm kommer att fungera som tidigare, med dina felaktiga källuppgifter.

Konvertering från Disgen 8 till Disgen 2016 i kortform

 • Programmet konverterar datamappar från Disgen 8.0, 8,1 och 8.2
 • Datamapparna i Disgen 2016 hamnar som standard i ”Mina dokument/Disgen”
 • Persondata, relationer, ortsträd, källträd, bilder i DgPic och kartor i DgMap följer med
 • Arkiven blir nya datamappar
 • Flocktillhörighet kan konverteras och personerna märkas med speciell flagga (valbart)
 • Personerna får i Disgen 2016 en ny personidentitet.
 • Den gamla personidentiteten kan tas över i ett nytt fält i formen Flock:Individnr (valbart)
 • Faddrar konverteras till fysiska personer – med speciell flagga
 • Listan med Favoriter konverteras inte (kan återskapas)
 • Egna språkfiler konverteras inte (kan inte återskapas ännu)
 • Egna utskriftsmallar konverteras inte (kan återskapas)
 • Egna släktböcker konverteras inte (kan återskapas)
 • Definierade men oanvända flaggor konverteras inte
 • Innehållet i HTML-mappen konverteras inte
 • Dubbla födelse- eller dödsnotiser godkänns inte, konverteringen avbryts

Relaterat innehåll