Lägg till syskon

Disgen 2016. Läs hur du lägger till syskon.
Handledning - Lägg till syskon

Guiden gäller för Disgen 2016. För Disgen 2018 se separat guide.

Registrera syskon till det först registrerade barnet

Gör fadern eller modern till det först registrerade barnet till Centrumperson. Se guiden Byta Centrumperson.

lagg-till-syskon-1000.jpg

Fyra avlånga snabbvalknappar framträder i Familjeöversikten: Relation - Partner - Son – Dotter. Av dessa är Relation och Partner valbara. Aktivera Relationsfältet, Gifte, utom äktenskap etc.), mellan far och mor genom att vänsterklicka på det en gång.

 

lagg-till-syskon-1100.jpg

Fältet ändrar färg och snabbvalknapparna för Relation och Partner blir inaktiva och Son och Dotter blir aktiva/valbara.

När ett äldre syskon, eller det äldsta/första barnet ska registreras ska relationsfältet vara aktivt. När ett yngre syskon ska registreras ska fältet med det närmast äldre syskonet vara aktivt.  Du gör ett fält aktivt genom att vänsterklicka en gång på det och det blir markerat med annan färg. När relationsfältet är aktivt, så finns Son och Dotter valbara.

lagg-till-syskon-1200.jpg

När ett barns fält är aktivt, så byter de två avlånga snabbvalknapparna för Son och Dotter namn till Bror och Syster.

lagg-till-syskon-1300.jpg

Välj mellan Son och Dotter eller Bror och Syster.

lagg-till-syskon-1401.jpg

Lägg till ny person öppnas och det skiljer sig från det fönster som öppnas vid registrering av första person, obesläktat man eller kvinna, genom frågan:

Är barnets relation till föräldrarna biologisk? Ja eller Nej? (Se nedan vad som händer om du svarar nej.)

Fyll i fullständiga förnamn och markera tilltalsnamnet med * (Asterisk), efternamn, kön och relation. Välj Nästa.

lagg-till-syskon-1500.jpg

Svarar du Ja på relationsfrågan öppnas Ange var personen föddes. Fyll i datum, ort och källa som tidigare. Välj Nästa.

lagg-till-syskon-1600.jpg

Ange var personen dog öppnas. Fyll i datum, ort och källa som tidigare, om det är aktuellt. Välj Slutför.

Om barnets relation till föräldrarna inte är biologisk

lagg-till-syskon-1700.jpg

Svarar du Nej på relationsfrågan öppnas ett fönster med Ange relationen till föräldrarna. Beskriv relationen till föräldrarna. Fader och moder syns i fönstret med var sina rutor för valen Biologisk förälder – Adoptivförälder – Fosterförälder

Datumfält och kommentarfält. Se mer om foster- och adoptivrelationer i guiden Registrera far och mor. Fyll i relation till far och mor genom att välja föräldraskap för båda, fyll i datum och kommentar. Välj Nästa.

lagg-till-syskon-1800.jpg

Ange var personen föddes. Fyll i datum, ort och källa som tidigare. Välj Nästa.

lagg-till-syskon-1900.jpg

Ange var personen dog öppnas. Fyll i datum, ort och källa som tidigare, om det är aktuellt. Välj Slutför.

lagg-till-syskon-2000.jpg

Personöversikten öppnas för syskonet Botvid. Stäng det.

lagg-till-syskon-2100.jpg

Du har nu lagt till ett syskon för den först registrerade personen.


Kommentar:

När son eller dotter registreras från relationen spelar det ingen roll om modern eller fadern är centrumperson, ifall båda är föräldrar till barnet. Första barnet som registreras hamnar direkt under relationen som nr 1 i syskonskaran. När bror och syster registreras från ett syskon hamnar det efter syskonet som ett yngre syskon.

När barnen i Familjeöversikten är i oordning

Du kan peka på ett barn, klicka ned vänster musknapp, dra och släppa det ovanför eller under ett annat barn. Se guiden Ändra ordning på barn.