Loggfiler

Säkerhetskopiering, datamappskonvertering, export av personer samt import av GEDCOM, orter och personer ger loggfiler.
Handledning - loggfiler
Handledning - loggfiler

Resultat av en del arbetsprocesser som genomförs för vissa funktioner i programmet noteras i en fil som kallas loggfil.

Från Disgenprogrammets huvudfönster kan du via menyn Arkiv välja Öppna textfil.

loggfiler-1020.jpg

Du har möjlighet att studera filerna och rätta till de fel som eventuellt syns i dem. Loggfiler som inte finns ännu är gråade. Valen ovan öppnar loggfiler för resultatet från

  • senaste GEDCOM-Importen
  • senaste Säkerhetskopieringen
  • senaste XML-importen
  • senaste XML-exporten
  • senaste ortsimporten
  • senaste datamappskonverteringen (Konverteringen av Disgen 8-datamapp)
  • senaste kartdatabasuppdateringen

Om loggfiler

Loggfiler har formatet *.txt eller *.html och skapas i samband med en arbetsprocess som utförs. Loggfilerna skapas i din dators användares AppData\Local\Dis  och i användarens Dokument\Disgen\Datamapp.

Exempelvis:

C:\Användare\Användarnamnet\AppData\Local\Dis
hittar du

\Disgen2016\stat-566E8A36-60C15A28.txt  (Skapas vid installationen)
\Disgen2016\Logfiles\ Backup_20151214_0935.txt (Skapas vid Säkerhetskopiering)
\Disgen2016\UploadedBugfiles\Disgen-bugfil-2015-12-13-111958.txt  (Skapas vid Disgenfel)

Exempelvis:

C:\Användare\Användarnamnet\Dokument\Disgen\ DgTmp
(Alternativt C:\Users\Username\Documents\Disgen\DgTmp)
hittar du 

\Loggfil_Gedcomimport.txt         (Skapas vid importering av GEDCOM-fil *.ged)
\Loggfil_ConvertTo2015.html      (Skapas vid konvertering av en Disgen 8-datamapp)

Konverteringsloggen är ackumulerad men det som visas från menyn är den senaste konverteringen.

 

Relaterat innehåll