Nyheter och kända brister i Disgen

Gäller Disgen 2019.2.
Släktöversikt Disgen 2019

Nyheter i Disgen 2019.2

Det viktigaste i Disgen 2019.2 är att det nu är möjligt att använda appen Släkten (för Android), tyvärr dröjer det med iOS eftersom Apple krånglar med oss). För övrigt är ett par brister i den nya relationsregistreringen åtgärdade. För detaljer se ändringslistan.

Släkten är ett verktyg som presenterar släktdata, dina personer och släktträd, från Disgen. Du kan visa men inte uppdatera släktdata i Släkten. Du kan ta med dig din släktforskning i din smarttelefon eller surfplatta (både Android och iOS). Släkten har tre huvudvyer: personvyn samt de grafiska vyerna i form av träd och cirkel som kan viss enskilt eller i par.

Nyheter i Disgen 2019.1

Den viktigaste i Disgen 2019.1 är nog att den försvunna kontextmenyn (högerklick) i alla notiserna i Personöversikten har lagts tillbaka. Disgens hanteringen av icke-biologiska relationer i GEDCOM har också setts över. Hanteringen för partner har förändrats för att minska risken att en oönskad relation utan partner skapas. Därutöver finns felrättningar som rör kartan och HTML-export. För detaljer se ändringslistan.

Appen Släkten som vi talat om dröjer lite till.

Nyheter i Disgen 2019

Disgen 2019 innehåller denna gång ingen revolutionerande nyhet utan vi har siktat in oss på att göra så många förbättringar som möjligt.

Person- och relationsöversikter

För att förbättra stabilitet och prestanda har den tekniska lösningen för person- och relationsöversikterna bytts ut. En synlig positiv effekt är att bilder, multimedia och kopplade källor (Arkiv Digital och Riksarkivet) enkelt kan visas. I vänstra delen av notisen visas i förekommande fall en symbol som går att klicka på för visningen.

I levnadsbeskrivning resp relationshistoria kan notisen markeras var som helst och flyttas efter en kort väntan och släppas där den ska vara.  För de som har svårt att hantera den nya situationen så är användning av tangentbordet med högerklick oförändrad.

Multimedianotiserna har flyttats in bland övriga notiser i levnadsbeskrivningen.

+-markeringen som indikerar text i fotnot/anteckningar har återgått till sin gamla plats till höger i notisen.

Några nya notistyper är införda. För att underlätta publicering i bok och webb finns nu notiserna bok- och webbtext samt bok-och webbild. Utöver dem finns också möjlighet att använda konfirmation, särbo och hypotes (ny textnotis).

I flaggpanelen visas valda färger för använda flaggor.

Utskrifter och DNA

Vald skrivare har lyfts fram och gjorts mer synlig för att förenkla bl.a. pdf-utskrift. Antavlan med X-match har kompletterats med färgmarkeringar för att indikera potentiella X-matcher.

Ortsuppdateringar

Ortsdatabasen har uppdaterats med rättningar av brister som rapporterats. Vid uppgradering genomförs uppdateringen av orterna i ortsdatabasen som Disgen tillhandahåller.

 • historiska församlingar har lagts till
 • fler hänvisningar mellan gamla och nya församlingsnamn
 • landskapstillhörigheter har justerats
 • omflyttningar mellan historiska och aktuella församlingar har gjorts
 • enstaka RSV-koder har ändrats
 • sortering av församlingsnamn
 • förkortningar av församlingsnamn har skrivits ut med undantag för kbfd (kyrkobokföringsdistrikt)

Kartfunktioner

Fler notistyper från person- och relationsöversikten hanteras nu i kartfunktionen. Kartförrådet har nu ändrats så att ett kartförråd knyts till en datamapp. Så att man nu kan ha flera kartförråd, varje kartförråd är knuten till en egen datamapp.

Möjligheterna med Google Earth används på ett bättre sätt. Med hjälp av dina kartor i Disgen kan du skapa kartöverlägg som kan användas i Google Earth. På så sätt kan du använda en historisk karta för att visa ortens omgivning vid aktuell tidpunkt. På liknande sätt kan du använda multimedia i form av bilder, ljud och film för att göra släktens "resa" mer innehållsrik. Visningen av din familj på  Google Earth är bara ett par klick bort.

Presentation i webbläsare (HTML-export)

Multimedia

I HTML 5 finns stöd för att visa video och audio på ett modernare sätt istället för en textlänk. Vi har nu infört denna funktionalitet i Disgens mallar för MP4 videofiler och MP3 audiofiler. Övriga filformat saknar stöd i flera av de stora webbläsarna, de visas därför som tidigare med en länk.

Mobilanpassning

Anpassning har gjorts för att HTML-sidorna ska visas på ett bra sätt på olika storlekar på skärmar, i allt från mobiltelefoner till större dator- eller TV-skärmar.

Ortsbeskrivning

Helt nya sidor som visar informationen som finns lagrad för Disgen-orterna, man kommer till dessa sidor via länkar i ortsnamnet i ortsregistret. Beskrivning, bild och övriga data presenteras samt, om koordinaterna är satta, en Google Maps-karta med aktuell ort i centrum.  Zoomnivån på kartan utgår från det värde som du satt för orten. I kartan kan man zooma och panorera samt välja att visa som karta, satellitbild eller gatuvy.

Vi har även lagt in en länk till Google Earth webb-version, denna länk fungerar tyvärr, för närvarande endast med webbläsaren Google Chrome på grund av begränsningar i Google Earth.

Gott och blandat

Bland andra nyheter i Disgen 2019 kan nämnas:

 • En statistikfunktion i nya kläder finns nu på plats
 • Vi har putsat vidare på släktöversikten så nu kan antalet generationer väljas var för sig för anor och ättlingar
 • Ytterligare förbättringar avseende skalningen på högupplösta skärmar (high DPI)
 • Startsidan är redigerad för att förbättra läsbarheten
 • Återigen går det att undertrycka preposition för orter som skrivs som text
 • Relationstexter i vissa utskrifter är förenklade
 • Med XML-export kan data överföras från Dg2019 till tidigare versioner (2018 eller 2016)
 • Vald skrivare visas i utskriftsdialogen och ny hantering av utskrifter till PDF 

Här listar vi de viktigaste kända bristerna

Bilder med data om bilden

Bilder i bildformatet TIFF och JPG innehåller även data om själva bilden (s.k. EXIF-information). Alla digitala kameror skapar inte data på ett 100-procentligt  korrekt sätt. Effekten av det är att förhandsgranskningen av bilder i Windows 10 kan krascha och ta med sig Disgen i kraschen. Det kan hända när du hanterar en bildnotis och väljer bilden och får fram en utforskarliknande dialog där bilden ska förhandsgranskas. Windows signalerar inte detta på ett sätt som Disgen kan ta hand om vilket leder till en krasch.

Lösningen är  att med hjälp av ett enkelt bildbehandlingsprogram spara bilden i ett annat bildformat, t.ex. BMP, så att EXIF-data försvinner. Om du vill kan du sedan spara bilden i det nya format i TIFF/JPG igen.

Disbyt-utdrag

För tillfället innehåller Disbytutdraget även icke-biologiska relationer men Disbyt hanterar det korrekt.

Export till och import från GEDCOM

Gedcom 5.5 som kom 1996 är fortfarande standard för datautbyte mellan släktforskningsprogram. Dagens släktforskningsprogram, vilket inkluderar Disgen, har flera nya funktioner där GEDCOM-standarden inte enkelt kan tillämpas direkt. Standarden är också möjlig att tolka, och därmed använda, på olika sätt. Konsekvensen kan bli att exporterande och importerande program inte alltid riktigt förstår varandra.

Disgen har ambitionen att försöka ta hand om alla data på något sätt så att ingen dataförlust uppstår. Även om det inte lagras på samma sätt som exporterande program gör eller förväntar sig.

Värt att notera är att Gedcom-filer enligt standarden inte innehåller foton, filmer, dokument eller liknande, utan endast länkar till filerna.

Brist i hanteringen av XML-export/import i Disgen 2016 och Disgen 2019.

Det har uppstått en brist i hanteringen av Disgenorter om man exporterar från Disgen 2018 eller senare och vill importera till Disgen 2016.

Bristen går inte att rätta till i programmet, varken i Disgen 2016, Disgen 2018 eller Disgen 2019 eller senare utgåvor utan måste hanteras av användaren i varje enskilt fall.

Problemet uppstår om användaren i Disgen 2018/2019 lagt till Disgen-orter under någon av de nya Disgenorterna 'Övriga världen' och världsdelarna. Om man använder sådana tillagda orter i notiser och sen exporterar till XML så kan inte XML-filen importeras till Disgen 2016. Det blir ett databasfel 'Fel referens mellan tabeller' som visas i loggen.

Om en användare vill importera en XML-fil till Disgen 2016 från Disgen 2018/2019 och i Disgen 2018/2019 lagt till orter under världsdelarna så måste användaren före exporten flytta den del av ortsträdet som är tillagd från världsdelen till att ligga under ortsträdets toppnivå '-----'. Detta kan lätt göras med 'klipp ut' och 'klistra in på nästa nivå'.

Sedan kan exporten göras och därefter kan användaren flytta tillbaka den flyttade delen av ortsträdet till sin rätta plats.

En exportfil som gjorts på detta sätt kan importeras i Disgen 2016 och de tillagda orterna kommer att hamna under toppnivån. I Disgen 2016 kan sen en lämplig hierarki skapas dit de importerade orterna kan flyttas med klipp och klistra.

Någon programrättning är inte möjlig.

Kartfunktionen

För dig som använder mer än en datamapp: Vid användning av det nya kartförrådet finns det möjlighet att skapa flera sådana kartförråd. Men vi rekommenderar att du tills vidare endast använda ett kartförråd för alla dina datamappar.

Förstoring i Windows

Vårt utvecklingsarbete för att hantera hög DPI-skalning har kokat ner till att Disgen 2019 och Windows nu klarar av att hantera förstoringar i de allra flesta situationer. DPI-skalning påverkar utseende för olika förstoringsgrader på bildskärmen.

Att använda två skärmar med olika förstoring på skärmarna ger problem som vi inte har förutsättningar att lösa. Vi uppmärksammar berörda användare på situationen och föreslår att samma förstoring används. Läs mer om detta.

Placering av Disgens datamappar

Vi rekommenderar att molntjänster inte används för lagring av Disgens aktiva datamappar. Anledningen är att lösningarna oftast bygger på att lokala filer, t.ex i din Dropbox, synkas med molnet som därefter synkar med dina delade lokala dropboxmappar. Konsekvensen blir att de olika förekomsterna av datamappen inte alltid har samma status eller innehåll.

Lagring av säkerhetskopior i molnet fungerar däremot utmärkt.

Ett par brister 

 • Plustecknet när utökade namn används visas för både för- och efternamn även om du endast använder utökade namn för ett av dem
 • Vid GEDCOM-import kan flera biologiska föräldrar skapas
 • Kortkommandon för olika funktioner kan ha brister
 • Pilning i släktöversikt kan ibland ge en oväntad förflyttning vid anförluster
 • Utskriftsdialogen för ”Skriv ut söklista” kan upplevas som komplicerad.
 • Disgen fungerar inte i Windows 10 som är inställt på fullskärmsläge (stöd saknas för surfplattläge)
 • När Arkiv Digitals app används från Disgen öppnas en ny flik för varje tillfälle
 • Vid utskrift av en av stamtavlorna för Y-DNA blir det fel. Det är "Stamtavla - Tabell" utgående från "Endast män (Y-DNA)" som blir fel. Den byggda tavlan på skärmen är korrekt men utskriften innehåller kvinnor (utan ättlingar), oavsett inställningsmall. Vid utskrift av "Stamtavla - Träd" undertrycks de på korrekt sätt.
 • I vissa fall uppdateras inte startfönstret omedelbart med nytt antal personer i datamappen när det importerats personer

Andra plattformar

Enligt uppgift fungerar inte Disgens säkerhetskopiering och återläsning för vissa emulatorer och liknande så det bästa är att du själv testar. Om du har en generell säkerhetskopiering i din Mac är Disgens egna mindre viktig.

Inlägg i Dis-Forum 2018-03-01 visar på följande erfarenhet: "Med Wine 3.0 som kom för en tid sedan fungerar allt helt normalt vad jag kan se. Som standard låter Wine numera programmen "tro" att de körs i Windows 7 så den inställningen är också rätt från början." På Dis Forum finns också en diskussion med erfarenheter kring olika emulatorer.