Lista för senast använda orter - sorterad eller osorterad

Många av Disgens notiser har ett fält för ort som har en lista där man kan välja bland senast använda orter. Vill du ha den listan sorterad eller osorterad? Så här gör du inställningen för det.
Släktforskarprogrammet Disgen har en snabbvalslista med orter
Sorterad lista med orter

Ortsfältet i händelsenotiserna i Disgen har en lista med senast använda orter för att snabbt kunna återanvända orten man nyligen arbetade med.

Listan innehåller ett begränsat antal orter och fylls på allt eftersom du arbetar och väljer nya orter. När listan är full så läggs ytterligare en ort till och då måste någon tas bort och det är alltid den ort som ligger underst.

I en osorterad lista så känns det naturligt att den understa trillar bort för då har man inte använt den orten på länge. I en sorterad lista blir konsekvensen en annan. Till slut har man bara orter som börjar på de första bokstäverna i alfabetet som bilden ovan visar. Vill man använda församlingen Åhus så hamnar den sist och trillar bort direkt. Den kommer inte in på listan utan den får man leta upp varje gång den ska användas. Mycket störande. Därför fungerar listan bäst om den är osorterad.

Så här gör du inställningen om den ska vara osorterad eller sorterad.

ortslista-sorterad-osorterad-1110.PNG

Inställningarna görs i funktionen Redigera orter som enklast hittas i huvudfönstret bland ikonerna. Klicka på huset så öppnas dialogrutan för att redigera orter.

ortslista-sorterad-osorterad-1200.PNG

Dialogen visar ortsträdet. Högerklicka på en ort. Då får du upp en popupmeny där det i mitten finns två val: 

  • Sortera listan över senaste församlingar
  • Sortera listan över senaste orter.

De avser de två översta fälten i dialogen Senast använda församlingar och Senast använda orter.

Finns det en bock framför så innebär det att motsvarande fält hålls sorterat. Vill du inte ha någon sortering så klickar du på aktuell rad så stängs popupmenyn och sorteringen sker inte längre.  Är båda raderna förbockade så får du högerklicka två gånger och klicka. 

Vill du ha tillbaka sorteringen så gör du samma sak igen. Klickning på raden innebär att bocken sätts eller tas bort beroende på hur det ser ut när du får upp popupmenyn.

 Valet ”Sortera listan över senaste orter” påverkar också listan med orter som finns i ortsfältet på notiserna.

OBS! När du väljer sorterad lista så sker sorteringen direkt. När du väljer osorterad lista efter att den har varit sorterad så tar det ett tag innan den upplevs som osorterad. Det måste fyllas på med nya orter för att den ska bli osorterad.

Relaterat innehåll