Disgen är populäraste programmet

Tidningen Släkthistoriskt Forum har nyligen presenterat att Disgen används av 49% av de drygt 5.500 som besvarade enkäten.
Disgen 2016
Fönster i Disgen 2016

Undersökningen

Tidningen Släkthistoriskt Forum (nr 1/2016) har nyligen publicerat resultatet från en undersökning som besvarades av drygt 5500 personer. Enkäten har gjorts tillgänglig att besvara för alla besökare på Rötter och genom information till alla medlemsföreningar i förbundet. Undersökningen syftade till att visa vilka program som används av släktforskare både när det gäller att bygga och/eller publicera släktträd samt att söka och lära sig mer om släkten.

Släktforskarprogram

Tidigare undersökningar som gjorts har lite grovt pekat på att en tredjedel använder Disgen, en tredjedel Min Släkt och resterande tredjedel något annat program. Den här undersökning som troligen har ett större deltagande visar en större övervikt för Disgen som vid undersökningstillfället hade 8.2d som den aktuella versionen. Resultatet, som tydligt visar att många forskare använder mer än ett program, blev:

 • 49% använde Disgen
 • 30% Min Släkt
 • 22% Family TreeMaker
 • 11% Family Tree Builder
 • 6% Holger

Abonnemang och databaser

Undersökningen omfattade även vilka leverantörer av kyrkoböcker och andra databaser som används mest.

Det var en tydligt fallande användning från Arkiv Digital i topp. Sett till vilka som användes ofta så ser listan ut som följer:

 • 70% Arkiv Digital
 • 60% olika databaser på CD/DVD/USB (t.ex. befolkningskivor och Sveriges Dödbok)
 • 35% SVAR (Riksarkivet)
 • > 20% Disbyt
 • < 20% Ancestry
 • 10% My Heritage

Läs mer

Artikeln som presenterar hela resultatet finns i Släkthistoriskt Forum nr 1/2016. De som deltog i undersökningen är till 92% medlemmar i minst en släktforskarförening. 

 

Relaterat innehåll