Förstudie: Mac-version av Disgen

Disgen på Mac är ett gammalt önskemål. Vi har genomfört en förstudie och här är det spännande resultatet.
Modern mac

Sammanfattning

Vid styrelsens möte 2016-11-19 beslutades att lägga en MAC-version av Disgen på is tills vidare. 

Motiveringen är att det blir tidskrävande och därför dyrt. Föreningens resurser kan användas för mer prioriterade ändamål.

Som underlag för styrelsens beslut fanns en rekommendation från produktrådet och en förstudie av FireMonkey som plattform för MAC. Läs mer i nedanstående rapport.
 

Produktrådets förslag till beslut

Produktrådet rekommenderar styrelsen att besluta att inte gå vidare med arbetet att ta fram en version (för Cross plattform) av Disgen gemensam för Windows och Mac. Arbetet blir för omfattande och därmed för dyrt för den nytta och intäkt som kan genereras. Arbetet bör istället inriktas på att göra appar för Android och IOS. 

Förundersökningen visar på följande negativa och positiva sidor:

Negativt

1. Dyrt, ca 5 manmånader av utveckling plus nästan lika omfattande testning som efter databasbytet. Plus att vi får mer testning vid alla kommande releaser som måste omfatta tester både på Windows och Mac. 

2. Berör troligen ett ganska litet kundunderlag av framförallt kunder som har haft Windows och använt Disgen men bytt till Mac. Kunder som inte forskat och börjar på Mac kommer antagligen välja ett Macutvecklat program t.ex. Reunion. 

3. Att koda och underhålla för mer än ett system kommer att göra vissa delar av koden mer komplicerad. Det har alltid en negativ inverkan dock oklart hur stora konsekvenser det ger.

Positivt 

1. Vi får ett program som fungerat både på Windows och Mac, eventuellt också på Android och Linux. (Tänk på att även om programmet i teorin skulle fungera även i telefonen så skulle det antagligen vara helt oanvändbart på en så liten skärm.) 

2. Vi kanske kan få en del nya kunder som inte använder Windows (se motsvarande punkt under negativt) 
 

Packning av Disgen

Packningstekniken av Disgen med programvara typ winebottler eller wineHQ :

Troligen en bättre och billigare väg framåt för att fånga/hjälpa just de kunder som har använt Disgen på Windows men bytt till Mac. Efter demon på funktionärsträffen 2016 så verkade det inte heller så rättframt som man hoppats men kan kanske/troligen fås att fungera med mindre utvecklarinsatser. Det kommer att krävas tester på Mac och hjälp av Mac-kunniga personer. 

Det verkade vara flera steg i installationen som var ganska komplicerade för att få något att fungera. Spontant såg det ut att det var långt från den enkelhet som Apple vill representera.

 

Relaterat innehåll