Beställ bouppteckningar

Skatteverket har nu lanserat en tjänst där du enkelt beställer bouppteckningar som är från 2001 eller senare.
Bouppteckningsformulär

Bouppteckningar efter våra avlidna anor är viktiga källor för att få förståelse för deras livssituation. Det vi släktforskare oftast tittar på är ingressen med den avlidnes efterlevande för att enklare hitta dem. Det är framförallt viktigt för utvandrade barn.

Den materiella redovisningen innehåller det mesta av kvarlåtenskapen mycket detaljerat. Boktitlar och t.o.m. boskapens namn kan finnas med. Speciellt intressant är omnämnda handlingar som rör köp av mark. Jag har till exempel funnit en bouppteckning från sent 1700-tal som pekar ut en ägohandling för familjegården från 1590-talet.

För nyare bouppteckningar, från 2001 och framåt, har Skatteverket en automatiserad tjänst. Processen är helt automatiserad om du har ett komplett personnummer för den som bouppteckningen ska gälla för. Du hittar det kompletta personnumret för avlidna personer enklast med hjälp av "Sveriges dödbok". När du gjort beställningen dröjer det några minuter upp till några timmar tills du får handlingen. Om du saknar det kompletta personnumret kan du istället ringa Skatteverket, 010–577 96 00.

Kopior av bouppteckningar från 2001 och senare beställer du här.

Kopior av äldre bouppteckningar (före 2001) beställer du från Riksarkivet.

Dessutom har ArkivDigital har fotograferat många äldre bouppteckningar och bouppteckningsregister.