Har någon i din släkt varit med om konkurs?

Då har du tur i oturen!
Konkurs med helt tomma fickor


Från 1700-talet fram tills idag finns olika sätt att hitta uppgifter om konkurser. I äldre tider fanns ibland särskilda konkursakter som i vissa fall har digitaliserats, t.ex. Arkiv Digital Gotlands Norra och Södra Häradsrätt 1829 – 1943. Finns inga konkursakter gäller det att bläddra i protokoll från häradsrätter, rådhusrätter, skeppslag, bergslag och tingslag. Kan vara svårt att hitta bland alla andra civilmål.

I Post & Inrikes Tidningar publiceras alla konkurser. För åren 1821 – 1895 finns de digitaliserade men ej sökbara.

De två senaste årens konkurser finns publicerade hos Bolagsverket.

Många konkurser annonseras och kommenteras i dagstidningar. Tidningar äldre än 115 år finns digitaliserade hos Kungliga Biblioteket (KB).  Vissa dagstidningar har en tilläggstjänst för prenumeranter som ger möjlighet att söka i samtliga upplagor av tidningen, bl.a. Svenska Dagbladet.

För Stockholm finns ett särskilt konkursregister ”Tidigmoderna konkurser” 1687 – 1849.

Släkthistoria nr 12–2018 har en artikel under Släktforskarskolan med en del information.