Tillfällighetsfynd - Förmyndarskapsprotokoll

Att slöläsa en dombok kan ibland leda till nya insikter om hur personer hänger ihop före husförhörslängdernas och dopböckernas tid eller i församlingar där längderna inte längre finns.
Utdrag ur dombok

4 mars 1830 §85
Häradsrätten förordnar härigenom Åboen Pål Sjöström på Råå till laga förmyndare för omyndiga pigan Pernilla Larsdr på Råå, i afseende på det arf som tillfallit bemälta omyndiga efter hennes aflidna fadersyster, Enkan Karna Jönsdotter i Pålstorp. Och erinra förmyndaren om noggrann efterlefnad af 22 och 23 Kap. Ärfdabalken.

Förmyndarskapsprotokoll finns i alla häradsrätters arkiv. De kan hittas i lite olika längder för man hade inte samma system överallt och är inte inlagda likadant under alla år utan det kan växla. I ArkivDigitals index har man synliggjort dem som Förmyndarskapsprotokoll även när de ligger ihop med Uppbuds- och lagfartsprotokoll. Så de går att hitta ganska enkelt. Lägg lite tid på de protokollen. Man vet aldrig vad man kan hitta. Det här hittade jag.

Jag bläddrade sakta i domboken bakifrån och höll ögonen på vilka personer de olika paragraferna avsåg. Insåg att jag läste i en del av boken som handlade om förmyndare och inte lagfarter som jag egentligen letade efter. Det var intressant ändå för sådana protokoll hade jag aldrig läst förut. I bouppteckningarna framgår ju vem som utses till förmyndare för de omyndiga barnen. De är ofta nära släktingar. Förmyndarskapet protokollförs hos häradsrätten. Där framgår också när en förmyndare vill avsäga sig förmyndarskapet och varför. Det kan vara hög ålder eller att de är förmyndare för många barn och det blir för mycket arbete med det.

Jag fastnade på ett namn som fanns i min forskning och läste hela texten noggrant. Det handlade om en omyndig piga som fått ärva lite av sin ”fadersyster”.  Självklart sökte jag i min Disgen-databas. Den omyndiga flickan, som hette Pernilla Larsdotter, var lillasyster till förmyndarens hustru. Jag kände till Pernillas far och hans föräldrar och några av hans syskon men fastern Karna Jönsdotter fanns inte bland dem.

Jag skapade ytterligare en familjeöversikt och sökte efter Karna. Hon fanns också i databasen. Hon var änka, hade inga barn och där fanns inga föräldrar kopplade till henne. Tack vare förmyndarskapsprotokollet visste jag nu att hon var syster till Lars. Med två familjeöversikter på skärmen kunde jag enkelt koppla ihop henne och brodern.

Innan jag gjorde det gick jag igenom faddrarna för Pernilla, hennes syskon och kända kusiner och fann att Karna Jönsdotter fanns med i gruppen faddrar. Då kopplade jag in henne som fadder när jag ändå höll på och rensade bort några löst hängande faddrar som inte var kopplade till annat än fadderbarnen.

Det kändes bra att kunna sätta föräldrar till Karna som var född 1754 och som inte finns i någon födelsebok för de startar först 1755 i Raus församling. Eftersom hon aldrig fick några egna barn så hade jag inte fått någon hint om vem hennes syskon kunde vara. Karna och Jöns är ganska vanliga namn i socknen så det var inte uppenbart i vilken familj hon hörde hemma. Uppgiften i förmyndarskapsprotokollet löste det problemet.