Gratis SVAR

Riksarkivet Marieberg
Fotograf: Henrik Lithner, Riksarkivet

I veckan meddelade media att släktforskning ska bli gratis genom att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner redan från årsskiftet. Satsningen ingår i regeringens budgetproposition för 2018 som lämnades till Riksdagen 20 september.

I mars kom beskedet att regeringen inlett arbetet med ”avgiftsfri släktforskning”, bl.a. efter påtryckningar från Släktforskarförbundet. Riksarkivet fick i uppdrag att beskriva ”förutsättningarna för att tillgängliggöra myndighetens digitala arkivinformation avgiftsfritt och som öppen data”. Vilket i klartext innebär att syftet är att materialet i Riksarkivets digitala forskarsal ska bli tillgängligt gratis.

Dis motionerade till förbundets årsmöte i augusti i frågan, här följer ett kort klipp från motionen:

”Det är lätt att tycka att ”gratis är gott”. Verkligheten är dock mer komplicerad, det heter ju också ”there’s no free lunch’’.

Faktum är ju att de företag som genom åren arbetat med att tillhandahålla bilder av källmaterial dels har påskyndat arbetet inom Riksarkivet (Genline var på sin tid en rejäl blåslampa), dels höjt kvalitén och bredden på materialet (främst ArkivDigital).

Det vore sannerligen inte bra för svensk släktforskning om ArkivDigital försvann från banan, utkonkurrerade av Riksarkivet.

Det är kort förvarningstid, men DIS föreslår att Släktforskarförbundet ska driva en linje att Riksarkivet ska tillhandahålla materialet gratis upp till en viss gräns, t ex 1000 fria bildvisningar per år för varje konto, men ta marknadsmässigt pris därutöver, alltså i linje med dagens abonnemangspriser hos Riksarkivet.”

Nyheten presenteras också på förbundets hemsida Rötter.

Förbundets ordförande Erland Ringborg ser det som en liten ”krydda” på Riksarkivets 400-årsjubileum nästa år. Läs mer i hans blogginlägg på Rötter.

Du kan läsa mer i Roland Classons artikel  Helsingborgs Dagblad.

Läs också om bakgrunden med Riksarkivets uppdrag och rapport som ligger till grund för propositionen. Värt att notera är att Riksarkivet digitala bilddatabas innehåller 180 miljoner bilder men endast 99 miljoner av dessa bilder kan nås via webbplatsen. Som jämförelse har Arkiv Digital närmare 75 miljoner färgbilder. Kan det innebära att ytterligare 80 miljoner bilder görs tillgängliga för externa aktörer som Arkiv Digital i linje med "öppna data"?

Bakom Riksarkivets nya uppdrag ligger EU-kommissionens PSI-direktiv från 2003 (PSI betyder Public Sector Information)  syftar till att återanvända och tillgängliggöra offentlig information. Ett annat uttryck som används är ”Öppna data” och Lantmäteriet har redan erbjudit det under några år. Läs mer om den svenska tolkningen av EU-direktivet.

Relaterat innehåll