Hitta rätt med Dispos!

Dispos länkar till alla tre kyrkoboksleverantörerna Ancestry, Arkiv Digital och Svar. Av Olof Cronberg
Dispos

Välkommen till nya Dispos som länkar till Ancestry, ArkivDigital och Svar

Dispos kan länka till alla tre kyrkoboksleverantörerna. För alla leverantörerna krävs att du har abonnemang på respektive tjänst. Länkningen ser olika ut beroende på leverantör. I samtliga fall förutsätts att du använder senaste version av respektive bildläsare. Självklart krävs också att du loggar in i respektive tjänst varje gång du påbörjar en ny session.

Vad är DISPOS?

Tanken är att Dispos skall vara en smidig ingång för DIS-medlemmar till primära och sekundära källor till släktforskningen som finns tillgängliga via Internet eller annat datamedia.

Vad finns just nu?

DISPOS har nu funnits i åtskilliga år men fylls fortfarande på med allt mer uppgifter. Nu finns hänvisning till alla tre kyrkoboksleverantörerna. Det finns också hänvisningar till SCB-längderna 1860-97 hos Ancestry för alla län. Till många församlingar finns också hänvisningar till personregister. Man kan se var en församling ligger på Hitta.se:s kartor och har också en direktingång till Lantmäteriets historiska kartor. Det går numera också att söka på ortnamn i de församlingar där husförhörslängderna har indexerats i GIDx-projektet.

Kyrkoboksvolym

Där vi har uppgifter hänvisar vi till församling, kyrkoboksvolym och i vissa fall även till ungefärlig sida. Du kan sedan länka vidare till ArkivDigital, Ancestry eller Svar beroende på vem som har digitaliserat volymen och vilket abonnemang du har.

Register till kyrkoböcker

När man ändå söker på församling och längd, är det ju också enkelt att redovisa om det finns något register till församlingens kyrkoböcker. Det finns ju idag register till väldigt många av Sveriges församlingar, men de ligger på många olika ställen. En del finns på webben, andra på CD-skivor eller tillgängliga på papper på arkiv. Tanken är att här skall finnas referenser till register som finns allmänt tillgängliga.

Kartor

Som släktforskare är det ju viktigt att hålla koll på var man forskar. För att underlätta det finns här referens till varje församlingskyrka på hitta.se:s kartor. Här finns också en genväg till Lantmäteriets historiska kartor.

Kyrkoboksleverantörer

Ancestry - fungerar med både PC och Mac utan ytterligare installation.
Genline har upphört som egen verksamhet och gått upp i Ancestry. Länkar till Genline fungerar mot Ancestry.

ArkivDigital - fungerar med både PC och Mac utan ytterligare installation.
Alternativ 1. Nya logotypen. Länkar till ArkivDigitals webb-version. Fungerar direkt.
Alternativ 2. Gamla logotypen. Länkar till lokalt program ArkivDigital Online (stängs ner 31 dec 2017). När du trycker på en AD-länk får du en fråga om att öppna en fil som heater show.aid-link. Svara ja på frågan och kryssa om möjligt i att filen ska öppnas automatiskt.

Svar - fungerar med Linux, PC och Mac utan ytterligare installation. Här är länkningen från början inte exakt synkad, utan titta gärna på vilket sidnr som föreslås av Dispos och gå till den sidan om du inte hamnar där från början.

Dispos-access från Disgen

Om du har uppdaterat till Disgen 8.1d eller högre kan du komma åt Dispos från Disgen. När du befinner dig i familjeöversikten kan du trycka på den knappen med den röda boken för att söka . En version av Internet Explorer används för att visa sökresultatet i Dispos. För att öppna länkar till ArkivDigital får man höger-klicka på AD-symbolen och välja öppna länk, för att länk-filen ska hämtas hem.


Hur kan jag komma åt Dispos?

Det finns idag tre vägar in: via Disbyt, via Disgen eller via Dispos eget sökformulär. Man kan således komma åt Dispos oavsett vilket släktforskningsprogram man använder.

DISBYT

Efter varje notis i Disbyt finns det en symbol för en bok eller källa. Trycker man på den så kommer man till Dispos. Det är viktigt att påpeka att Dispos inte är en källa från den enskilde släktforskarens material, utan en källa till typen av händelse för det året för den församlingen.

DISPOS

Man kan söka i Dispos för sökformuläret som finns här. De fält som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska fält. Du hittar dit från inloggningssymbolen i höger del av menyn ovan eller här.


Kan jag hjälpa till att göra Dispos bättre?

Tanken är att vi tillsammans skall göra Dispos bättre. Det skall därför vara enkelt att lägga till uppgifter som saknas. Enstaka uppgifter ska man kunna lägga till direkt i Dispos-formuläret. Vill du hjälpa till på ett mer systematiskt sätt, så söker vi Dispos-ombud som kan hjälpa till på länsnivå. I så fall får du hjälpa till att plocka fram tabeller över olika typer av register och källor, som vi sedan lägger in på ett smidigt sätt. Är du intresserad av hjälpa till kan du skicka ett mejl till dispos@dis.se.

Har du ett eget material som är tillgängligt på webben eller på annat datamedia, så kan du höra av dig så skall vi se om vi kan lägga till det på något lämpligt sätt. Sänd i så fall också ett mejl till dispos@dis.se. Vi hoppas att efterhand kunna bygga på med olika typer av spännande tjänster.

Rapportera gärna fel, bäst på DIS Forum, annars till dispos@dis.se


Ett par exempel

Här ser du sökformuläret och första delen av resultatet när söker på Torpa i Västmanland.

Dispos-1.JPG

Tack vare det tidigare samarbetet med Genline i GIDx-projektet kan du i vissa fall också få ett bra resultat när du söker på ett ortsnamn i en församling. Exemplet nedan visar övre och nedre delen av resultatet när du söker på gården Falla i Adelöv.

Dispos-2.JPG

Dispos-3.JPG


Historik

Idén föddes när vi insåg att vi i underlagen till DISBYT hade många referenser till Genlines GID-koder. Om man sorterade om de per församling, så kan man ju beräkna ungefär var andra sidor borde ligga om man har flera referenser till samma volym. När vi tittade efter lite noggrannare fanns det också en hel del hänvisningar till sidorna i kyrkoböckerna. Dessa hänvisningar kan man ha nytta av oavsett om man läser kyrkoböckerna på Internet hos Genline eller SVAR, eller om man läser dem på mikrokort eller arkiv. Vi fann också att man ganska lätt skulle kunna hänvisa till Dispos både från Disgen och Disbyt, och att när man ändå hade en församling framme vore det bra om man kunde finna ytterligare forskningshjälpmedel.