Vill du hjälpa till!

I en förening finns det alltid många intressanta områden att engagera sig i.
Engagera dig i DIS verksamhet

I en förening finns det alltid många intressanta områden att engagera sig i. Så är det naturligtvis även i DIS. En funktionär uttryckte på ett bra sätt vad det innebär.

”Oavlönat, men spännande och intressant, där man har flexibel arbetstid och jobbar i sin egen takt.
Du får också möjlighet att samarbeta med andra med samma intresse och sist, men inte minst, vara med att påverka.”

På vår webb kan du läsa om en massa intressanta förslag. Aktuellt för tillfället är redaktör för vår engelskspråkliga pdf-tidning ”Rooted in Sweden” och fler faddrar.

Men om du är intresserad av att skriva för vår tidning och webb finns alltid ett behov. Eller om du gillar områden som rör layout eller teknik. Hör av dig till Christer och berätta om dig själv, vad du kan och är intresserad av. 

Relaterat innehåll