Säkerhetskopior av kursbokens databas

Säkerhetskopior, backupfiler, har skapats för de olika avsnitten i kursböckerna. De är namnsatta efter resp avsnitt i kuren och finns för de olika Disgen-versioner, 2016 och 2018 för Bergslagens kursbok samt 2019 för Filbyters kursbok.
Brons - en hand med ett nyfött barn i.

Den som deltar i en kurs med vår kursbok kan  få rätt utseende på databa­sen, när ett nytt avsnitt börjar, även om man inte kunnat närvara vid föregående kurstillfälle.

Den som vill öva ett speciellt avsnitt flera gånger kan använda backupfilerna till att återställa databasen till föregående avsnitt. Hela databasen kan nollställas om man vill börja om med kursen. Backupfilerna är också användbara för dem som använder kursboken på egen hand.

Disgens databas består av ett antal mappar, där mappen DgBackup används för lagring av säkerhetskopior. Vid lärarledda kurser ser läraren till att den mappen i databaserna är laddad med säkerhetskopiorna. Användare, som använder kurs­boken för självstudier, kan här nedan ladda ner en säkerhetskopia eller alla säkerhetskopiorna.

Ladda ner säkerhetskopior

Förfaringssättet kan nu variera beroende på vilken version av Windows du har.

  • Klicka med höger musknapp på filen Avsnitt 0
  • Välj Spara som och spara filen på lämplig plats, t.ex. på skrivbordet.
  • I nedre kanten visas när nedladdningen är klar. Stäng med krysset.
kursbok-1000.png
Bild 1. Nedladdning av zip-fil
  • Högerklicka på den nedladdade filen, som ligger på skrivbordet, och välj Kopiera.
  • Starta Disgen. Klicka på Arkiv i övre vänstra hörnet.
kursbok-1100.png
Bild 2. Välkomstfönstret
  • Arkivmenyn öppnas. Välj Öppna datamappen.
kursbok-1200.png
Bild 3. DgBackup
  • HögerklickaDgBackup och välj Klistra in.
  • Upprepa förfaringssättet för Avsnitt 1Avsnitt 8.

Säkerhetskopiorna

Säkerhetskopiorna för de olika avsnitten finns som bilagor nedan. Kolla noga så att du laddar ner säkerhetskopior för rätt utgåva och rätt Disgen-verssion av din kursbok.