Säkerhetskopior av kursbokens databas

Säkerhetskopior, backupfiler, har skapats för de olika avsnitten i kursböckerna. De är namnsatta efter respektive avsnitt i kursen och finns för Disgen 2021 och de äldre Disgen versionerna: 2018 och 2019 .
Brons - en hand med ett nyfött barn i.

Den som deltar i en kurs med vår kursbok kan  få rätt utseende på databa­sen, när ett nytt avsnitt börjar, även om man inte kunnat närvara vid föregående kurstillfälle.

Den som vill öva ett speciellt avsnitt flera gånger kan använda backupfilerna till att återställa databasen till föregående avsnitt. Hela databasen kan nollställas om man vill börja om med kursen. Backupfilerna är också användbara för dem som använder kursboken på egen hand.

Disgens databas består av ett antal mappar, där mappen DgBackup används för lagring av säkerhetskopior. Vid lärarledda kurser ser läraren till att den mappen i databaserna är laddad med säkerhetskopiorna. Användare, som använder kurs­boken för självstudier, kan här nedan ladda ner en säkerhetskopia eller alla säkerhetskopiorna.

Ladda ner säkerhetskopior

Förfaringssättet kan nu variera beroende på vilken webbläsare du använder.

  • Klicka med höger musknapp på aktuell länk
    "Disgen 20xy, utgåva 20xy-z Avsnitt X" eller "Facit till grundkurs för Disgen 20xy".
  • Välj Spara som och spara filen på lämplig plats, t.ex. i en mapp på skrivbordet.
  • I Microsoft Edge visas det uppe till höger när nedladdningen är klar. Öppna mappen där filerna sparas, t.ex. på skrivbordet.
kursbok-1000.png
Bild 1. Nedladdning av zip-fil
  • Högerklicka på den nedladdade filen i din mapp och välj Kopiera.
  • Starta Disgen. Klicka på Arkiv i övre vänstra hörnet.
kursbok-1100.png
Bild 2. Huvudmenyn med Arkiv-menyn längst ut till vänster.
  • Arkivmenyn öppnas. Välj Öppna datamappen.
Öppna datamapp i Arkiv-menyn.
Öppna datamapp i Arkiv-menyn.
  • HögerklickaDgBackup och välj Klistra in.
kursbok-1200.png
Bild 3. DgBackup
  • Upprepa förfaringssättet för Avsnitt 1Avsnitt 8.

Säkerhetskopiorna

Säkerhetskopiorna för de olika avsnitten finns som bilagor nedan. Kolla noga så att du laddar ner säkerhetskopior för rätt utgåva och rätt Disgen-version av din kursbok.