Distansutbildning Disgen 2023, grundkurs

Dis regionföreningar erbjuder distanskurs för Disgen 2023.
Kursen bygger på version 2023.
Alla Dis-medlemmar är välkomna att delta!
Distansutbildning Disgen 2021

Till distansutbildningen används samma kurskompendium som lärarledda kurser. Indelningen är vald enligt det som brukar hinnas med på 6 st. 3 timmars pass. Under kursens gång, ca. 6 veckor, gör du 6 insändningsuppgifter genom att skicka in säkerhetskopior till din handledare för kontroll och eventuell rättning. Du kan hela tiden få hjälp via e-post om något är oklart eller på telefon.

Kursen bygger på Dis-Filbyters grundkurs för Disgen 2023 och innehåller följande moment:

  • Skapa mapp för alla släktdata. Programmets uppbyggnad.
  • Inmatning/registrering av allehanda data rörande personer, allt från födelse och dop till död och däremellan händelser i personens liv.
  • Personens kopplingar och relationer till andra personer.
  • Analyser och kontroller av notiser.
  • Hantering av de orter/platser där personer bott eller verkat.
  • Hantering av källor.
  • Hantering av bilder.
  • Presentationer och utskrifter på olika sätt, ansedlar och antavlor.
  • Hur man gör utdrag av sina data för att dela med andra och göra Disbytutdrag.

Kursen bygger helt på Disgen 2023 och behandlar inte skillnaderna mellan 2023 och tidigare versioner av Disgen. Alla kursdeltagare jobbar med samma underlag. Observera att du inte jobbar med din egen familj.

Kurskompendiet innehåller därutöver ca. 42 sidors fördjupning som du kan använda för självstudier. Som t.ex. mer om utskrifter, hur du använder kartan och hur du delar med dig med hjälp av olika exporter ur din databas.

Du anmäler dig till din regionförening eller på särskilt formulär hos DIS-Filbyter, som kurs-nr anger du D02.

Ordinarie avgift är 900:-, medlemmar i en av DIS regionföreningar har rabatterat pris 750:-

Kursledare är en utbildare i din Regionförening.

Kontrollera utbud och pris hos din Regionförening.

Om du använder kursmaterialet för självstudier i Disgen 2023 så finns säkerhetskopior att ladda ner efter varje avsnitt.