Distansutbildning i Disgen 2021, grundkurs

Dis regionföreningar erbjuder distanskurs för Disgen 2021.
Kursen bygger på version 2021.
Alla Dis-medlemmar är välkomna att delta!
Distansutbildning Disgen 2021

Till distansutbildningen används samma kurskompendium som lärarledda kurser. Indelningen är vald enligt det som brukar hinnas med på 6 st. 3 timmars pass. Under kursens gång, ca. 6 veckor, gör du 6 insändningsuppgifter genom att skicka in säkerhetskopior till din handledare för kontroll och eventuell rättning. Du kan hela tiden få hjälp via e-post om något är oklart eller på telefon.

Kursen bygger på Dis-Filbyters grundkurs för Disgen 2021 och innehåller följande moment:

  1. Lära dig att skapa en ny datamapp för kursen, registrera första person, föräldrar, ort, dop och faddrar. Skapa säkerhetskopia och avsluta Disgen.
  2. Registrera gifte, barn och källor. 
  3. Registrera död, barn till ogifta, koppla partner, skriva textnotiser, registrera familjens barn.
  4. Kontrollera notiser, inställningar, foto/porträtt. 
  5. Registrera en ny familj, flaggor, sökning, fosterbarn, adoptivbarn. 
  6. Konvertera till Disgen-orter, utskrifter, utländska orter, Disbyt, Dispos, gemensamma anor/ättlingar. 

Kurskompendiet innehåller därutöver ca. 42 sidors fördjupning som du kan använda för självstudier. Som t.ex. mer om utskrifter, hur du använder kartan och hur du delar med dig med hjälp av olika exporter ur din databas.

Du anmäler dig till din regionförening eller på särskilt formulär hos DIS-Filbyter, som kurs-nr anger du D02.

Ordinarie avgift är 900:-, medlemmar i en av DIS regionföreningar har rabatterat pris 750:-

Kursledare är en utbildare i din Regionförening.

Kontrollera utbud och pris hos din Regionförening.

Det finns fortfarande möjlighet att gå distansutbildning för Disgen 2016, 2018 eller 2019 hör efter med din regionförening.

Om du använder kursmaterialet för självstudier i Disgen 2021 så finns säkerhetskopior att ladda ner efter varje avsnitt.