Distansutbildning i Disgen 2019, grundkurs

Dis regionföreningar erbjuder distanskurs för Disgen 2019.
Kursen bygger på version 2019.
Alla Dis-medlemmar är välkomna att delta!
Distansutbildning Disgen 2019

Till distansutbildningen används samma kurskompendium som lärarledda kurser. Indelningen är vald enligt det som brukar hinnas med på 8 st 3 timmars pass. Under kursens gång, ca 8 veckor, gör du 8 insändningsuppgifter genom att skicka in säkerhetskopior till din handledare för kontroll och eventuell rättning. Du kan hela tiden få hjälp via e-post om något är oklart eller på telefon.

Kursen bygger på Dis-Filbyters grundkurs för Disgen 2019 och innehåller följande moment:

  1. Lära dig att skapa en ny datamapp för kursen, registrera första person, föräldrar, ort, dop och faddrar. Skapa säkerhetskopia och avsluta Disgen.
  2. Registrera gifte, barn och källor.
  3. Redigera källor, registrera död, barn till ogifta, koppla partner, skriva textnotiser.
  4. Kontrollera notiser, skapa flaggor, ytterligare registreringar.
  5. Inställningar, lägga in foto, registrera en ny familj.
  6. Redigera flaggor, sök, an-/stamtavla eget fönster, konvertera till Disgen-orter.
  7. Utskrifter, registrera utländska orter.
  8. Göra Disbyt-utdrag, sök i Disbyt, Dispos, gemensamma anor/ättlingar.

Kurskompendiet innehåller därutöver ca 40 sidors fördjupning som du kan använda för självstudier. Som t.ex. mer om utskrifter, hur du använder kartan och hur du delar med dig med hjälp av olika exporter ur din databas.

Du anmäler dig till din regionförening eller på särskilt formulär hos DIS-Filbyter, som kurs-nr anger du DIS02-19.

Ordinarie avgift är 1000:-, medlemmar i en av DIS regionföreningar har rabatterat pris 800:-

Kursledare är en utbildare i din Regionförening.

Det finns fortfarande möjlighet att gå distansutbildning för Disgen 2016 eller 2018, hör efter med din regionförening.

Om du använder kursmaterialet för självstudier i Disgen 2019 så finns säkerhetskopior att ladda ner efter varje avsnitt.