Distansutbildning Disgen 2018, grundkurs

Dis-Filbyter erbjuder distanskurs för Disgen 2018.
Kursen bygger på version 2018.
Alla Dis-medlemmar är välkomna att delta!
Distansutbildning Disgen 2018

Till distansutbildningen används samma kurskompendium som lärarledda kurser. Du ska få samma kunskaper. Indelningen är vald enligt det som brukar hinnas med på 8 st 3 timmars pass. Under kursens gång, ca 8 veckor, gör du 8 insändningsuppgifter genom att skicka in säkerhetskopior till din handledare för kontroll och eventuell rättning. Du kan hela tiden få hjälp via e-post om något är oklart eller på telefon.

Kursen bygger på Dis-Filbyters grundkurs för Disgen 2018 och innehåller följande moment:

  1. Lära dig att skapa en ny datamapp för kursen, registrera första person, föräldrar, ort, dop och faddrar. Skapa säkerhetskopia och avsluta Disgen.
  2. Registrera gifte, barn och källor.
  3. Redigera källor, registrera död, barn till ogifta, koppla partner, skriva textnotiser.
  4. Kontrollera notiser, skapa flaggor, ytterligare registreringar.
  5. Inställningar, lägga in foto, registrera en ny familj.
  6. Redigera flaggor, sök, an-/stamtavla eget fönster, konvertera till Disgen-orter.
  7. Utskrifter, registrera utländska orter.
  8. Göra Disbyt-utdrag, sök i Disbyt, Dispos, gemensamma anor/ättlingar.

Kurskompendiet innehåller därutöver ca 40 sidors fördjupning som du kan använda för självstudier. Som t.ex. mer om utskrifter, hur du använder kartan och hur du delar med dig med hjälp av olika exporter ur din databas.

Du anmäler dig på särskilt formulär, som kurs-nr anger du DIS02-18.

Ordinarie avgift är 1000:-, medlemmar i en av DIS regionföreningar har rabatterat pris 800:-

Kursledare är Bertil Lindqvist mfl kursledare i Dis-Filbyter.

Anmälan till distansutbildning för Disgen 2016 kan fortfarande göras på särskilt formulär, som kurs-nr anger du DIS02-18.