Efterlysning av efterlevande till drabbade i Getå-olyckan

Svenska kyrkan i Norrköping söker kontakt med ättlingar och anhöriga inför minnesgudstjänsten den 30 september.
Minnessten på Norra kyrkogården i Norrköping
Minnessten på Norra kyrkogården i Norrköping (källa: Wikipedia)

Den 1 oktober 1918 inträffade den hittills värsta järnvägsolyckan i Sverige. 45 meter av banvallen strax väster om Getå på järnvägen mellan Norrköping och Nyköping rasade strax före kl 19 ned i Bråviken. När ett snälltåg från Malmö till Stockholm några minuter senare kom till platsen, föll det i den grop som uppstått. Glödande kol från loket antände vagnarna, vars vagnskorgar till stor del var byggda av trä. Något fler än 40 människor dog, och många blev skadade. Också för de andra av de sammanlagt cirka 165 resenärerna blev olyckan ett svårt minne, liksom för räddningspersonalen på platsen, sjukpersonalen på Norrköpings lasarett och dem som under de följande dagarna tog hand om lok- och vagnsrester och den raserade banvallen.

Huvudansvarig för hela arrangemanget är Järnvägsmuseet i Gävle. Information om det finns på deras hemsida.

Svenska kyrkan ansvarar för minnesgudstjänsten den 30 september. Den kommer att ledas av förre ärkebiskopen Anders Wejryd.

De som ordnar gudstjänsten 30 september vill särskilt bjuda in och välkomna ättlingar och anhöriga till dem som drabbades av olyckan, dem som dog eller skadades eller på annat sätt blev berörda. Svenska kyrkan i Norrköping söker därför kontakt med ättlingar och anhöriga och är tacksam för all hjälp de kan få med detta.

Kontaktperson är prästen Niklas Adell.

Relaterat innehåll