Lantmäteriet släpper kartinfo fri!

Nu släpper Lantmäteriet småskalig kartinfo fri enligt deras pressmeddelande.
Utdrag ur Sverigekartan över Borås

Läs mer på Lantmäteriet. Även tidningen Ny Teknik uppmärksammar det.

I samband med Position 2015 som gick av stapeln 17-19 mars på Stockholmsmäsan höll Karl-Ingvar Ångström en presentation på temat "Lantmätarna och markanvändningen under äldre tider".

"Det är viktigt med ett historiskt perspektiv i en snabb samhällsutveckling. Intresset för historiska kartor och för släktforskning är ett uttryck för detta och bör därför understödjas av myndigheter, organisationer och företag. Markanvändningen under äldre tider är viktig information för dagens planering. Släktforskarföreningen DIS håller på att georeferera häradsekonomiska kartan och sockenkartorna. Kartorna är i första hand tänkta att användas i släktforskarprogrammet Disgen men kan också användas i andra tillämpningar. Lantmätarna har gjort enorma insatser genom att dokumentera och utveckla markanvändningen i äldre tider. Detta är av stort intresse för släktforskningen. Släktforskarrörelsen vill samla och tillgängliggöra lantmätarmatriklar och lantmäterilitteratur."

Relaterat innehåll