RGD - status juni 2015

Delprojektet openRGD har nyligen avslutats.
RGD - sveriges historiska befolkning

Läget (juni 2015)

openRGD är ett delprojektet inom RGD som avser att väsentligt bredda och förenkla möjligheterna för allmänheten att använda de verktyg som tas fram i huvudprojektet RGD genom att:

  • Att utveckla och utvärdera en algoritm för fuzzy matchning (identifikation av gemensamma individer och familjer) mellan två släktträd. Fokus för algoritmen är noggrannhet och effektivitet.
  • Utveckla fria Web-tjänster för access till RGD's verktyg.

openRGD är ett samarbete mellan DIS och Lunds universitet (Institutionen för Elektro- och Informationsteknik, EIT) och har stötts med ett finansiellt bidrag från Interfonden .SE under tiden 2014-06-01 – 2015-04-30. Utöver personella resurser bidrar EIT med sin kunskap inom informationsteknik vad gäller algoritmer och databasstruktur.

Funktionerna i openRGD-Web kan användas för att höja tillförlitligheten i relationer och sakuppgifter i den egna forskningen dels genom vissa formella kontroller av den ingående GEDCOM-filen och dels vid jämförelse av samma fil mot en annan GEDCOM-fil. Det är ambitionen att släktforskaren skall kunna höja kvaliteten i den egna forskningen. openRGD's Web-tjänster syftar till att med "självbetjäning" kunna göra ovanstående kvalitetsgranskning (indatavalidering) samt att i två GEDCOMfiler kunna identifiera matchande individer men även identifiera avvikelser i form av släktrelationer eller sakuppgifter för dessa individer.

Resultatet återfinns här.

Relaterat innehåll