RGD - status januari 2013

Dis styrelse har tillsatt en projektgrupp med uppgift att fördjupa analysen av vissa frågeställningar för att senare fatta beslut om eventuellt genomförande.
RGD - sveriges historiska befolkning

Läget (januari 2013)

Dis styrelse har tillsatt en projektgrupp under ledning av Christer Gustavsson  med uppgift att fördjupa analysen av vissa frågeställningar för att senare fatta beslut om eventuellt genomförande.

Huvuduppgiften är att ta fram en prototyp med tonvikt på indatakontroller och matchning av tillkommande individer mot de redan befintliga i databasen. Här ingår även normering av orter liksom hantering av egennamn.

Ett annat delprojekt är att undersöka möjligheterna att införa en modul för egenkontroll av den egna databasen före inrapportering till Disbyt/RGD.

Projektgruppen rapporterar till en av styrelsen tillsatt styrgrupp, där bl. a. Dis ordförande ingår.

Följ projektets utveckling genom information i Dis Forum.

Relaterat innehåll