Disgen för din DNA-släktforskning

Det finns redan några funktioner i Disgen 2016 som du kan använda för din DNA-släktforskning. Sedan länge finns t.ex. en matrilinjär stamtavla – det är ju där du ser hur mitokondrie-DNA:t ärvs. Och vårt forskningsstöd med flaggorna hjälper dig märka upp släkten.
Disgen för din DNA-släktforskning

Stamtavlorna i Disgen för mt- respektive y-DNA

I Disgen finns två funktioner i stamtavlan som du kanske inte tänkt på att du kan använda i DNA-släktforskningen. Du kan göra en begränsning i stamtavlan för att följa enbart mödernelinjen eller enbart fädernelinjen, och de kan alltså användas för att följa en mt-DNA-linje respektive en y-DNA-linje.

När du väljer mödernelinjen tas alla barn, både döttrar och söner, med i första generationen efter en kvinna, vilket ju stämmer eftersom alla barn har sin mors mitokondrie-DNA (mt-DNA) men bara döttrar/kvinnor för det vidare.

När det gäller y-DNA:t så är funktionen i Disgen 2016 ursprungligen skriven för så kallad agnatisk härstamning, så även döttrarna till varje man kommer med i den första generationen – den är ännu inte anpassad till DNA-släktforskningen och y-DNA:t. Men eftersom denna stamtavla ändå enbart går vidare på manslinjen genom sönerna så är den användbar i sammanhanget när du vill se en potentiell haplogrupp.

För att bygga en stamtavla med t.ex. en mitokondrieDNA-linje börjar du med att söka upp den person du vill utgå ifrån och väljer sedan från Skapa-menyn Bygg stamtavla (bild 1). I den dialogruta som kommer upp behöver du aktivt välja den form av stamtavla du vill ha, dvs. gör valet under rubriken ”Tag med” och då i detta fall ”Endast kvinnor” (bild 2). Som sagt kommer sönerna med i varje kvinnas barnkull men stamtavlan går endast vidare på kvinnolinjen. Programmet minns ditt senaste val – så kom ihåg att titta under ”Tag med” nästa gång du bygger en stamtavla så att du får rätt resultat.

dnaforskning-med-disgen_1-bygg-stamtavla.JPG

Bild 1: Bygga stamtavla


 

dnaforskning-med-disgen_2-tag-med.JPG

Bild 2: Val av "Endast kvinnor"

Stamtavlan byggs på skärmen men genom att välja Skriv ut så får du fram en snyggare form om du vill. Välj alltså Skriv ut, sedan Stamtavla – Grafisk och ändra i nästa dialogruta inställningsmall till "STD 4 Vertikal 1 rader" (bild 3), och välj därefter Granska så får du fram den som du ser på bild 4.

dnaforskning-med-disgen_3-mall.JPG

Bild 3: Val av utskriftsmall


 

dnaforskning-med-disgen_4-mt.JPG

Bild 4: Utskriftsresultat

Slutligen kan du utifrån den byggda stamtavlan på skärmen göra en söklista över personerna genom att högerklicka i tavlan (se bild 5) och därefter kan du från söklistan sätta en flagga ”möjlig mt-haplogruppslinje” (se nedan).

dnaforskning-med-disgen_5-skapa-lista.JPG

Bild 5: Skapa söklista från tavla

Släktskapstavlan – vilka gemensamma anor finns?

I Disgen kan du bygga en släktskapstavla som visar två utvalda personers gemensamma anor eller ättlingar. Den visar grafiskt hur de valda personerna enklast är släkt med en gemensam ana. Läs beskrivningen och artikeln på sidan 10 i temanumret för Disgen av Diskulogen.

Flaggor – sätt etiketter på släkten

Vi har ett allmänt viktigt forskningsstöd i Disgen som har blivit mer utvecklat i Disgen 2016. Där är det numera mest fantasin som sätter gränser för användningen. Vi lyfter sällan fram det i våra handledningar och kurser för nybörjare och sedan finns det en tendens att man glömmer bort det. En inspirerande diskussion ägde nyligen rum i vår facebookgrupp ”Jag gillar Disgen” om just förslag på användning av flaggor. Den ledde till att jag nu sätter en standardflagga ”Nyregistrerad person – ska följas upp” som sätts på varje ny person jag matar in (bild 6).

dnaforskning-med-disgen_6-flagga-ny.JPG

Bild 6: Flaggexempel

Jag har med Disgen 2016 gjort flaggor för DNA-träffar på de olika testföretagen, indelat på vilka jag har bekräftat är på min pappas respektive min mammas sida – jag har en tydlig skånsk respektive norrbottnisk sida. Jag har några fler typer av flaggor för osäkerhet om vilken sida DNA-träffen är på, för y-DNA-haplogrupper och för mt-DNA-haplogrupper. (bild 7)

dnaforskning-med-disgen_7-flagga-dna.JPG

Bild 7: Ett flaggexempel för DNA

Med Disgen 2016 blev det också möjligt att hantera flaggan på flera personer samtidigt. Du kan göra en sökning där du valt ut några få släktingar eller en större del av din släktdatabas, markera alla rader, högerklicka i söklistan och välja ”Lägg till flaggor för markerade personer” eller ”Ta bort flaggor för markerade personer” (bild 8).

dnaforskning-med-disgen_8-ta bort-flaggor.JPG

Bild 8: Lägga till resp ta bort flaggor för markerade personer i söklistan

Du kan läsa mer om funktionen och några artiklar med tips på användning i

Övrigt när det gäller DNA-resultaten och släktforskningen

Mycket av dina resultat från DNA-testerna passar bättre att analyseras i excel-filer, i word-dokument och med hjälp av de verktyg som nämns i artikeln än i ditt släktforskningsprogram i sig. Glöm inte Disbyt som hjälpmedel, t.ex. artikeln här på sidan 26 i Diskulogen 116.

 

Relaterat innehåll