Läshjälp

Åsa Petersson har i samarbete med Landsarkivet i Lund tagit fram en hjälp när du har svårt att läsa eller tolka texter.
Bild av sökning på ordet styng
Bild av sökning på ordet styng

Genom att skriva in de bokstäver du ser kan du få upp förslag på möjliga ord. Idag finns orter, personnamn samt sjukdomar och dödsorsaker inlagda i databasen. Läshjälpen hittar du här.