Centrala soldatregistret

Centrala Soldatregistret har i många år tillhandahållits på webben via DIS försorg. Nu har man uppdaterat databastekniken och därmed flyttar databasen till servrar som Linköpings universitet ansvarar för.
Tre soldater med gevär och en civil i bakgrunder.
Soldater ur Fänrik Ståls sägner.

Den nya databasen hittar du på denna adress och Soldatregistrets hemsida här.
Föreningen DIS tackar för ett långt samarbete och önskar Soldatregistet lycka till i de nya "lokalerna"!