Släktforskningens dag 2017

I år arrangeras Släktforskningens dag lördagen den 18 mars i hela landet och temat är Sjöfolk.
Här följer ett axplock av våra regionföreningar aktiviteter.
Släktforskningens dag lördagen den 18 mars - Sjöfolk

Det finns ett behov att lyfta fram släktforskningen på sin egna dag – därför har den tredje lördagen i mars utsetts till Släktforskningens dag. Genom att den arrangeras årligen över hela landet så får det större genomslag i media.

Vi sammanställer här löpande de arrangemang som våra föreningar är involverade i.

Dis-Mitt i Medelpad

Dis-Mitt anordnar Ålstadagen på Ålsta folkhögskola i Fränsta i samarbete mellan släktforsknings- och hembygdsrörelsen. De viktigaste programpunkterna är 

  • Temat för Släktforskningens dag är i år Sjöfolk så vi kommer att behandla vårt superexempel sjörövaren Lambert. Denne efterlämnade 36 tunnor guld och vi släktingar har försökt att åtminstone under de senaste 100 åren komma åt de efterlämnade pengarna som ska finnas i Nederländerna.
  • DNA-tekniken med fokusering på västra Medelpad där vi ”alla” är släkt med kyrkoherde Martinus Laurentii, Torps socken. Vi kommer alla med på matchningslistan.
  • Hembygdslitteratur och annat tillgängliggörande av resultatet från Ånge kommuns saliga kulturarvsverksamhet i Fränsta. Det immateriella kulturarvet kan nu göras tillgängligt på bygdeband, länsportalen m m.
  • Föreningen DIS har tagit fram en modell för att egenkontroll av släktdata, Open RGD. Disbytombudet kommer att visa exempel på hur det ska gå till.
  • Och vi kommer också att presentera hembygdsforskning, främst kartforskning omkring de gårdar som Huss-släkten bott på.

Programmet i helhet finns här.

DIS-Väst på Landsarkivet i Göteborg

DIS-Väst är med på Landsarkivet i Göteborg på lördagen, det är som bekant två dagar här i Göteborg.

Plats: Landsarkivet i Göteborg, Arkivgatan 9. Tid 10-17 på lördagen och 10-16 på söndagen. 

Bland utställarna kan nämnas Ancestry, Arkiv Digital, Family Search, Flygfotohistoria, Göteborgs Emigranten, Göteborgs Hembygdsförbund, GöteborgsRegionens Släktforskare, och Västgöta Genealogiska Förening.

Det kommer även att bli ett par intressanta föreläsningar i hörsalen på Landsarkivet. 

Programdetaljer kommer att publiceras här.

DIS-Filbyter i Östergötland

DIS-Filbyter, Linköping

På stadsbiblioteket i Linköping finns skärmutställning innanför entrén kl 12-16. Flera erfarna släktforskare är på plats för rådgivning.

Öppet hus i Fontänens datasal kl 13-16. Flera handledare samt sjöfolksexperten Ulf Ekblad finns på plats.

DIS-Filbyter, Vadstena

Öppet hus på Biblioteket, Asylen, kl 10-13. Erfaren släktforskare finns på plats för att svara på frågor.

DIS-Filbyter, Mjölby

DIS-Filbyter Mjölby deltar inte under lördagen 18 mars. Däremot kommer de att delta i en aktivitet tillsammans med ABF Mjölby 25 mars på Norrgårdens Utbildningscentrum. 

Östgöta Genealogiska Förening (ÖGF) 

Årets tema är Sjöfolk vilket inte hindrar att allmänna frågor om släktforskning ställs. Erfarna släktforskare kommer att på nedanstående platser visa besökarna hur man kommer igång med släktforskning, och hur man forskar i arkiv och i olika databaser med hjälp av datorer och andra moderna hjälpmedel.

  • Forskarstugan, Scoutgården, Gamla Linköping: kl 10.00 till 15.00.
  • Biblioteket i Boxholm: kl 10.00-13.00.
  • Stadsbibliotekets nya forskaravdelning, plan 2, Norrköping: kl 11.00-14.00.

 

Relaterat innehåll